Windows 2000 kişileri ve kullanıcıları

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 233209 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bir kullanıcı, bir Windows 2000 Active Directory güvenlik sorumlusunun ' dir. Bir kullanıcı, Exchange Server e-posta adresi, ancak yok bir Exchange Server posta kutusu veya Exchange Server e-posta adresi ve bir Exchange Server posta kutunuz olabilir. E-posta adresi olan BIR kullanıcının posta etkinleştirilmiş olarak adlandırılır ve bir kullanıcının posta kutusu posta kutusu etkin olarak adlandırılır. Sırada posta kutusu etkin bir nesne için nesne posta etkinleştirilmiş gerekir.

Ilgili kişi bir güvenlik sorumlusunun olmayan bir kullanıcı Windows 2000 Active Directory gösterimidir (yani, kullanıcı oturum açamıyor). Bir kişi, isteğe bağlı olarak bir <a0>Hedef</a0> e-posta adresi ve bir veya daha fazla Exchange Server e-posta adresi olabilir. Exchange 2000 Server ve Exchange Server 2003 kavramı kişi, Exchange Server 5.5 ile özel bir alıcı ile aynıdır.

Daha fazla bilgi

Active Directory'de BIR görünüm, kullanıcı bir kişi arasındaki fark çok daha iyi görünümünü verir. Kullanıcı ve kişiler için bir öznitelik için olası tüm servis talepleri, aşağıda tanımlanmıştır:
Windows 2000 kullanıcı posta etkinleştirme veya posta kutusu etkinleştirme
Windows 2000 kullanıcı ile posta etkin
Windows 2000 kullanıcı ile posta etkin
Windows 2000'de e-posta adresi olmayan kişi
Windows 2000 kişi ile tanımlanan hedef e-posta adresi
Kullanıcı ile ilgili kişi arasındaki en önemli bir bölümünü birkaç öznitelikleri SAMAccountName, Objectsıd, userAccountControl ve userPrincipalName, kullanıcının oturum açmasına izin veren kullanıcı olduğunu gerçeğini olur. Ilgili kişi, bu öznitelikleri yok. Ayrıca, iki ilgili kişi türü için tanımlanan öznitelikleri farklar dikkat edin:

Windows 2000 kullanıcı - hiçbir posta etkinleştirme veya posta kutusu etkinleştirme
Ad: Kemal
Soyadı: Etikan
Kullanıcı oturum açma adı: jdoe
 >> Dn: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com
	1> accountExpires: 9223372036854775807; 
	1> badPasswordTime: 0; 
	1> badPwdCount: 0; 
	1> codePage: 0; 
	1> cn: John Doe; 
	1> countryCode: 0; 
	1> givenName: John; 
	1> instanceType: 4; 
	1> lastLogoff: 0; 
	1> lastLogon: 0; 
	1> logonCount: 0; 
	1> distinguishedName: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; user; 
	1> objectGUID: 0fcbed12-00d2-11d3-a9c5-00c04f68099e; 
	1> objectSid: S-15-323E04BE-1898D11E-2B3BE507-457; 
	1> primaryGroupID: 513; 
	1> pwdLastSet: 125701524342968750; 
	1> name: John Doe; 
	1> sAMAccountName: jdoe; 
	1> sAMAccountType: 805306368; 
	1> sn: Doe; 
	1> userAccountControl: 66048; 
	1> userPrincipalName: jdoe@pique.extest.microsoft.com;
	1> uSNChanged: 6459; 
	1> uSNCreated: 6453; 
	1> whenChanged: 5/2/1999 14:0:34 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
	1> whenCreated: 5/2/1999 14:0:34 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
 	1> msExchMailboxSecurityDescriptor: <ldp: Binary blob>; 

				

