FIX: " SOS_Task::GetCurrent() == m_parentTask " assertion ล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อคุณรันการสำรองข้อมูล และคืนค่าคำสั่งใน Microsoft SQL Server 2005 SP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2297203 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมกับค่าก่อนหน้า SQL Server 2005 แก้ไขย่อย
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณรันการสำรองข้อมูล และคืนค่าคำสั่งใน SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3), การ " SOS_Task::GetCurrent() == m_parentTask " assertion ล้มเหลวเกิดขึ้น นอกจากนี้ แฟ้ม mini-dump ถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์การล็อก SQL Server นอกจากนี้ยัง ข้อมูลต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server:
SQL Server Assertion: แฟ้ม: <subpmgr.cpp> บรรทัด = Assertion ล้มเหลว <number> = ' SOS_Task::GetCurrent() == m_parentTask ' ข้อผิดพลาดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลา ถ้าข้อผิดพลาดยังคงอยู่หลัง rerunning งบ ใช้ CHECKDB DBCC เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลสำหรับความสมบูรณ์ของ structural หรือเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจว่า โครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจำเสียหายไม่

หมายเหตุ
  • ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าขนาดแพ็คเก็ตเครือข่ายให้เป็นค่าที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดเริ่มต้นของไบต์ 4096 ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าขนาดแพ็คเก็ตเครือข่ายเพื่อ 512 ไบต์
  • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณรันการEXECUTE master.dbo.xp_delete_fileขั้นตอนการจัดเก็บเพิ่มเติมเพื่อลบบางเฉพาะทำสำรองแฟ้ม


การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงแบบสะสม

sql Server 2005 Service Pack 3 (SP3)

ปัญหา โปรแกรมแก้ไขสำหรับนี้ถูกก่อนออกใน 11 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2258854การปรับปรุงแบบสะสมแพคเกจ 11 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุเนื่องจาก builds วางจำหน่ายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598สร้างใน SQL Server 2005 ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
โปรแกรมแก้ไขด่วน Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server service pack คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897ข้อแบบเพิ่มหน่วยให้บริการแบบไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แพคเกจการปรับปรุง schema ที่ตั้งชื่อใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2297203 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2553 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2297203 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2297203

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com