Identifikator ?lanka: 2321301 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Automatska dijagnoza i re?avanje problemaSada posetite odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Napomena Ova automatska ispravka ?e onemogu?iti XFinity traku sa alatkama za vas.

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Napomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SIMPTOMI

Kada otvorite Internet Explorer, vidite prozor sa dijalogom koji izjavljuje da instalirana verzija XFinity trake sa alatkama nije kompatibilna sa programom Internet Explorer 8.

UZROK

XFinity traka sa alatkama je dodatak za Internet Explorer. Va?a verzija XFinity trake sa alatkama nije kompatibilna sa programom Internet Explorer 8.
Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: A?uriranje softvera

Preuzmite novu verziju programskog dodatka koji ?e raditi sa programom Internet Explorer 8. Da biste to uradili, posetite slede?u Veb lokaciju:

Prona?ite je na lokaciji nezavisnog proizvo?a?a

2. metod: onemogu?avanje dodatka

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer.
 2. Otvorite novi prozor programa Internet Explorer.
 3. Kada vidite poruku u kojoj pi?e ?Upravljanje programskim dodacima? za XFinity traku sa alatkama, izaberite stavku Uvek otvaraj Internet Explorer bez ovog programskog dodatka. Programski dodatak se ne?e ponovo u?itavati, a Internet Explorer 8 ?e raditi bez problema.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2404600


  Napomena Kada izaberete opciju Uvek otvori Internet Explorer bez ovog programskog dodatka, programski dodatak ?e biti onemogu?en i ne?e se u?itavati pri pokretanju programa Internet Explorer.


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2321301 - Poslednji pregled: 1. mart 2012. - Revizija: 5.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbcip kbmsifixme kbfixme KB2321301

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.