Straipsnio ID: 2321301 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Matote dialogo lang? atidar? "Internet Explorer", kuriame teigiama, kad j?s? ?diegt? XFinity ?ranki? juostos versija n?ra suderinama su "Internet Explorer 8".

Prie?astis

XFinity ?ranki? juosta yra add-on Internet Explorer. Savo versij? apie XFinity ?ranki? juosta yra nesuderinama su "Internet Explorer 8".

Sprendimas

I?spr?sti problem? automati?kai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Nustatyti Internet Explorer i?orinio priedo problem? pakibus arba u?strigus IE trik?i? diagnostikos priemon? gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inoti daugiau, su?inok daugiausureng?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Pastabos
 • ?is automatinis taisymas i?jungs XFinity ?ranki? juosta jums.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.
 • Jei naudojate kompiuter?, kuriame kilo ?i problema, galite ?ra?yti automatin? pataisym? "flash" atmintin? arba CD diske ir paleisti problemi?kame kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.
 • Jei jums b?t? grei?iau i?spr?sti ?i? problem? save, atlikite veiksmus skyriuje "I?spr?sti problem? rankiniu b?du".

I?spr?sti ?i? problem? rankiniu b?du

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?:

1 Metodas: Atnaujinti savo programin? ?rang?

Atsisi?sti nauj? versij? ir kad bus dirbti su "Internet Explorer 8". Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje svetain?je:

Atrodo tre?iosios ?alies svetain?je

2 Metodas: I?junkite i?orin? pried?

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite visus "Internet Explorer" langus.
 2. Atidarykite nauj? "Internet Explorer" lang?.
 3. Kai matote prane?im?, nurodoma "Tvarkyti i?orinius priedus" XFinity ?ranki? juostos, spustel?kite visada atidaryti "Internet Explorer" be ?ito priedo. (I?orinis) priedas bus nebebus ?keliamas, o "Internet Explorer 8" veiks be joki? problem?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2720390

  PastabaSpustel?jus visada atidaryti "Internet Explorer" be ?ito priedo, priedas i?jungtas ir ne?keltas paleidus "Internet Explorer".

Vaizdo ?ra?as: Kaip i?jungti "Internet Explorer" priedasSutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =0cfe9a80-d7a0-44a7-bbe6-b1346eb91e0a
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Daugiau informacijos

Jei problema nei?spr?sta, pabandykite atlikti ?iuos veiksmus:
 • Kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?.
 • Mes vertiname j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? apie ? "Pataisyti u? mane"dienora?t? arba atsi?skite mums ? el. pa?tas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2321301 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 17 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 8
Rakta?od?iai: 
kbcip kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbmt KB2321301 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2321301

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com