BILGI: Visual Studio 6.0 SP3 Benioku: 6 - Visual ınterdev bölüm

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 230730 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu bir Benioku dosyasının içerdiği bilgiler için tüm Microsoft Visual Studio grubunun geliştirici araçları güncelleştirildi. ınternet'ten bir <a0>Temel</a0> hizmet paketini karşıdan yüklediyseniz, bu dosyanın tüm bölümlerini, alınan güncelleştirmeler için geçerlidir. Çekirdek Visual Studio'nun bölümü ve bölümleri, çekirdek tarafından güncelleştirildi ürünler için listelenen karşıdan yüklemeler dosyaları için uygun sabit sorunları karşıdan yükleyin.

Microsoft Visual Studio 6.0 Service Pack 3 Benioku aşağıdaki bölümleri içerir:

PART 1: Genel bakış ve yükleme

PART 2: Visual Studio'nun

KıSıM 3: Visual Basic

KıSıM 4: Visual C++

KıSıM 5: Visual FoxPro

6 KıSıM: Visual ınterdev

KıSıM 7: Visual J ++

KıSıM 8: Visual SourceSafe

9 KıSıM: Dosya sürümleri

En son ürün bilgileri için Visual Studio Web sitesine bakın:

http://msdn.microsoft.com/vstudio

En son ürün güncelleştirmelerini Visual Studio destek ana sitesinde bakın:

http://support.microsoft.com/support/vstudio

Lütfen bu Benioku diğer bölümleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki BAşVURULAR bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi

Microsoft Visual ınterdev

Yükleme bilgileri

Bir SQL Server'a bağlanırken

MDAC 2.1 bir SQL Server'a bağlanmak için kullanacağınız, instcat.sql sistem dizininizde bulunan MDAC 2.1 SP1 yüklü sürümünü çalıştırmalısınız.

Instcat.SQL çalıştırmak için <a0></a0>:

 1. Başlat düğmesi, Programlar, Microsoft SQL Server ' ı ve sonra da ISQL_w çalıştırın.
 2. Istemde bulunulduğunda, güncelleştirmek istediğiniz SQL Server sunucusuna bağlanın.
 3. Dosya menüsünden ' ı seçin. Sistem dizininizden instcat.sql seçin.
 4. Sorgu) menüsünde, Çalıştır ' ı seçin.

Internet Explorer 5

Internet Explorer 5 yükleme önemle önerilir. Visual ınterdev 6.0 ile ınternet Explorer 5'i kullanarak, Gelişmiş HTML düzenleme ve diğer getiriler sağlar. Internet Explorer 5, dil klasörünüzün altında ıe5 klasöründeki <a1>Visual Studio 6.0 Service Pack 3</a1> CD'sinde sağlanır. Ayrıca, Microsoft Windows Technologies ınternet Explorer giriş sayfası kullanılabilir:

http://www.msdn.microsoft.com

"NT SP4 değil test" iletisi

Service Pack 4, Windows NT 4.0 üzerine NT Option Pack yüklüyorsanız, Visual ınterdev 6.0 yüklemesi sırasında ileti "Taşındık Bu NT SP4 üzerinde sınanmış yüklemediyseniz, siz devam etmek istiyor musunuz?" görebilirsiniz "Evet", bu iletiye yanıt.

Windows NT 4.0 Service Pack 4 ile çalışma

Visual ınterdev 6.0 yayımlanan bu yana, Service Pack 4 Windows NT için kullanıma sunulmuştur. Windows NT Server bilgisayarınızda, Service Pack 4 yüklendikten önerilir. Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows Update sayfasından edinilebilir.

Windows NT Service Pack 4'ün kullanılabilirliği, yükleme yönergelerini (ReadmeVI.HTM) Visual ınterdev 6.0 Benioku dosyasında yayımlanmış küçük değişiklikler gerektirir. Yevmiye defterindeki:
 • Visual ınterdev 6.0 için sunucu bileşenleri yükledikten sonra Windows NT Service Pack 4 (ingilizce) yüklemeniz gerekir. Service Pack 4, Microsoft ınternet ınformation Services (IIS) gibi bileşenleri için düzeltmeler içerir, ancak yalnızca IIS ve diğer sunucu bileşenleri bilgisayarda yüklü düzeltmeler yüklenir.
 • Hata ayıklama ve Global.asa dosyas? güncelleştirme sorunlarını giderir, hangi ASP anında düzeltme (ASP2FIX1.EXE), Windows NT Service Pack 4'e eklenmiştir. Ayrıca, ASP Anında düzeltmeyi yüklemeniz gerekmez.

