Straipsnio ID: 2321134 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai atidarote "Internet Explorer", pamatysite dialogo lang?, kuriame teigiama, kad j?s? ?diegt? Baidu ?ranki? juostos versija nesuderinama su Windows Internet Explorer 8. Galite i?jungti Baidu ?ranki? juostos arba atnaujinti ? naujausi? versij? Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?.

Sprendimas

Automati?kai diagnozuojamos ir sprend?iamos problemos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
? Nustatyti "Internet Explorer" i?orini? pried? problemos, kai IE pakimba arba sustoja trik?i? diagnostikos priemon? gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inoti daugiau, su?inok daugiausureng?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Atnaujinti Baidu ?ranki? juostos

?diegti naujausi? Baidu ?ranki? juostos kad b?t? suderinama su "Internet Explorer 8".

Neautomatin?s instrukcijos, kaip i?jungti Baidu ?ranki? juostos

Nor?dami i?jungti ? Baidu ?ranki? pried?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. U?darykite visus "Internet Explorer" langus.
  2. Atidarykite nauj? "Internet Explorer" lang?.
  3. Jei matote prane?im?, kad nurodoma "Tvarkyti i?orinius priedus" Baidu ?ranki? juostos, spustel?kiteVisada atidaryti "Internet Explorer" be ?ito priedo.

    Pastaba Priedas yra i?jungta ir v?l nebus ikeltos. "Internet Explorer 8", dabar tur?t? veikti be joki? problem?.

Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su "Microsoft" palaikymo papildomos pagalbos.

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2321134 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 11 d. - Per?i?ra: 9.0
Taikoma:
  • Windows Internet Explorer 8
Rakta?od?iai: 
kbfixmedell kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip kbmt KB2321134 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2321134

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com