การปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับบริการเทอร์มินัล (บริการเดสก์ท็อประยะไกล) ใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2312539 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้สรุปโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานและการปรับปรุงสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมของเทอร์มินัลบริการสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับโปรแกรมปรับปรุงของ Windows Server 2008 R2 บริการระยะไกลเดสก์ท็อป โปรดดูที่2601888 KB.

ข้อควรระวังรายการนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เห็นได้ ด้วยบริการเทอร์มินัลใน Windows Server 2008 โดยรวม วางไม่ติดตั้งการแก้ไขต่อไปนี้เว้นแต่มีการแนะนำโดย Profesional ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ถ้าคุณเชื่อว่า คุณประสบปัญหาในรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ติดตั้งเฉพาะโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาเฉพาะ หากโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ระบุไว้สำหรับปัญหาของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินเหล่านี้โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุง determinewhether ที่จะนำไปใช้กับ Windows รุ่นเฉพาะเจาะจง และระดับ pack บริการตนเอง

โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้จะถูกจัดเรียงตามพื้นที่ส่วนประกอบภายในบริการเทอร์มินัลในสภาพแวดล้อม Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงไม่สามารถใช้ กับ Windows XP, Windows Vista และไคลเอ็นต์ของ Remote Desktop ของ Windows 7

ข้อมูลเพิ่มเติม

รับรองความถูกต้อง

2203302 การเชื่อมต่อ RDP ที่ใช้โพรโทคอล CredSSP และการรับรองความถูกต้องของ SSL ล้มเหลว ใน Windows 7 ใน Windows Server 2008 R2 ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

975943 รหัสข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ใช้ CredSSP ถ้าบัญชีผู้ใช้การรับรองความถูกต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008:"0x80090329"

972595 คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือระบบหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista

954910 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้องของสมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบไปยัง Windows Server 2008 บนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008:"0xC000040C"

953760 เมื่อคุณเปิดใช้งาน SSO สำหรับเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลจากคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP SP3 คุณจะยังคงได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล

952234 เมื่อคุณสร้างเซสชันบริการเทอร์มินัลที่ต้องการการรับรองความถูกต้องของสมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบไปยัง Windows Server 2008 บนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ เซสชันบริการเทอร์มินัลไม่ตอบสนอง

951608 คำอธิบายของบริการการสนับสนุนความปลอดภัยข้อมูลประจำตัว (CredSSP) ใน Windows XP Service Pack ที่ 3

หลัก

2523307 เซสชันบริการเทอร์มินัล Windows Server 2008 มีเงาถูกตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 SP1 หรือ Windows 7 SP1

2518298 ข้อผิดพลาด stop "0x0000003B" บนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2008

2481109 MS11-017: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับไคลเอ็นต์เดสก์ท็อประยะไกล 6.1 และไคลเอ็นต์เดสก์ท็อประยะไกล 6.0: 8 มีนาคม 2011

2462310 โปรแกรมประยุกต์แบบ 16 บิตที่ใช้แฟ้มการเตรียมใช้งาน (.ini) ไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน Windows Server 2008 x เซสชันบริการเทอร์มินัล 86

982303 ตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของบริการเทอร์มินัลรายงานจำนวนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่อัปโหลด ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows Server 2008 เซสชันไม่ถูกต้อง

980568 มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หยุดการตอบสนองของไคลเอนต์ทำให้เซสชันเทอร์มินัลไปยังเซิร์ฟเวอร์

978829 CTRL และ ALT ในเซสชันบริการเทอร์มินัลได้รับติดอยู่เมื่อคุณปลดล็อกคอมพิวเตอร์

977269 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008: "การดำเนินการที่ร้องขอต้องการการยกระดับสิทธิ์"

976110 เซสชันของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่มีเงาจะไม่ถูกต้องตัดการเชื่อมต่อเมื่อหยุดเซสชันของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่มีแรเงาแรเงาบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

971338 โปรไฟล์ข้ามเขตเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลของบัญชีผู้ใช้จะไม่โหลดอย่างถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 หลังจากที่มีเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ในระหว่างการเข้าสู่ระบบของเซสชัน

971253 คุณได้รับหน้าจอเมื่อคุณเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

970911 บริการ "บริการเทอร์มินัล" ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เซสชันของคอนโซลถูกยกเลิกการเชื่อมต่อใน Windows Server 2008

