Article ID: 2321134
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר פתיחת Internet Explorer, מופיע חלון דו-שיח שבו נאמר שהתקנת גירסה של סרגל הכלים של Baidu שאינה תואמת ל- Internet Explorer 8.

הערה סרגל הכלים של Baidu הוא תוספת עבור Internet Explorer.

פתרון הבעיה

אבחן ותקן את הבעיה באופן אוטומטי


פותר הבעיות אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות נפוצות ב- Windows Update עשוי לפתור באופן אוטומטי את הבעיה המתוארת במאמר זה.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעתכווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערות
  • תיקון אוטומטי זה יהפוך את סרגל הכלים Baidu ללא זמין עבורך.
  • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
  • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת משתי השיטות הבאות.


שיטה 1: עדכן את התוכנה שלך

הורד את הגירסה החדשה של התוספת שפועלת עם Internet Explorer 8. לשם כך לחץ על הלחצן אל אתר האינטרנט של ספק חיצוני:
מצא אותו באתר של ספק חיצוני

שיטה 2: הפוך את התוספת ללא זמינה

כדי להפוך ללא זמינה את התוספת של סרגל הכלים של Baidu, בצע פעולות אלה:
  1. סגור את כל החלונות של Internet Explorer.
  2. פתח חלון Internet Explorer חדש.
  3. כאשר מוצגת ההודעה "ניהול הרחבות" עבור סרגל הכלים של Baidu, לחץ על פתח תמיד את Internet Explorer ללא הרחבה זו.

    הערה התוספת אינה זמינה כעת ולא תיטען שוב. Internet Explorer 8 אמור לפעול כעת ללא בעיות נוספות.


מידע נוסף

אם הבעיה לא תוקנה, תוכל לפנות את התמיכה של Microsoft לקבלת עזרה נוספת.

אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2321134 - Last Review: יום חמישי 19 ספטמבר 2013 - Revision: 7.0
מילות מפתח 
kbfixmedell kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB2321134

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com