Identifikator ?lanka: 2321134 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada otvorite Internet Explorer, vidite dijalog u kome stoji da verzija Baidu trake sa alatkama koju ste instalirali nije kompatibilna sa programom Windows Internet Explorer 8. Mo?ete da deaktivirate programski dodatak ?Baidu traka sa alatkama? ili da ga a?urirate na najnoviju verziju da biste re?ili ovaj problem.

Re?enje

Automatska dijagnoza i re?avanje problema

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets mats1
Alatka za re?avanje problema Re?avanje problema sa programskim dodacima za Internet Explorer kada se IE zaustavi ili zamrzne ?e mo?da automatski re?iti problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?epokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets mats2

A?uriranje Baidu trake sa alatkama

Instalirajte najnoviju verziju Baidu trake sa alatkama da bi bila kompatibilna sa programom Internet Explorer 8.

Ru?ni postupak za deaktiviranje Baidu trake sa alatkama

Da biste deaktivirali Baidu traku sa alatkama, sledite ove korake:
  1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer.
  2. Otvorite novi prozor programa Internet Explorer.
  3. Kada vidite poruku u kojoj pi?e ?Upravljanje programskim dodacima? za Baidu traku sa alatkama, izaberite opciju Uvek otvori Internet Explorer bez ovog programskog dodatka.

    Napomena Programski dodaci su sada deaktivirani i ne?e se vi?e u?itavati. Internet Explorer 8 bi trebalo da radi bez ikakvih problema.

Ako problem nije re?en, mo?ete da se obratite Microsoft podr?ci da biste dobili dodatnu pomo?.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2321134 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
  • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbfixmedell kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB2321134

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com