วิธีการที่เผยแพร่โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ MSI กับแฟ้ม.zap

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 231747 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการที่เผยแพร่โปรแกรมที่ไม่ติดตั้งของกับ Microsoft Installer (MSI) โปรแกรมของ MSI ไม่สามารถเผยแพร่ไปยังผู้ใช้เท่านั้น และมีการติดตั้งโดยใช้โปรแกรมติดตั้งของตนเองที่มีอยู่ เนื่องจากโปรแกรมที่ไม่ใช่ของ MSI ใช้โปรแกรมติดตั้งของตนเองที่มีอยู่ โปรแกรมเหล่านี้ไม่สามารถ:
 • ใช้ประโยชน์จากการยกระดับสิทธิ์สำหรับการติดตั้ง
 • สามารถติดตั้งในการใช้ครั้งแรกของซอฟต์แวร์
 • ติดตั้งคุณลักษณะในการใช้คุณลักษณะแรก
 • ย้อนกลับการดำเนินการไม่สำเร็จ (ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซม หรือลบ), หรือใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะอื่น ๆ ของของ MSI
การเผยแพร่โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ MSI คุณจำเป็นต้องสร้างแฟ้ม.zap สำหรับโปรแกรมก่อน

การสร้าง.Zap แฟ้ม

สร้างแฟ้ม.zap สำหรับโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับแฟ้มตัวอย่างต่อไปนี้:
[Application]
; Only FriendlyName and SetupCommand are required,
; everything else is optional.

; FriendlyName is the name of the program that 
; will appear in the software installation snap-in 
; and the Add/Remove Programs tool.
; REQUIRED
FriendlyName = "Microsoft Excel 97"

; SetupCommand is the command line used to 
; run the program's Setup. With Windows Server 2003 
; and later you must specify the fully qualified 
; path containing the setup program. 
; Long file name paths need to be quoted. For example: 
; SetupCommand = "\\server\share\long _ ; folder\setup.exe" /unattend 
; REQUIRED SetupCommand = "\\server\share\setup.exe"

; Version of the program that will appear 
; in the software installation snap-in and the 
; Add/Remove Programs tool. 
; OPTIONAL
DisplayVersion = 8.0

; Version of the program that will appear 
; in the software installation snap-in and the 
; Add/Remove Programs tool. 
; OPTIONAL 
Publisher = Microsoft
				

การเผยแพร่โปรแกรม

 1. ในการกำหนดค่าผู้ใช้คลิกขวาการติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว คลิกใหม่.
 2. คลิกแพคเกจ.
 3. พิมพ์พาธไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม.zap
 4. คลิกOPEN.
 5. ในการแฟ้มของชนิดกล่อง คลิกแพคเกจของโปรแกรมประยุกต์ระดับลง ZAW (* .zap).
 6. คลิกแฟ้ม.zap และจากนั้น คลิกOPEN.
 7. คลิกเผยแพร่แล้ว คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 231747 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB231747 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:231747

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com