Περιγραφή της συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων 3 για Microsoft αντιγόνο 9 για Exchange Service Pack 2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2302001 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει την επείγουσα επιδιόρθωση συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 για Microsoft αντιγόνο 9 για Exchange Service Pack 2. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων και τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από τη συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων.


Νέα δυνατότητα: Ο μηχανισμός σάρωσης Kaspersky 8

Microsoft θα πλέον συνταξιούχος έκδοση 5 του μηχανισμού Kaspersky στην 1η Φεβρουαρίου 2011. Απαιτούνται για να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 για 9 αντιγόνου για Exchange SMTP με Service Pack 2 πριν από την ημερομηνία αυτή εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχανισμό Kaspersky μετά την ημερομηνία αυτή.

Αυτή η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων δεν εγκαθιστά αυτόματα μηχανισμό Kaspersky 8. Το νέο μηχανισμό θα λήψη έως την επόμενη ενημέρωση επιτυχής μηχανισμό μετά την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων.

Εάν θέλετε να κάνετε λήψη νέου μηχανισμού αμέσως μετά την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, μπορείτε να εκτελέσετε μια ενημέρωση μη αυτόματος μηχανισμός μεταβαίνοντας σε ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ στη συνέχεια Ενημερώσεις σαρωτή το πρόγραμμα-πελάτης αντιγόνο διαχειριστή. Επιλέξτε το Kaspersky μηχανισμός και κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση τώρα". Επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία την ενημερωμένη έκδοση του μηχανισμού και αντιγόνο θα τώρα με το μηχανισμό Kaspersky 8.

Σύνδεση στο ιστολόγιο συνήθεις Ερωτήσεις του Kaspersky 8: Ενημερωμένη έκδοση του μηχανισμού Kaspersky: Εγκατάσταση συλλογές από 31 Jan. 2011


Θέματα που επιδιορθώνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 επείγουσα επιδιόρθωση για 9 αντιγόνο Microsoft Exchange Service Pack 2

 1. Η διαδικασία AntigenClient.exe 9 αντιγόνου για Exchange/SMTP ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται και αυτό δημιουργεί μια διακοπή λειτουργίας του προγράμματος Dr. Watson που αναφέρεται σε 698749114 το Αναγνωριστικό λίστας παλαιών αρχείων
 2. Με ContentScannerDiagnosticsLevel ενεργοποιημένη, εμφανίζονται σφάλματα στο ProgramLog
 3. Η διαδικασία AntigenService.exe διακόπτεται η λειτουργία του αντιγόνου για Exchange δημιουργεί μια ειδοποίηση Dr. Watson - 1229588505 Αναγνωριστικό λίστας παλαιών αρχείων
 4. Η διαδικασία Realtime.exe δεν ξεκινά σε αντιγόνου για Exchange
 5. AntigenService.exe διακόπτεται στο αντιγόνο για ανταλλαγή κατά την αποστολή ειδοποιήσεων σε διεύθυνση μη SMTPΛεπτομέρειες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων

 1. Η διαδικασία AntigenClient.exe 9 αντιγόνου για Exchange/SMTP ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται και αυτό δημιουργεί μια διακοπή λειτουργίας του προγράμματος Dr. Watson που αναφέρεται σε 698749114 το Αναγνωριστικό λίστας παλαιών αρχείων
  Συμπτώματα

  Το πρόγραμμα Dr. Watson αναφέρει Αναγνωριστικό λίστας παλαιών αρχείων [698749114], όταν προκύπτει αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, οι ακόλουθες πληροφορίες ενδέχεται να αναφερθεί το Dr. Watson:

  Bucket ID                 -> 698749114

  Cab ID      -> 499202165

  OS Version              -> Windows 2003 Service Pack 2 (build 3790)

  [0]           ANTIGENCLIENT.EXE!CScanJob::GetTemplateName            [scanjob.cpp]

  [1]           ANTIGENCLIENT.EXE!CFilterActionPane::OnCommand         [antigenpanes.cpp]

