Повторно инициализиране на кеша и базата данни за офлайн файлове

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 230738 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Кешът и базата данни на офлайн файлове (CSC или кеширане на страната на клиента) имат вградена способност да се рестартират, ако за съдържанието им има подозрение, че е повредено. Ако има подозрение за повреда, съветникът за синхронизиране може да върне следното съобщение за грешка:
Не е възможно обединяване на офлайн промени на \\име_на_сървър\име_на_споделен_дял. Параметърът е неправилен.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Метод 1

Кешът за офлайн файлове е структура от папки, която се намира в папката %SystemRoot%\CSC, която е скрита по подразбиране. Папката на CSC, както и всички файлове и подпапки, които се съдържат в нея, не трябва да се променя директно, защото това може да доведе до загуба на данни и пълно нарушаване на функционалността на офлайн файловете.

Ако подозирате повреда в базата данни, то файловете трябва да се изтрият с помощта на визуализатора на офлайн файлове. След като файловете бъдат изтрити от визуализатора на офлайн файлове, може да се приложи синхронизация на файловете с помощта на диспечера на синхронизация. Ако кешът все още като че ли не работи правилно, може да се изпълни нулиране на офлайн файловете с използване на следната процедура:
 1. В Опции за папки в раздела Офлайн файлове, натиснете CTRL+SHIFT и след това щракнете върху Изтриване на файлове. Ще се появи следното съобщение:
  Кешът на офлайн файлове на локалния компютър ще бъде инициализиран повторно. Всички промени, които не са синхронизирани с компютри в мрежата, ще бъдат загубени. Всички файлове или папки, които са направени достъпни офлайн, вече няма да са достъпни офлайн. Изисква се рестарт на компютъра.

  Желаете ли да инициализирате повторно кеша?
 2. Щракнете върху Да два пъти, за да рестартирате компютъра.

Метод 2

Използване на редактора на системния регистър

За да инициализираме повторно кеша и базата данни на офлайн файловете вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".

Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50561Забележки
 • Уверете се, че файловете са синхронизирани, преди да стартирате това автоматично решаване. В противен случай несинхронизираните промени ще бъдат загубени. 
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

Ако нямате достъп до раздела Офлайн файлове, използвайте този метод, за да инициализирате повторно кеша за офлайн файлове (CSC) в системата, като промените системния регистър. Използвайте този метод и за повторно инициализиране на базата/кеша за офлайн файлове на страната на клиента в няколко системи. Добавете следния подключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Key Name (Име на ключ): FormatDatabase
Key Type (Тип на ключ): DWORD
Key Value (Стойност на ключ): 1
Забележка Действителната стойност на ключа на системния регистър се игнорира. Тази промяна на системния регистър изисква рестартиране. Когато компютърът се рестартира, обвивката ще инициализира повторно кеша на CSC, а след това ще изтрие ключа в системния регистър, ако записът в системния регистър съществува.

Предупреждение Всички файлове се изтриват, а несинхронизираните данни се губят.

Използване на Reg.exe

Можете също да автоматизирате процеса на настройка на тази стойност на системния регистър, като използвате редактора на команден ред Reg.exe. За да направите това, въведете следната команда в прозореца на Reg.exe:
REG.EXE. REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Забележка За конкретни стъпки за повторно инициализиране на кеша и базата данни на офлайн файловете в Windows Vista или Windows 7, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
942974 В компютър клиент, базиран на Windows Vista или Windows 7, имате все пак достъп до офлайн файловете, въпреки че файловият сървър е премахнат от мрежата.

БИБЛИОГРАФИЯ

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
230739 Структура на папката на кеша за офлайн файлове
328284 Някои файлове и папки, които не са конфигурирани да бъдат достъпни офлайн, се кешират.

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл.

Свойства

ID на статията: 230738 - Последна рецензия: 11 септември 2011 г. - Редакция: 3.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB230738

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com