คอมพิวเตอร์ปัญหาหลังจากที่คุณเปิดใช้งานโหมด "x2APIC" บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 รุ่น 64

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2303458 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
 • crashes คอมพิวเตอร์ และคุณได้รับข้อผิดพลาดของรหัสทำให้หยุดชะงักหลังจากที่คุณเปิดใช้งานแบบx2APICโหมดใน BIOS
 • คอมพิวเตอร์สามารถรองรับสูงสุดเพียง 128 ตัวประมวลผล

หมายเหตุในแบบxAPICโหมด คอมพิวเตอร์สามารถสนับสนุน 128 ตัวประมวลผลได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการx2APICโหมดถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ข้อความแสดงข้อ x x64 รุ่นของ Windows Server 2008 R2

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การx2APICโหมดสามารถเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 และคอมพิวเตอร์ที่สามารถสนับสนุนสูงสุด 256 ตัวประมวลผล

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2

คำแนะนำในการติดตั้ง

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเปิดใช้งานแบบx2APICโหมดบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 รุ่น 64:
 • เปิดใช้งานโหมด "x2APIC" ใน BIOS เฟิร์มแวร์
  หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 คุณสามารถเปิดใช้งานแบบx2APICโหมดใน BIOS และจากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุถ้าการx2APICโหมดการเปิดใช้งานใน BIOS คุณไม่สามารถปิดใช้งานแบบx2APICโหมด โดยใช้ตัวเลือกของการbcdeditคำสั่ง
 • เปิดใช้งานโหมด "x2APIC" โดยใช้ตัวเลือกคำสั่ง "bcdedit"
  ถ้าคุณไม่ต้องเปิดใช้การx2APICโหมด ใน BIOS คุณจำเป็นต้องใช้วิธีการนี้ ต่อไปนี้เป็นคำสั่งที่เปิดใช้งาน และปิดใช้งานแบบx2APICโหมด:
  bcdedit/เปิด การใช้งานชุด x2apicpolicy

  bcdedit/ปิด การใช้งานชุด x2apicpolicy

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่น ในอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Setbcdlocale.dll6.1.7600.1638562,97614 2009 ก.ค.01:41x64
Winload.efi6.1.7600.20770642,43203 2010 Aug05:05x64
Winload.exe6.1.7600.20770605,55203 2010 Aug05:00x64
Winresume.efi6.1.7600.20770561,02403 2010 Aug05:05x64
Winresume.exe6.1.7600.20770518,67203 2010 Aug05:00x64
Bcdedit.exe6.1.7600.20770345,08803 2010 Aug04:56x64
Hal.dll6.1.7600.20770262,52803 2010 Aug05:04x64

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1a434337fb5897d2b123d799b5ce8648_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_dedd44cc01e81e8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)17:30
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_2d997a79b8a39fe3011469d924ac810a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_df4e832f23ea0cc4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม718
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)17:30
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_3ec8683b322f625c6c2e636db9907412_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_90a0f1d927e725b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม725
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)17:30
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_4aa9ec610ad46e58866d8e61c62e468d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_035af4de9ccb93d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม720
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)17:30
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_512187f9c6f51c9e4d686b5dac40d919_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_2fd4946106f73ec0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม717
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)17:30
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_dc36fed2ddd3d2f9ebd921617deb44f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_881c8659955872a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม715
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)17:30
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft หน้าต่าง b ..สภาพแวดล้อมแบบ windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_c5bcf9c8bf95a15b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม6,894
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)21:04
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft หน้าต่าง b ..iondata cmdlinetool_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_e4af5f63d7f6a38d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,722
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft หน้าต่าง b ..loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_b7ab1cd09f71e38a.manifest vironment - os -
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,745
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)05:56
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft หน้าต่างอี..สภาพแวดล้อมแบบ windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_a3106cbd04c3eb3b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม6,948
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)21:04
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft หน้าต่างอี..vironment os loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_9c72f1809d6240b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม5,799
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)05:56
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง hal_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20770_none_07ad55428c753a97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม7,549
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)05:56
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม2,474
วัน (UTC)03 2010 Aug
เวลา (UTC)17:30
แพลตฟอร์มไม่มี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2303458 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2303458 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2303458

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com