  [2]           ANTIGENCLIENT.EXE!CRoundedWnd::WndProc    [roundedwnd.cpp]

  [3]           USER32.DLL!InternalCallWinProc           [callproc.asm]


 2. Με ContentScannerDiagnosticsLevel ενεργοποιημένη, εμφανίζονται σφάλματα στο ProgramLog


  Το πρόβλημα

  Όταν ενεργοποιήσετε πρόσθετες περιεχομένου Διαγνωστικά σαρωτή στο αντιγόνο με τη δημιουργία μητρώου κλειδιού ContentScannerDiagnosticsLevel (όπως οδηγίες από την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη), τα wll ProgramLog.txt του αντιγόνου δημιουργούν τα ακόλουθα σφάλματα:

  ProgramLog σφάλματα:


  Τρι Ιουλ 27 15: 12: 01 2010 (416-264), "Σφάλμα: FSS::ContentScanner::ScanProperties::ReadString(): δεν υπάρχει αναγνωριστικό ιδιότητας (5)."

  Τρι Ιουλ 27 15: 12: 01 2010 (416-2532), "Σφάλμα: FSS::ContentScanner::ThreatScannerStreamAdapter::ThreatScannerStreamAdapter(): HeloEhloDomain δεν περιέχεται στις ιδιότητες."

  Τρι Ιουλ 27 15: 12: 01 2010 (416-264), "Σφάλμα: FSS::ContentScanner::ThreatScannerStreamAdapter::ThreatScannerStreamAdapter(): MailFromAddress δεν περιέχεται στις ιδιότητες."

  Τρι Ιουλ 27 15: 12: 01 2010 (416-2532), "Σφάλμα: FSS::ContentScanner::ThreatScannerStreamAdapter::ThreatScannerStreamAdapter(): RcptToAddresses δεν περιέχεται στις ιδιότητες."  Αιτία


  Αναφορές σε "Σφάλμα:" είναι πραγματικά ενημερωτικό και θα αλλάξει "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ:" Εάν εγκαταστήσετε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων

  Περισσότερες πληροφορίες


  ProgramLog.txt βρέθηκε στον υποφάκελο δεδομένων της εγκατάστασης του Antigen. Από προεπιλογή, αυτό θα είναι: Αντιγόνου για Exchange: % Αρχεία προγράμματος (x86)%\Microsoft αντιγόνου για Exchange\Data.


 3. Η διαδικασία AntigenService.exe διακόπτεται η λειτουργία του αντιγόνου για Exchange δημιουργεί το Dr. Watson κοινοποίηση -  Αναγνωριστικό λίστας παλαιών αρχείων 1229588505

  Συμπτώματα
  Το πρόγραμμα Dr. Watson αναφέρει Αναγνωριστικό λίστας παλαιών αρχείων [1129588505], όταν προκύπτει αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, οι ακόλουθες πληροφορίες ενδέχεται να αναφερθεί το Dr. Watson:

  Bucket ID         -> 1229588505

  Cab ID             -> xxxxxxxxx

  OS Version      -> Windows 2003 Service Pack 2 (build 3790)

  [0]        ANTIGENSERVICE.EXE!unknown         [unknown] 4. Η διαδικασία Realtime.exe δεν ξεκινά σε αντιγόνου για Exchange

  Το πρόβλημα

  Η διαδικασία Realtime.exe δεν ξεκινά στο αντιγόνο για ανταλλαγή κατά την επανεκκίνηση ή την ανακατεύθυνση σε ένα μεμονωμένο ή σε σύμπλεγμα, διακομιστή.

  Αιτία

  Αντιγόνο ερωτήματα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων Exchange καθώς και το δικό του όνομα του τοπικού υπολογιστή. Κατά τη σύγκριση του ονόματος του τοπικού υπολογιστή, το όνομα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory διαρκεί πεζών υπόψη. Εάν το όνομα του τοπικού υπολογιστή και ενός αντικειμένου που παρατίθενται στον κατάλογο Active Directory δεν είναι αναπαραγόμενα όσον αφορά τη διάκριση πεζών-κεφαλαίων, δεν θα ξεκινήσει η διαδικασία RealTime.exe.

