Procedure: Zwevende domeinen verwijderen uit Active Directory

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 230306 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL230306
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Wanneer de laatste domeincontroller voor een domein wordt gedegradeerd, selecteert de beheerder doorgaans de optie Deze server is de laatste domeincontroller in dit domein in het hulpprogramma DCPromo, waardoor de metagegevens voor het domein uit Active Directory worden verwijderd. In dit artikel wordt beschreven hoe u alle metagegevens voor een domein kunt verwijderen uit Active Directory als deze procedure niet wordt gebruikt, of als alle domeincontrollers off line worden gehaald maar niet eerst worden gedegradeerd. WAARSCHUWING: de beheerder moet controleren of replicatie heeft plaatsgevonden sinds de degradatie van de laatste domeincontroller voordat de metagegevens voor het domein handmatig worden verwijderd. Een onjuist gebruik van het hulpprogramma NTDSUTIL kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies van Active Directory-functionaliteit.

Zwevende domeinen verwijderen uit Active Directory

 1. Stel vast welke domeincontroller de rol van FSMO (Domain Naming Master Flexible Single Master Operations) vervult. Ga als volgt te werk om vast te stellen welke server deze rol vervult:
  1. Start de MMC-module (Microsoft Management Console) Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties vanuit het menu Systeembeheer.
  2. Klik in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op het hoofdknooppunt met de naam Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties en klik op Operations-master.
  3. De domeincontroller die deze rol momenteel vervult, wordt aangeduid in het frame Huidige operations-master. OPMERKING: als deze instelling recent werd gewijzigd, is het mogelijk dat nog niet alle computers deze wijziging hebben doorgekregen omdat nog geen replicatie heeft plaatsgevonden.

   Voor meer informatie over FSMO-rollen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   197132 Windows 2000 Active Directory FSMO Roles
 2. Controleer of alle servers voor het domein zijn gedegradeerd.
 3. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 4. Typ bij de opdrachtprompt: ntdsutil.
 5. Typ metadata cleanup en druk op ENTER.
 6. Typ connections en druk op ENTER. Dit menu wordt gebruikt om verbinding te maken met de server waarop de wijzigingen plaats zullen vinden. Als de gebruiker die momenteel is aangemeld, geen lid is van de groep Ondernemingsadministrators, kunnen alternatieve referenties worden opgegeven. Dat kunt u doen door de gegevens die moeten worden gebruikt, op te geven voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Hiertoe typt u set creds domeinnaam gebruikersnaam wachtwoord en drukt u op ENTER. Typ null als wachtwoordparameter voor een leeg wachtwoord.
 7. Typ connect to server servernaam (waarbij servernaam de naam is van de domeincontroller die de FSMO-rol van domeinnaamgevingsmaster vervult). Druk op ENTER. U ontvangt bevestiging als de verbinding tot stand is gebracht. Als er een fout optreedt, controleert u of de domeincontroller die in de verbinding wordt gebruikt, beschikbaar is en of de referenties die u hebt opgegeven, beheerdersrechten hebben op de server.
 8. Typ quit en druk op ENTER. Het menu Metadata Cleanup wordt weergegeven.
 9. Typ select operation target en druk op ENTER.
 10. Typ list domains en druk op ENTER. Een lijst met domeinen in het forest wordt weergegeven, elk met het bijbehorende nummer.
 11. Typ select domain nummer en druk op ENTER. Hierbij is nummer het nummer dat hoort bij het domein dat moet worden verwijderd.
 12. Typ quit en druk op ENTER. Het menu Metadata Cleanup wordt weergegeven.
 13. Typ remove selected domain en druk op ENTER. U ontvangt een bevestiging dat het verwijderen is geslaagd. Als er een fout optreedt, zoekt u in de Microsoft Knowledge Base naar artikelen over de weergegeven foutberichten.
 14. Typ quit bij elk menu om het hulpprogramma NTDSUTIL te sluiten. U ontvangt bevestiging als de verbinding is verbroken.
Referenties

Raadpleeg de Support Tools-documentatie in de map Support\Reskit op de cd-rom met Windows 2000 voor meer informatie over het hulpprogramma NTDSUTIL. De Help-bestanden bij de Microsoft Project 2000 Resource Kit bevatten een koppeling Online boeken. Klik op deze koppeling voor meer informatie over het hulpprogramma NTDSUTIL.

Voor meer informatie over het verwijderen van domeincontrollers uit het domein dat u probeert te verwijderen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
216498 How to Remove Data in the Active Directory After an Unsuccessful Domain Controller Demotion


Eigenschappen

Artikel ID: 230306 - Laatste beoordeling: vrijdag 26 maart 2004 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows® 2000 Server
Trefwoorden: 
kbhowtomaster kbtool kbenv KB230306

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com