วิธีการเอาโดเมนที่ไม่ได้ใช้งานออกจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 230306 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โดยทั่วไป เมื่อตัวควบคุมโดเมนล่าสุดสำหรับโดเมนจะถูกลดขั้น ผู้ดูแลที่เลือกนั้น เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นตัวควบคุมโดเมนล่าสุดในโดเมน ตัวเลือกในเครื่องมือ DCPromo ซึ่งโดเมน meta-ข้อมูลเอาออกจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ บทความนี้อธิบายวิธีการเอาโดเมน meta-ข้อมูลจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ถ้าไม่มีใช้กระบวนการนี้ หรือถ้าหรือโดเมนทั้งหมดที่ถ่ายแบบออฟไลน์ แต่ไม่ถูกลดขั้นแรกตัวควบคุมข้อควรระวัง: ผู้ดูแลที่ต้องตรวจสอบการจำลองแบบที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ demotion ของตัวควบคุมโดเมนล่าสุดก่อนที่จะเอาโดเมนของ meta-ข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เครื่องมือ NTDSUTIL ไม่ถูกต้องสามารถส่งผลในบางส่วน หรือทั้งหมดของสูญเสียฟังก์ชันการทำงานของ Active Directory

การเอาโดเมนที่ไม่ได้ใช้งานออกจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

 1. ตรวจสอบว่าตัวควบคุมโดเมนที่มีโดเมนตั้งชื่อต้นแบบยืดหยุ่นเดียวหลักการดำเนินงาน () บทบาท FSMO เมื่อต้องการระบุการกดค้าง role นี้เซิร์ฟเวอร์:
  1. เริ่มต้นในโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และเชื่อถือ Microsoft Management Console (MMC) snap-in จากของ เครื่องมือบริหารระบบ เมนู
  2. คลิกขวาที่โหนดรากในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่ชื่อว่า โดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และ Trustsแล้ว คลิก หลักการดำเนินงาน.
  3. ตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในขณะนี้มีบทบาทนี้จะถูกระบุในเฟรมหลักการดำเนินงานปัจจุบันหมายเหตุ: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนี้ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ คอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้ยังได้เนื่องจากการจำลองแบบ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท FSMO คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   197132Windows 2000 ใช้งานไดเรกทอรีบทบาท FSMO
 2. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดสำหรับโดเมนได้ถูกถูกลดขั้น
 3. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดแล้ว คลิก หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง.
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์: ntdsutil.
 5. ชนิด: การล้างข้อมูลเมต้าดาต้าแล้ว กด ENTER
 6. ชนิด: การเชื่อมต่อแล้ว กด ENTER เมนูนี้ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เฉพาะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ถ้าผู้ใช้อยู่ในขณะนี้สู่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบองค์กร ข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ สามารถจัดให้ โดยการระบุข้อมูลประจำตัวการใช้ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์: รหัสผ่านชื่อผู้ใช้ตั้งค่า creds domainname แล้ว กด ENTER สำหรับรหัสผ่านเป็น null พิมพ์: ว่าง สำหรับพารามิเตอร์รหัสผ่าน
 7. ชนิด: เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ servername (ได้จากที่ใด servername คือชื่อของตัวควบคุมโดเมนโดเมนตั้งชื่อหลักบทบาท FSMO ที่ค้างไว้), แล้ว กด ENTER คุณควรได้รับการยืนยันว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างการเชื่อมต่อ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนที่ถูกใช้ในการเชื่อมต่อจะพร้อมใช้งาน และข้อมูลประจำตัวคุณให้มามีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลบนเซิร์ฟเวอร์
 8. ชนิด: จบการทำงานแล้ว กด ENTER ที่ การล้างข้อมูลเมต้าดาต้า เมนูจะปรากฏขึ้น
 9. ชนิด: เลือกเป้าหมายของการดำเนินงานแล้ว กด ENTER
 10. ชนิด: โดเมนในรายการแล้ว กด ENTER แสดงรายชื่อของโดเมนในฟอเรสต์ แต่ละชนิด มีหมายเลขที่เกี่ยวข้อง
 11. ชนิด: เลือกโดเมน หมายเลขแล้ว กด ENTER ที่ใด หมายเลข คือหมายเลขเกี่ยวข้องกับโดเมนจะถูกเอาออก
 12. ชนิด: จบการทำงานแล้ว กด ENTER ที่ การล้างข้อมูลเมต้าดาต้า เมนูจะปรากฏขึ้น
 13. ชนิด: เอาโดเมนที่เลือกแล้ว กด ENTER คุณควรได้รับการยืนยันว่า การเอาออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น กรุณาอ้างไปยัง Microsoft Knowledge Base สำหรับบทความเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะ
 14. ชนิด: จบการทำงาน ในแต่ละเมนูจบการทำงานของเครื่องมือ NTDSUTIL คุณควรได้รับการยืนยันว่า การเชื่อมต่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ NTDSUTIL โปรดดูเอกสารประกอบของเครื่องมือสนับสนุนที่อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Reskit บนซีดีรอม Windows 2000 ไฟล์วิธีใช้รวมอยู่กับ Microsoft Windows 2000 Resource Kit ประกอบด้วยการ หนังสือออนไลน์ การเชื่อมโยง คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลที่อธิบายเครื่องมือ NTDSUTIL ในรายละเอียดมากกว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบตัวควบคุมโดเมนจากโดเมนที่คุณกำลังพยายามลบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
216498วิธีการเอาข้อมูลในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หลังจากที่ demotion ของตัวควบคุมโดเมนที่ไม่ประสบความสำเร็จ


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 230306 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB230306 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:230306

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com