  Συμπτώματα

  Σφάλμα ProgramLog 1.):[ημερομηνία/ώρα] (PID/TID), "ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: βρέθηκαν χωρίς ομάδες αποθήκευσης"
  2.) Χωρίς RealTime Scan εργασίες ή αποθήκευσης ομάδες θα είναι ορατά στο διαχειριστή αντιγόνο
 5. AntigenService.exe διακόπτεται στο αντιγόνο για ανταλλαγή κατά την αποστολή ειδοποιήσεων σε διεύθυνση μη SMTP

  Το πρόβλημα


  Όταν αντιγόνου για ανταλλαγή επιχειρεί να αποστείλει μια ειδοποίηση. π.χ. μια κρίσιμη ειδοποίηση, σε έναν παραλήπτη χωρίς έγκυρη διεύθυνση SMTP, AntigenService.exe θα διακοπεί.


  Συμπτώματα
  Σφάλμα ProgramLog: σφάλμα: δεν είναι δυνατή Η δημιουργία της υπηρεσίας Sybari. hr = 80070422

Πληροφορίες συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων

Λήψη πληροφοριών

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, υποβάλετε μια αίτηση εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης, για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Τρόπος εγκατάστασης της συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων

Για να εγκαταστήσετε τη συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων (σε ένα διακομιστή χωρίς σύμπλεγμα), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Για να το κάνετε αυτό, κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων.

  ΣημείωσηΌταν εκτελείται το πρόγραμμα εγκατάστασης, των υπηρεσιών Antigen τερματίζονται.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και την επανεκκίνηση των υπηρεσιών Forefront, βεβαιωθείτε ότι το αντιγόνο λειτουργεί σωστά.

  Σημειώσεις
  • Οι υπηρεσίες του Antigen επανεκκίνηση αυτόματα κατά την εγκατάσταση.
  • Αντιγόνο service pack ή επείγουσας επιδιόρθωσης συλλογές μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας την εργασία ανάπτυξης FFSMC. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εργασίες ανάπτυξης", το Forefront Server ασφαλείας διαχείρισης κονσόλας του εγχειριδίου. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα Εγκατάστασης εκτελείται σε λειτουργία χωρίς μηνύματα και δεν απαιτείται η εισαγωγή από το χρήστη. Η υπόλοιπη διαδικασία παραμένει η ίδια όπως όταν κάνετε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
Για να εγκαταστήσετε τη συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων σε ένα σύμπλεγμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Εκτέλεση "αναβάθμιση" όπου εγκαθιστάτε σε κάθε κόμβο μόνο όταν είναι σε κατάσταση παθητικής. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εκτέλεση μια σειρά failovers, έτσι ώστε κάθε κόμβος έχει πιθανότητα να γίνει παθητική. Αφού αναβαθμίσετε όλους τους κόμβους, πρέπει να αντιγράψετε LocalEngineMapping.cab από κάθε ενεργό κόμβο τοπικής εγκατάστασης στο φάκελο κοινόχρηστο δίσκο για το EVS. Αντιγόνο χρειάζεται αυτό το αρχείο στην παρακάτω θέση κοινόχρηστο δίσκο, για να είναι δυνατή η αναβάθμιση του μηχανισμού Kaspersky έκδοση 8.

Αντιγράψτε LocalEngineMapping.cab τοπική εγκατάσταση κάθε ενεργό κόμβο (προέλευσης) το φάκελο κοινόχρηστο δίσκο (προορισμός):
Θέση προέλευσης: <localdisk>\Program Files\Microsoft αντιγόνου για Exchange</localdisk>
Η θέση προορισμού: <shareddisk>\AntigenCluster\Engines</shareddisk>

Σημειώσεις:
1. Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση υπηρεσίες ή του συμπλέγματος ανακατεύθυνσης μετά την αντιγραφή LocalEngineMapping.cab το φάκελο κοινόχρηστο δίσκο.
2. Εάν δεν αντιγράψετε LocalEngineMapping.cab στο φάκελο κοινόχρηστο δίσκο, αντιγόνου θα συνεχίσει να επιχειρεί να ενημερώσει την έκδοση 5 του μηχανισμού Kaspersky (η οποία θα συνταξιοδοτείται από τη Microsoft μετά τις 31 Ιανουαρίου 2011).


