คำอธิบายของโครงร่างลำดับเลขสำหรับ guid ของรหัสผลิตภัณฑ์ใน Office 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 230848 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office 2007 โปรดดูที่928516.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office XP โปรดดูที่302663.

สำหรับรุ่น Microsoft Office 2003 ของบทความนี้832672.

สรุป

บทความนี้อธิบายโครงร่างลำดับเลขที่ใช้ โดยโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอรรถประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้ง Office หรือโปรแกรม Office เดี่ยวใด ๆ รหัสผลิตภัณฑ์หรือ GUID ที่ถูกสร้างในส่วนของรีจิสทรีของ Microsoft Windows ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
รูปแบบที่ใช้ โดย GUID แต่ละคือ:
{xxyyzzzz-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}
					
ส่วนแรกของ GUID ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น หน่วยการเก็บเก็บ (SKU), และภาษาของผลิตภัณฑ์:
                            Allowable
Characters  Definition                values
-------------------------------------------------------------
xx      The version of the product        00-FF
yy      The SKU of the product          00-FF
zzzz     The language identifier of the product  any required
					
โครงร่างนี้ช่วยให้สำหรับเวอร์ชันถึง 255 สำหรับแต่ละ sku 255 สำหรับแต่ละรุ่นภาษาของ Office สามทั้งหมดของค่าเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบเลขฐานสิบหกภายใน GUID

หมายเลขรุ่นเริ่มต้นที่ 00 สำหรับรุ่นที่นำออกใช้เริ่มต้นของ Office และแต่ละโปรแกรม Office เดี่ยว เมื่อรุ่นใหม่หรือการบริการรุ่นที่ปล่อย หมายเลขรุ่นจะมี incremented (01, 02, 03)

หมายเลขของ SKU จะแตกต่างกันสำหรับแต่ละชุดโปรแกรม Office หรือโปรแกรม Office เดี่ยว ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  SKU number  Program
  -----------------------
  00      Microsoft Office 2000 Premium Edition CD1
  01      Microsoft Office 2000 Professional Edition
  02      Microsoft Office 2000 Standard Edition
  03      Microsoft Office 2000 Small Business Edition
  04      Microsoft Office 2000 Premium CD2
  05      Office CD2 SMALL
  06-0F    (reserved)
  10      Microsoft Access 2000 (standalone)
  11      Microsoft Excel 2000 (standalone)
  12      Microsoft FrontPage 2000 (standalone)
  13      Microsoft PowerPoint 2000 (standalone)
  14      Microsoft Publisher 2000 (standalone)
  15      Office Server Extensions
  16      Microsoft Outlook 2000 (standalone)
  17      Microsoft Word 2000 (standalone)
  18      Microsoft Access 2000 runtime version
  19      FrontPage Server Extensions
  1A      Publisher Standalone OEM
  1B      DMMWeb
  1C      FP WECCOM
  1D-1F    (reserved standalone SKUs)
  20-2F    Office Language Packs
  30-3F    Proofing Tools Kit(s)
  40      Publisher Trial CD
  41      Publisher Trial Web
  42      SBB
  43      SBT
  44      SBT CD2
  45      SBTART
  46      Web Components
  47      VP Office CD2 with LVP
  48      VP PUB with LVP
  49      VP PUB with LVP OEM
  4F      Access 2000 SR-1 Run-Time Minimum

				
รหัสภาษา หรือ LCID เปลี่ยนแปลงจากภาษาเพื่อภาษา เนื่องจาก LCID จัดเก็บใน GUID ในรูปแบบเลขฐานสิบหก คุณอาจต้องการแปลงเป็นเลขฐานสิบเพื่อกำหนดภาษาของ GUID ตัวอย่างเช่น 0409 เลขฐานสิบหกอยู่เท่ากับ 1033 ทศนิยม ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:ตัวเลขที่เหลือ (78E1 11 D 2-...) ไม่ให้ข้อมูลใด ๆ categorizable ได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น ถ้า GUID ขึ้นต้น ด้วย 00020407 คุณจะทราบว่า GUID ที่ถูกสร้างขึ้น โดยการเริ่มต้นนำออกใช้รุ่น (00) ของ Microsoft Office 2000 มาตรฐาน Edition (02) และภาษาของผลิตภัณฑ์เป็นภาษาเยอรมัน (ฐานสิบหก 0407 = 1031 ทศนิยม =เยอรมัน)

คุณสามารถดู guid ของโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
guid ของควรเป็นรายการแรกที่แสดงภายใต้ถอนการติดตั้งเนื่องจากชื่อเริ่มต้น ด้วยวงเล็บปีกกา

บานหน้าต่างข้อมูลแต่ละ GUID ที่ประกอบด้วยค่าหลายค่า รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในนั้นเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกกล่องโต้ตอบ (DisplayName), วันที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกติดตั้ง (InstallDate), หมายเลขผลิตภัณฑ์ (รหัสประจำผลิตภัณฑ์), แหล่งการติดตั้ง (InstallSource), ลงทะเบียนของบริษัท และชื่อผู้ใช้ (RegCompany, RegOwner)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 230848 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbsetup kbregistration kbinfo kbmt KB230848 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:230848

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com