Visual ınterdev 6.0 Benioku yükleme yönergeleri (ReadmeVI.HTM) düzeltmeleri

Windows NT 4.0 Service Pack 4 şimdi kullanılabilir olduğu için aşağıdaki yükleme yönergeleri (ReadmeVI.HTM) Visual ınterdev 6.0 Readme dosyasına karşılık gelen yönergeleri değiştirin.

Istemci yüklemesi: Windows NT'DE yükleme,

PageNavbar tasarım zamanı denetimi, uzaktan hata ayıklama ve active server pages yerel makinenizdeki önizleme aşağıdaki bileşenler gereklidir. Bu özelliklerden yararlanmak istiyorsanız, bu bileşenleri seçmek seçebilirsiniz.
 1. BackOffice ınstallation Wizard'ı Başlat'ı seçin ve sonra Yükle ' yi tıklatın.
 2. BackOffice Yükleme Sihirbazı bir özel veya Visual ınterdev Developer seçeneğini isteyip istemediğinizi sorar. Özel ' i seçin ve ileri ' yi tıklatın.
 3. Disk alanı gereksinimleri doğrulayın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 4. FrontPage Sunucu Uzantıları ' nı ve MS Data Access Components <a0>Bileşenler</a0> listesinin üst düzeyden seçin.
 5. Windows NT Option Pack</a0> düğümünü genişletin ve seçin:

  Internet ınformation Server - NT Server için
  Microsoft Yönetim Konsolu
  NT Option Pack Common Files
  Personal Web Server (PWS) - NT Workstation için
  Hareket Sunucusu
  Veri erişim bileşenleri (örneğin, veri erişim 1.5)
 6. Kalan bileşenleri'ni temizleyin. Sihirbaz, diğer bileşenlerin temizlemek gibi çeşitli bağımlılıklar sizi uyaran bir ileti görüntüleyebilir. Bu bilgisayar için Visual ınterdev istemcisi ve sunucusu olarak değil bir kullandığınızdan, bağımlılıklar yoksayması için Evet seçebilirsiniz.
 7. Sihirbazın kalan adımlara devam edin.

Windows NT sunucusu yükleme

Windows NT'DE sunucuya yüklüyorsanız, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 1. Sihirbazı tarafından istendiğinde, BackOffice ınstallation Wizard'ı Başlat'ı seçin ve Yükle ' yi tıklatın.
 2. BackOffice Yükleme Sihirbazı özel veya Visual ınterdev Developer seçeneğini isteyip istemediğinizi sorar. Özel seçeneğini seçin ve ileri ' yi tıklatın.
 3. Aşağıdaki seçenekleri işaretleyin:

  Windows NT Option Pack 4.0
  MS Veri Eriºim Bileºenleri
  Uzak makine hata ayıklama
  FrontPage Sunucu Uzantıları
  Visual ınterdev Server
 4. Ileri ' yi tıklatmadan önce Windows NT Option Pack 4.0 düğümünü genişletin. Varsayılan olarak belirtilen seçeneklere ek olarak olarak, Visual ınterdev RAD uzaktaki dağıtım desteği düğümünü seçin. Sonra Visual ınterdev RAD uzaktaki dağıtım desteği düğümünü genişletin ve Visual ınterdev RAD uzaktaki dağıtım desteği ikinci bir örneğini seçin. Visual ınterdev RAD uzaktaki dağıtım desteği, her iki düzeyde seçili olmasına dikkat edin.
 5. Ileri ' yi tıklatın ve sonra da BackOffice yükleme sihirbazının kalan adımlara devam edin.
 6. Windows NT 4.0 Service Pack 4'ü yükleyin. Service Pack 4 önceden yüklediyseniz, 5-adım 1'de yüklü sunucu bileşenlerini güncelleştirmek için yeniden yüklemelisiniz.

Veri bağlantıları yapılan değişiklikler

Veri bağlantıları, veri kaynakları ve daha etkin bir bağlantı esneklik sunan OLE DB veri kaynağı sağlayıcıları'nı kullanarak şimdi oluşturulabilir. Henüz OLE DB sağlayıcılarını destekleyen veri kaynakları için ODBC tabanlı bağlantılar'ı kullanmayı sürdürebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Visual ınterdev 6.0 SP3 belgelerindeki "Bağlantısı için bir veritabanı" konusuna bakın.