Προϋποθέσεις

Αυτή η συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων απαιτεί ότι είναι εγκατεστημένο το αντιγόνο 9 για Exchange Service Pack 2.


Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

Η αγγλική (Η.π.α.) έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την Ζώνη ώρας στο το Ημερομηνία και ώρα το στοιχείο του πίνακα ελέγχου.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Aexmladapter.dll9.2.1097.67525,82420-Aug-201018: 16x 86
Ant5inst.dll9.2.1097.67967,16820-Aug-201018: 16x 86
Antigenasj.dll9.2.1097.67313,85620-Aug-201018: 16x 86
Antigenclient.exe9.2.1097.671,185,28020-Aug-201018: 16x 86
Antigendiag.exe9.2.1097.67286,20820-Aug-201018: 16x 86
Antigenimc.exe9.2.1097.67265,21620-Aug-201018: 16x 86
Antigeninternet.exe9.2.1097.67823,29620-Aug-201018: 16x 86
Antigenmanual.exe9.2.1097.67814,08020-Aug-201018: 16x 86
Antigenmonitor.exe9.2.1097.67241,15220-Aug-201018: 16x 86
Antigenpmdll.dll9.2.1097.67294,91220-Aug-201018: 16x 86
Antigenpmsetup.exe9.2.1097.67272,38420-Aug-201018: 16x 86
Antigenrealtime.exe9.2.1097.67794,62420-Aug-201018: 16x 86
Antigenservice.exe9.2.1097.671,512,44820-Aug-201018: 16x 86
Antigensmtpsink.dll9.2.1097.67430,59220-Aug-201018: 16x 86
Antigenstarter.exe9.2.1097.67209,92020-Aug-201018: 16x 86
Antigenstore.exe9.2.1097.67231,93620-Aug-201018: 16x 86
Antigenvsapi.dll9.2.1097.67327,16820-Aug-201018: 16x 86
Antutil.exe9.2.1097.67317,44020-Aug-201018: 16x 86
Fsecontentscanner.exe9.2.19.0670,08020-Aug-201018: 08x 86
Getenginefiles.exe9.2.1097.67671,23220-Aug-201018: 16x 86
Localenginemapping.cabΔεν υπάρχει6,39916-Ιουν-201021: 14Δεν υπάρχει
Mimenavigator.dll9.2.1097.67296,96020-Aug-201018: 16x 86
Scanenginetest.exe9.2.1097.67527,36020-Aug-201018: 16x 86
Sfxcab.exe9.2.1097.6743,00823-Aug-201021: 13x 86
Smimenavigator.dll9.2.1097.67221,69620-Aug-201018: 16x 86
Statisticsmanager.dll9.2.1097.67509,95220-Aug-201018: 15x 86
Structstgnavigator.dll9.2.1097.67272,89620-Aug-201018: 16x 86
Sybariave.dllΔεν υπάρχει557,56820-Aug-201018: 15x 86
Sybariengine.dll9.2.1097.67136,70420-Aug-201018: 15x 86
Synchelper.dll1.2.0.110499,20020-Aug-201018: 15x 86
Tnefnavigator.dll9.2.1097.67283,13620-Aug-201018: 16x 86
Custom.dllΔεν υπάρχει86,68017-Aug-201015: 07x 86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84027-Ιουλ-200717: 41x 86

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2302001 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 7.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Antigen 9.0 for SMTP Gateways Service Pack 2
 • Microsoft Antigen 9.0 for Exchange Service Pack 2
Λέξεις-κλειδιά: 
kbautohotfix kbmt KB2302001 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:2302001

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com