Streso ?rankiai i?bandyti savo interneto server?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 231282 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Mes primygtinai rekomenduojame, kad visiems vartotojams atnaujinti ? Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 7.0 versij? veikia Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 ?ymiai padidina interneto infrastrukt?ros saugumo. Daugiau informacijos apie IIS sauga susijusiomis temomis, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiamas s?ra?as ?rankiai galite naudoti imituoti apkrovos savo interneto programas. Imituojant apkrovos savo programa, j?s galite i?bandyti sutapimo klausimus taip pat geriau suprasti, kaip j?s? pra?ym? veikia streso. Bandymo apkrova ir sutapimo i? Atnaujinkite nar?ykl? laikomas galiojan?iu bandymas.

Daugiau informacijos

?iuos interneto streso ?rankius galima gauti i? "Microsoft": Su ?i? ?ranki? gali pabr??ti i?bandyti j?s? ?iniatinklio serverio kaip Jis reaguoja kai keli ?imtai vartotoj? matyti piko valandomis. ?ios priemon?s taip pat gali b?ti naudojamas patikrinti serverio komponentai efektyvum?, spynos ir kitus mastelio klausimus. Interneto programa, kuri remiasi duomen? bazi? taip pat galima i?bandyti parametrus pvz., sutapimo, operacijas, skai?ius vartotoj?, spynos, kaupiant ir kt.

Savyb?s

Straipsnio ID: 231282 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Internet Information Server 3.0
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
  • Microsoft Internet Information Services 7.0
Rakta?od?iai: 
kbgraphxlinkcritical kbinfo kbperformancetool kbmt KB231282 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 231282

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com