<a1>Değişiklikler</a1> için HTML düzenleyicisi

Yeni Glifler

Görsel olmayan öğeleri işaretlemek için kullanılan glifleri olup Düzenleyici Microsoft ınternet Explorer 4.0 veya ınternet Explorer 5 ile kullanılan bağlı olarak değişir. Internet Explorer 4 ile kullanılan glifleri Visual ınterdev eşlik eden belgelerinde açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda, ınternet Explorer 5 bilgisayarda yüklü değilse, düzenleyici görüntüleyebilirsiniz glifleri listeler.
Glyph Represents 
 
 HTML comment (<-- through -->)

 Line break (<BR> tag)
 
 Beginning of division (<DIV> tag)
 
 End of division (</DIV> tag)
 
 Beginning of form (<FORM> tag)
 
 End of form (</FORM> tag)
 
 Beginning of paragraph (<P> tag)
 
 End of paragraph (</P> tag)
 
 Beginning of span (<SPAN> tag)
 
 End of span (</SPAN> tag)
 
 Style element (<STYLE>)
 
Script in the <BODY> portion of the document. This can 
include client script block (<SCRIPT>) and inline server 
script block in .asp files (<% %>, or <SCRIPT RUNAT="Server">).

Anchor point for absolutely positioned elements and for image 
elements that are aligned left or right (for example, 
<IMG ALIGN=RIGHT>). The glyph appears where the HTML tag 
defining the element is located in the HTML document. 


Unrecognized HTML tags and unmatched ending tags. 
				

Geliştirilmiş boşlukları koruma

Visual ınterdev, ınternet Explorer 5 kullanıyorsanız, kod ve Tasarım zamanı denetimleri (DTC) gibi özel işlem gerektiren öğeleri süzme, tam bir HTML dosyasını düzenini koruyarak, daha iyi bir iş yapabilirsiniz.

Ayrıca, bu belgede daha sonra boşluk korunması için özel durumlar bakın.

ASP komut dosyası nesneleri hata ayıklama

Yeni bir hata ayıklama özelliği, alt düzey bileşen oluşan hataları catch olanak sağlayan komut dosyası nesne modeli eklendi (gibi veritabanı erişimi sırasında), olay izleme ve komut dosyası nesneleri, olası hatalar karşılaştığınızda uyarılar. Komut dosyası nesne modeli ve hata ayıklama hakkında daha fazla bilgi için Visual ınterdev 6.0 eşlik eden belgelerindeki "ASP sayfaları, komut dosyası nesne hata ayıklama" konusuna bakın.

ASP komut dosyası nesne hata ayıklaması'nı etkinleştirme

Sayfayı ilk oluşturduğunuzda, aşağıdaki komut dosyası öbeği otomatik olarak bir .asp sayfasına eklenir belgelerine, ASP nesneyi komut dosyası hata ayıklamayı için yanlış yazan:
<SCRIPT id=DebugDirectives runat=server language=javascript>
// Set these to true to enable debugging or tracing
@set @debug=false
@set @trace=false
</SCRIPT>
				
bu yanlıştır. Bu sayfanın komut dosyası nesne modeli etkinleştirene kadar komut dosyası öbeği sayfaya eklenmez.

Varolan uygulamalar için hata ayıklama ekleme

Visual ınterdev 6. 0'da yeni bir Web oluşturduğunuzda, yeni komut nesnesi hata ayıklama özellikleri otomatik olarak kullanılabilir. Ancak, otomatik olarak varolan uygulamalarınızı eklenmezler. Hata ayıklama özelliklerinden yararlanmak için <a0></a0>, gerekir kod kitaplıkları uygulamaları (Projeler) ve güncelleştirme tek bir .asp sayfaları, aşağıdaki yordamlarda da açıklandığı gibi: Varolan bir uygulamanın komut dosyası kitaplıklarında güncelleştirme:
 1. Visual ınterdev güncelleştirmek istediğiniz projeyi açın.
 2. Proje Gezgini'nde, projeyi açmak _ScriptLibrary düğüm görebilirsiniz.
 3. _ScriptLibrary düğümünü sağ tıklatın, Ekle ' yi seçin ve sonra Madde Ekle'yi seçin.
 4. Madde Ekle iletişim kutusunda, Varolan sekmesini kullanma Yöneticisi komut dosyası kitaplığını bilgisayarınızda, genellikle aşağıdaki klasörde gezinmek için Bakılacak yer kutusunda seçin:
  \Program Files\Microsoft visual Studio\VIntDev98\ScriptLibrary
 5. Klasördeki tüm dosyaları seçin ve ' ı seçin.
 6. Istemde bulunulduğunda, projenizin kopyadaki komut dosyası kitaplığının varolan dosyaların üzerine yazmak istediğinizi onaylayın.
 7. Bu yordamı, nesneyi ASP hata ayıklama işlevinin kullanmak istediğiniz tüm projeler için yineleyin.
Komut dosyası kitaplıkları güncelleştirdikten sonra tek bir .asp sayfaları için hata ayıklama ekleyebilirsiniz.