970089 โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเป็นครั้งคราวที่อยู่ล้มเหลวของกระบวนการ Vmwp.exe บนโฮสต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 Hyper-V

970067 คุณพบการใช้งาน CPU สูงสำหรับกระบวนการ Wmiprvse.exe บนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 เมื่อคุณเรียกใช้ตัวจัดการทรัพยากรของระบบ Windows

969851 แทนที่เป็นโปรแกรมเริ่มต้นที่ระบุ เดสก์ท็อปทั้งหมดเริ่มต้นในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่า "โปรไฟล์บริการเทอร์มินัล" สำหรับบัญชีผู้ใช้

969940 เมื่อคุณเริ่มเซสชันเทอร์มินัลกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 และที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลบทบาท เต็มเดสก์ท็อปของ Windows เริ่มต้นแทนที่เป็นโปรแกรมที่ระบุ โดยเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล

969851 แทนที่เป็นโปรแกรมเริ่มต้นที่ระบุ เดสก์ท็อปทั้งหมดเริ่มต้นในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่า "โปรไฟล์บริการเทอร์มินัล" สำหรับบัญชีผู้ใช้

941641 Remote Desktop Connection 6.0 พร้อมท์ให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวก่อนที่คุณสร้างการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

เปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ & พิมพ์

2655998 ระยะเวลาการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณสร้างเซสชัน RD การไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 โฮสต์ของเซสชัน RD ถ้าเปลี่ยนเส้นทางเครื่องพิมพ์ถูกเปิดใช้งาน

2620656 เครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนเส้นทางไม่ถูกต้องอาจพร้อมใช้งานในเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลที่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ของเซสชัน RD ที่เรียกใช้ Windows server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

2532459 คิวการพิมพ์ไม่ทำงานถ้าคิวไม่ใช่คิว 100 รายการแรกที่ติดตั้งอยู่ในเซสชันของ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 Terminal Services

2059743 คุณไม่สามารถพิมพ์หลายถาดในเซสชันเทอร์มินัลใน Windows Server 2008

2028453 เปลี่ยนเส้นทางเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์เอกสารใน Windows Server 2008 ถ้ามีใช้คุณลักษณะการพิมพ์ Easy TS ในเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟ

981650 คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อความในเซสชันเทอร์มินัล ใน Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista ถ้าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ไดรเวอร์ "ทั่วไป/ข้อความเท่านั้น"

979163 หลายหน้าจะถูกพิมพ์เมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์แผ่นงาน Excel โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนเส้นทางถ้ามีใช้คุณลักษณะการพิมพ์ของเทอร์มินัลบริการได้อย่างง่ายดาย

973744 คุณไม่สามารถออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนเส้นทางเมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการพิมพ์ Easy บริการเทอร์มินัลบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

973356 ข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างเครื่องพิมพ์เครือข่ายอย่าง น้อยหนึ่งรายการในเซสชันของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 เทอร์มินัล: "ไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์"

973062 คุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทางเสียงไม่ทำงานเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลสำหรับ Mac 2.0 เพื่อทำให้เซสชันของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 x 64 Edition หรือรุ่นของ Windows Vista x 64

972600 หลังจากที่คุณตัดการเชื่อมต่อจากเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 มีเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลายทางจากคอนโซล

971370 คุณได้ยินเสียงจากเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟอื่นเมื่อคุณเล่นเพลงในเซสชันเทอร์มินัลของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 แบบสุ่ม

970603 เนื้อหาของงานพิมพ์จะแตกต่างกันเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร PDF โดยใช้การพิมพ์ของเทอร์มินัลบริการง่ายในเซสชันบริการเทอร์มินัล (TS) ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

958596 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบไปยังเซสชันบริการเทอร์มินัลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

954744 การแก้ไข: บางหน้าจะถูกพิมพ์ในการวางแนวที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้พิมพ์ของเทอร์มินัลบริการได้อย่างง่ายดายเพื่อพิมพ์เอกสารที่ประกอบด้วยทั้งหน้าสันและหน้าที่วางแนวนอน

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์

2542272 คุณได้รับ TS CAL ชั่วคราวเมื่อ DN ของบัญชีผู้ใช้ประกอบด้วยอักขระเครื่องหมายทับไปข้างหน้าใน Windows Server 2008 ถ้าคุณใช้โหมดการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับแต่ละผู้ใช้

