Artikel-id: 229940 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV229940
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du kan inaktivera funktionen för lagring av lösenord i de Microsoft-produkter som nämns i avsnittet "Gäller för":

När du försöker visa en lösenordsskyddad webbplats uppmanas du skriva inloggningsinformationen i dialogrutan Ange nätverkslösenord. Om du markerar kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan i denna dialogruta, sparas lösenordet på datorn så att du inte behöver skriva det igen om du försöker använda samma dokument igen. Detta kallas "cachelagring av lösenord".

Mer Information

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Gör så här för att inaktivera cachelagringen:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Klicka på Redigera, Ny/nytt och DWORD-värde.
 4. Skriv DisablePasswordCaching som namn på den nya registerposten och tryck sedan på RETUR.
 5. Högerklicka på DisablePasswordCaching och klicka sedan på Ändra.
 6. Kontrollera att alternativknappen Hexadecimal är markerad och skriv 1 i rutan Data och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.
Du kan även inaktivera cachelagring av lösenord med hjälp av Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK), där du kan skapa en körbar fil och bifoga den som en tilläggskomponent. När du använder denna metod läggs posten DisablePasswordCaching till i registret under installationsprocessen.

Obs! I vissa fall kan du skapa en anpassad ADM-fil för att ändra registernyckeln och sedan importera den till IEAK-guiden.

Om du vill återaktivera cachelagring av lösenord kan du antingen ta bort posten DisablePasswordCaching, eller ändra värdet till 0.

Egenskaper

Artikel-id: 229940 - Senaste granskning: den 15 februari 2008 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 på följande plattformar
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbenv KB229940

Ge feedback

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.