Komut dosyası nesne tek bir .asp sayfa hata ayıklama eklemek için

 1. .Asp sayfasını açın ve aşağıdaki hemen engellenmesine ekleme < % @ Language = %> sayfanın üst bloğu:
  <SCRIPT id=DebugDirectives runat=server language=javascript>
  // Set these to true to enable debugging or tracing
  @set @debug=false
  @set @trace=false
  </SCRIPT>
  					
 2. Istediğiniz hata ayıklama seçeneklerini ayarlayın. Ayrıntılar için belgelerindeki "ASP sayfaları, komut dosyası nesne hata ayıklama" konusuna bakın.

Yerelleştirilmiş hata iletileri için kod kitaplığı

Visual ınterdev tasarım zamanı denetimleri kullanırken, komut dosyası Kitaplığı içinde bir hata oluşursa, sonuçta ortaya çıkan hata iletisi, ingilizce, bir hata numarası ile birlikte görüntülenir. Hata numarası tarafından çevrilen hata metni görünebilir. Bu hata iletileri çevrilmiş sürümleri Service Pack 3 CD'sindeki \support klasöründeki uygun bir dil alt dizini altında SLErrors.htm kullanılabilir. Hizmet paketini karşıdan yüklediyseniz, SLErrors.htm dosyaları ayıkladığınız klasörde bulunur.

Diğer düzeltmeler

Aşağıdaki sorunlar da Visual Studio 6.0 Service Pack 3'te giderildi. Çoğu düzeltmeleri önünde "Q" daha fazla sorun ve düzeltme hakkında bilgi sağlayan bir Knowledge Base makalesinin KIMLIK gösterir:

 • 190753Düzeltme: Sayfa değil, silinen bir kaydı için noktası olduğunda yenilendi
 • 190939Düzeltme: ASP sayfaları düzenlemek için FrontPage 98 kullandığınızda sorunlar
 • 191560Web projesi açmak için Web sunucusu bağlantı kurmasını hiçbir zaman Times Kapat
 • 224936Visual ınterdev 6.0 kaynak görünümü ile değiştirme sırasında GPF
 • 224958HTML düzenleyici, ınternet Explorer 5'Çekildi [NULL]'yanlış
 • 224944Metin, tablolar yapıştırılan, stilleri tutma başarısız oluyor
 • 22494164 MB Win9x istemcileri üzerinde birçok DTC ile bir bellek sorunları
 • 224950Madde imli liste stilleri geri normal olarak değiştirme
 • 224953Öğeleri bir alan KÜMESI içinde Re-Aligning, visual ınterdev kilitleniyor
 • 224956Odak kayıp HTML seçimi kilitlenme Visual ınterdev neden oluyor
 • 224945Visual ınterdev, kaynak denetimi altında SP erişme sırasında yanıt vermiyor
 • 224946Renk adı sekmeler değiştirme sonra beklendiği gibi döndürdü.
 • 224948Şablon Sayfası Sihirbazı sorunlarını VI yerelleştirilmiş sürümleri
 • 224949Veri Araçlar zaman aşımı değerleri, Visual ınterdev 6.0 hiçbir etkisi var
 • 224951ASP dosyası-sorunları engellemek için kaldırılan yeni Kimden
 • 224952Tablo Tasarım Window menüsü içinde GPF
 • 224957Visual ınterdev 6.0 ile HTC (ınternet Explorer 5 komut dosyası davranışları) hata ayıklama olamaz
 • 224937Internet Explorer 5 HTA (ınternet Explorer 5 davranışlar) uygulama hata ayıklaması'nı kapatır
 • 224938Visual ınterdev Script Debugger nedeniyle ınternet Explorer'da erişim ihlali oluşuyor
 • 224939Yanlış bir Access OLEDB bağlantıları için nesne adları listesi
 • 224942Visual ınterdev 6.0 içinde thisPage.navigate.Show() With GPF
 • 224934Visual ınterdev 6.0 Gelişmiş DISPLAY işlevi
 • Bir kayıt gibi sayısı bir yardımcı program proje yaparken IDE çöküyor
 • ActiveX denetimi, bir ASP sayfası açarak, Visual ınterdev 6.0 kilitleniyor