2028637 โดเมนผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลท้องถิ่นไม่ถูกต้องได้รับข้อความแจ้งเตือน "ไม่พบบริการเทอร์มินัลถูกต้องเซิร์ฟเวอร์อนุญาต" เมื่อบัญชีผู้ใช้นี้เข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows

2021885 เทอร์มินัลเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้รีโมท/เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเดสก์ท็อปออกสิทธิ์การใช้งานชั่วคราวและ Event ID 17 เข้าสู่ระบบเท่านั้น

983385 รหัสเหตุการณ์ 17 ถูกบันทึกในบันทึกของระบบ บนเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TS หรือ บนเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ RD ใน Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

979548 คุณไม่สามารถป้อนหมายเลขข้อตกลงของไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานที่ประกอบด้วยมากกว่าเจ็ดหลัก ในตัว จัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เดสก์ท็อประยะไกล หรือ ในตัว จัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TS

977686 เครื่องมือการวินิจฉัยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้รายงานว่า มีลิขสิทธิ์การเข้าถึงไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลไม่พร้อมใช้งานใน Windows Server 2008 ไม่ถูกต้อง

972069 มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเทอร์มินัลจากสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "กลุ่มการรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน"

971302 สนับสนุน Cal เดียวพร้อมใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

968995 สแน็ปอิน MMC การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์หรือสแน็ปอิน MMC ตัวจัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TS ใช้ NT LAN Manager แทนโพรโทคอล Kerberos เพื่อผ่านการรับรองความถูกต้อง ตามลำดับ ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

968074 การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานการบริการเทอร์มินัลสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 เพื่อให้สามารถใช้การ Cal สำหรับ Windows Server 2008 R2 ระยะไกลเดสก์ท็อปเซอร์วิส

TS เกตเวย์

2620264 คุณไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp ผ่านเกตเวย์ TS ที่ใช้ Windows Server 2008

974195 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ผ่าน TS Gateway โดยใช้ FQDN ของ ถ้าอยู่ใน namespace ไม่เป็นสมาชิกร่วม และ ถ้าปิดใช้งานพอร์ต TCP 445 ระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเทอร์มินัล TS Gateway

TS RemoteApp

2579055 แอพลิเคชัน RemoteApp เริ่มต้นจะเป็นระยะ ๆ ไม่ปรากฏใน Windows Server 2008

2381675 โปรแกรม RemoteApp จะหยุดการทำงานหลังจากที่ขีดจำกัดเวลาของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานหมดอายุในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

983533 หน้าต่างแบบผุดขึ้นจะถูกซ่อนไว้ และโปรแกรมประยุกต์ TS RemoteApp หยุดการตอบสนอง ใน Windows Vista ใน Windows 7 ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows Server 2008 R2

981211 โปรแกรม RemoteApp ไม่แสดงชื่อผู้ใช้ที่บันทึกไว้เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

979425 สินค้ากล่องคำสั่งผสมในโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp ถูกปรับปรุงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณเชื่อมต่อ โดยใช้ระยะไกลเดสก์ท็อปเชื่อมต่อ (RDC) 7.0

978927 เน้นเมนูของโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องในเซสชันของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 เทอร์มินัล

970689 บน Windows Server 2008 เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์จะร้องขอการเชื่อมต่อกับข้อความข้อผิดพลาด "การเรียกขั้นตอนระยะไกลล้มเหลว และไม่ถูกต้อง" แบบสุ่มภายใต้เงื่อนไขการล็อกออน/ล็อกออฟหนา

นายหน้าเซสชัน TS

2522829 เซสชันที่ไม่ถูกต้องกระจายหลังจากบริการนายหน้าการเซสชันบริการเทอร์มินัลทำงานอย่าง น้อย 25 วันติดต่อกันใน Windows Server 2008

977541 คุณไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังเซสชันของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ผ่านบริการนายหน้าเซสชัน TS ในฟาร์มโดย Windows Server 2008 ในนายหน้าเซสชัน TS

การเข้าถึงเว็บ TS

951607 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์แบบระยะไกลเมื่อคุณใช้การเข้าถึงเว็บบริการเทอร์มินัลหรือพื้นที่ทำงานบนเว็บระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server 2003 SP1 หรือ Windows XP SP3 ขึ้นอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2312539 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 มีนาคม 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmt KB2312539 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2312539

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com