MS10-064: פגיעות ב-Microsoft Office Outlook עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2315011 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-064. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.
2288953 MS10-064: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office Outlook 2007:?? 14 בספטמבר, 2010

2293428 MS10-064: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office Outlook 2003:?? 14 בספטמבר, 2010
בעיות ידועות בעדכון אבטחה 229342
לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, חלק מהיישומים או ההרחבות המותאמים אישית עשויים שלא לפעול כראוי. לדוגמה, ההרחבה Adobe Convert to PDF עשויה שלא לפעול כראוי. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2458807 Outlook 2003: Adobe Convert to PDF או הרחבה אחרת מפסיקים לפעול לאחר התקנת MS10-064
2293422 MS10-064: תיאור של עדכון האבטחה עבור Outlook 2002: 14 בספטמבר, 2010


בעיות ידועות בעדכון אבטחה
2293422:
לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שתידרש לקבל את תנאי רישיון התוכנה של Microsoft בעת פתיחת תוכנית של Microsoft Office XP. אם לא תקבל את תנאי רישיון התוכנה של Microsoft, ייתכן שהתוכנית של Office XP לא תיפתח.

הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2315011 - Last Review: יום שני 15 נובמבר 2010 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kbsecadvisory kbsecbulletin kbsecurityservices kbsecvulnerability kbexpertiseinter kbfix kbbug kbqfe kbsurveynew KB2315011

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com