Bilinen sorunlar

HTML düzenleyicisinde boşluk korunması için özel durumlar

Bir belgeyi HTML düzenleyicisi veya Tasarım görünümünde ve kaynak görünümü arasında geçiş yapma yüklediğinizde, düzenleyici belgenin biçimini olabildiğince yakın korumak çalışır. Ancak bu her zaman mümkün değildir. ınternet Explorer 5 kullanıyorsanız, aşağıdaki değişiklikleri belgede yapılan:
 • öğeleri <object>öğenin <param>değiştirilebilir. Değişiklikler, etiketlerin <PARAM>tek bir öğe birden fazla olanları veya birleştirme ayrı <PARAM>etiketleri kesiliyor gibi reorganization içerebilir. <param>etiketleri, açıkça belirten varsayılan değerleri de eklenmiş olabilir. <param>Etiketlerine tam değişiklikleri <object>öğesinde başvurulan nesne bağlıdır. Birden çok <param>etiketleri aynı ada sahip, çoğaltmaları kaldırılacaktır.
 • Servis talebini açma etiketin ilk harfinin, farklı durumlarda, eşleşen etiket dönüştürülür. Örneğin, <STRONG>Sayfamı</STRONG> <strong>Sayfamı</strong> dönüştürülür.
 • Içerik içinde satır içi stil öznitelikleri biçimlendirme (STYLE = "") korunur, ve stil özniteliklerini yeniden. Belirli bir değişiklik içerir:
  • Stil adlarının tümü büyük harfe dönüştürülür. Stil öznitelikleri, tüm küçük harfe dönüştürülür. Örneğin, arka plan rengi = # FF01EA BACKGROUND COLOR olur # ff01ea =.
  • Bileşik stil öznitelikleri, tek tek stil öznitelikleri ile değiştirilmesi. KENARLıK SOL ile KENARLıK stili özniteliği değiştirilmesi, KENARLıK-TOP, KENARLıĞı SAğA ve KENARLıK ALT.
 • Açıkça boş dizeler atanan öznitelikleri kaldırılması. Örneğin özniteliği VALUE = "" içinde bir <input>etiketi kaldırıldı.
 • Etiketleri belgenin yapısını düzeltin veya tamamlamak için takılmış olabilir. Örneğin, DHTML düzenleme bileşeni eksik <tr>Etiketler <td>etiketlerinin içine ekleyebilirsiniz.
 • Aşağıdakileri içeren belgeleri yüklenemiyor:
  • Birden çok <html>, <head>, <title>, veya <body>etiketler.
  • <frame>veya <frameset>etiketler.
  • Komut dosyaları, <select>içinde <textarea>, <label>, veya <listing>öğeleri.
  • Sunucu komut dosyası içinde aşağıdaki örneklerde, öznitelik değerleri:
  <INPUT TYPE=TEXT VALUE = <% =serverID.value%>>
  <INPUT TYPE=TEXT VALUE = "<%Response.Write("x, y")%>">
  					

Tek tek tema yeniden hesaplama sırasında silinmiş.

Tema ait dosyalarını elde etmek için kaynak denetimini kullanarak, her zaman bir teslim veya yerel Al temayı tüm dosyalarda gerçekleştirin. Bu dosyaları almadan önce temayı klasör seçerek yapabilirsiniz. Aksi halde, tema parçasının yerel olduğuna ve kalan sunucusundaysa, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bağlantıları yeniden hesaplamadan veya yerel ana moda geçiş temayı projenizden silinmesine neden olabilir. Benzer şekilde, aynı anda tüm dosyaları geri denetleyin.

RDS nesneleri üzerinde sayfa neden "yükleyemedi" iletisi

Sayfada HTML düzenleyicisinde kaynak görünümüne geçtiğinizde bir RDS bileşen başvuran <object>etiketi varsa, bu iletiyi görürsünüz:
Bazı nesneler yüklenemedi başarısız oldu. Nesneleri, metin olarak görüntülenir.
Bu, RDS nesneleri; bu nedenle, kaynak görünümü bunları işleyemez görsel bir temsilini sahip olmadığınız için oluşur. Bununla birlikte, nesneleri düzgün çalışmayacaktır.

Referanslar

Visual Studio 6.0 SP3 Benioku hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri bakın:

230722Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölüm 1 - genel bakış ve yükleme

230724Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölüm 2 - Visual Studio'nun

230726Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölüm 3 - Visual Basic

230727Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 4 - Visual C++

230729Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 5 - Visual FoxPro

230731Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 7 - Visual J ++

230732Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 8 - Visual SourceSafe

230733Visual Studio 6.0 SP3 Benioku bölümü 9 - dosya sürümleri

Özellikler

Makale numarası: 230730 - Last Review: 29 Ocak 2014 Çarşamba - Gözden geçirme: 1.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Service Pack 3
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB230730 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:230730

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com