วิธีการใช้ DHCP จะกำหนดไคลเข้าถึงสายงานการผลิต และระยะไกลเอนต์กับตัวเลือก DHCP เพิ่มเติม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 232703 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ขณะนี้คุณสามารถใช้ตัวแทนการ Relay DHCP ด้วย Routing and Remote Access เพื่อให้ตัวเลือกขอบเขตแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) เพื่อที่เรียกเลขหมาย- อัพไคลเอนต์ หรือไป ยังไคลเอนต์ virtual private network (VPN) การเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรือไคลเอนต์ VPN จะยังคงได้รับข้อความที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ Routing and Remote Access แต่อาจใช้แพคเก็ต DHCPInform เพื่อขอรับ Windows Internet ตั้งชื่อ Service (WINS) และระบบชื่อโดเมน (DNS) อยู่เพิ่มเติม ชื่อโดเมน DNS หรือตัวเลือกอื่น ๆ DHCP วัตถุประสงค์ของข้อความ DHCPInform คือเพื่อ ขอรับข้อมูลตัวเลือกขอบเขต DHCP โดยไม่มีการรับที่อยู่ IP

หมายเหตุ:เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญที่คุณส่งชื่อโดเมน DNS โดยใช้ DHCPInform เนื่องจาก Point-to-Point โพรโทคอล (PPP) ไม่กำหนดข้อมูลนี้ ข้อกำหนดของ IPCP RFC ที่ใช้ใน PPP เจรจาการตั้งค่า IP ระหว่างการเรียกผ่าน สายโทรศัพท์ หรือไคลเอนต์ VPN และเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ IP หลัก และคำรอง DNS เซิร์ฟเวอร์ อยู่ และหลัก และอยู่เซิร์ฟเวอร์ NetBIOS/WINS รองที่กำหนดเท่านั้น

ที่อยู่ dns และ WINS ที่ได้รับ โดยใช้ DHCPInform แทนที่อยู่ที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ Routing and Remote Accessสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลกำหนดการตั้งค่า IP, DNS และ WINS ไปยังไคลเอนต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
160699การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดที่อยู่ DHCP IP สำหรับไคลเอ็นต์ RAS
ในขณะนี้ ไคลเอนต์ Windows 2000 และ Microsoft Windows XP ส่งแพคเก็ต DHCPInform เพื่อขอรับการตั้งค่าขอบเขต DHCP เพิ่มเติมสำหรับตัวเลือก DHCP 06, 15 และ 44 มีส่งแพคเก็ต DHCPInform ทันทีหลังจากการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ หรือสร้างการเชื่อมต่อ VPN

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) และ Microsoft Windows NT 4.0 หรือรุ่นก่อนหน้าไม่สามารถใช้ DHCPInform ผ่านสายโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อ VPNสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
200211ไคลเอนต์ DUN ไม่รับชื่อโดเมน DNS ผ่าน RAS/RRAS

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าบริษัทตัวแทน DHCP Relay การทำงานผ่านการเข้าถึงระยะไกล:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการเข้าถึงสายงานการผลิต และระยะไกล.
 2. ในแผนภูมิวัตถุ ขยายYour_Serverขยายการกำหนดเส้นทาง ipคลิกขวาทั่วไปแล้ว คลิกโพรโทคอลสายงานการผลิตใหม่.
 3. ในการโปรโตคอลสายงานการผลิตรายการ คลิกdhcp Relay Agentแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกขวาdhcp Relay Agentแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการคุณสมบัติของ dhcp Relay Agentกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของคุณในการที่อยู่เซิร์ฟเวอร์กล่อง คลิกaddแล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกขวาdhcp Relay Agentแล้ว คลิกอินเทอร์เฟซใหม่.
 7. คลิกภายใน.

  ภายในแสดงถึงอินเทอร์เฟซเสมือนที่มีการเชื่อมต่อไปยังไคลเอนต์การเข้าถึงระยะไกลทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 232703 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB232703 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:232703

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com