Windows 2000 kullanıcı - posta kutusu etkin
Ad: Kemal
Soyadı: Etikan
Kullanıcı oturum açma adı: jdoe
Diğer ad: jdoe
>> Dn: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com
	1> homeMDB: CN=Private MDB,CN=First Storage Group,CN=InformationStore,CN=KINDC,CN=Servers,
           CN=First Administrative Group,CN=Administrative Groups,CN=OR1,CN=Microsoft Exchange,
           CN=Services,CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> accountExpires: 9223372036854775807; 
	1> badPasswordTime: 0; 
	1> badPwdCount: 0; 
	1> codePage: 0; 
	1> cn: John Doe; 
	1> countryCode: 0; 
	1> displayName: jdoe; 
	1> mail: jdoe@pique.extest.microsoft.com; 
	1> givenName: John; 
	1> instanceType: 4; 
	1> lastLogoff: 0; 
	1> lastLogon: 0; 
	1> legacyExchangeDN: /o=or1/ou=first administrative group/cn=Recipients/cn=jdoe; 
	1> logonCount: 0; 
	1> distinguishedName: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; user; 
	1> objectGUID: a8ecb576-00d2-11d3-a9c5-00c04f68099e; 
	1> objectSid: S-15-323E04BE-1898D11E-2B3BE507-458; 
	1> primaryGroupID: 513; 
	2> proxyAddresses: SMTP:jdoe@pique.extest.microsoft.com; X400:c=us;a= ;p=PIQUE;o=OR1;s=Doe;g=John;; 
	1> pwdLastSet: 125701526912031250; 
	1> name: John Doe; 
	1> sAMAccountName: jdoe; 
	1> sAMAccountType: 805306368; 
	1> showInAddressBook: CN=Default Global Address List,CN=All Global Address Lists,
                CN=Address Lists Container,CN=OR1,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,
                CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> sn: Doe; 
	1> textEncodedORAddress: c=us;a= ;p=PIQUE;o=OR1;s=Doe;g=John;; 
	1> userAccountControl: 66048; 
	1> userPrincipalName: jdoe@pique.extest.microsoft.com; 
	1> uSNChanged: 6468; 
	1> uSNCreated: 6462; 
	1> whenChanged: 5/2/1999 14:4:51 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
	1> whenCreated: 5/2/1999 14:4:51 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
	1> msExchHideFromAddressLists: FALSE; 
	1> homeMTA: CN=Microsoft MTA,CN=KINDC,CN=Servers,CN=First Administrative Group,
           CN=Administrative Groups,CN=OR1,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,
           CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> msExchHomeServerName: /o=OR1/ou=First Administrative Group/cn=Configuration/cn=Servers/cn=KINDC; 
	1> mailNickname: jdoe; 
	1> mDBUseDefaults: TRUE; 
	1> msExchMailboxSecurityDescriptor: <ldp: Binary blob>; 
	1> deliveryMechanism: 0; 
	1> msExchFBURL: http://pique.extest.microsoft.com/public/Public Folders/non_ipm_subtree
             /SCHEDULE%252B FREE BUSY/EX%253A%252Fo=or1%252Fou=first administrative group
             /USER-%252Fcn=Recipients%252Fcn=jdoe.EML;
				

Windows 2000 kullanıcı - posta etkinleştirilmiş yalnızca
Ad: Kemal
Soyadı: Etikan
Kullanıcı oturum açma adı: jdoe
Adres e-posta: jdoe@microsoft.com
>> Dn: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com
	1> accountExpires: 9223372036854775807; 
	1> badPasswordTime: 0; 
	1> badPwdCount: 0; 
	1> codePage: 0; 
	1> cn: John Doe; 
	1> countryCode: 0; 
	1> displayName: John Doe; 
	1> mail: jdoe@microsoft.com; 
	1> givenName: John; 
	1> instanceType: 4; 
	1> lastLogoff: 0; 
	1> lastLogon: 0; 
	1> legacyExchangeDN: /o=or1/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=jdoe; 
	1> logonCount: 0; 
	1> distinguishedName: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; user; 
	1> objectGUID: f8aa1b8a-00d2-11d3-a9c5-00c04f68099e; 
	1> objectSid: S-15-323E04BE-1898D11E-2B3BE507-459; 
	1> primaryGroupID: 513; 
	2> proxyAddresses: X400:c=us;a= ;p=PIQUE;o=OR1;s=Doe;g=John;; SMTP:jdoe@microsoft.com; 
	1> pwdLastSet: 125701528249531250; 
	1> name: John Doe; 
	1> sAMAccountName: jdoe; 
	1> sAMAccountType: 805306368; 
	2> showInAddressBook: CN=All Users,CN=All Address Lists,CN=Address Lists Container,CN=OR1,
                CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com;
                CN=Default Global Address List,CN=All Global Address Lists,
                CN=Address Lists Container,CN=OR1,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,
                CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> sn: Doe; 
	1> textEncodedORAddress: c=us;a= ;p=PIQUE;o=OR1;s=Doe;g=John;; 
	1> userAccountControl: 66048; 
	1> userPrincipalName: jdoe@pique.extest.microsoft.com; 
	1> uSNChanged: 6481; 
	1> uSNCreated: 6473; 
	1> whenChanged: 5/2/1999 14:7:48 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
	1> whenCreated: 5/2/1999 14:7:4 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
	1> msExchHideFromAddressLists: FALSE; 
	1> internetEncoding: 1310720; 
	1> mailNickname: jdoe; 
	1> targetAddress: SMTP:jdoe@microsoft.com; 
	1> msExchMailboxSecurityDescriptor: <ldp: Binary blob>; 
	1> msExchALObjectVersion: 52;
				
Hiçbir hedef adresi ile Windows 2000 ile ilgili kişi
Ad: Kemal
Soyadı: Etikan
Kullanıcı oturum açma adı: jdoe
Exchange Server e-posta adresi: jdoe@microsoft.com
>>Dn: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com
	1> cn: John Doe; 
	1> givenName: John; 
	1> instanceType: 4; 
	1> distinguishedName: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; contact; 
	1> objectGUID: a2d12e98-00d3-11d3-a9c5-00c04f68099e; 
	1> name: John Doe; 
	1> sn: Doe; 
	1> uSNChanged: 6491; 
	1> uSNCreated: 6491; 
	1> whenChanged: 5/2/1999 14:11:56 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
	1> whenCreated: 5/2/1999 14:11:56 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time;
				
Windows 2000 kişi ile Exchange adresi belirtildi
Ad: Kemal
Soyadı: Etikan
Kullanıcı oturum açma adı: jdoe
Exchange Server e-posta adresi: jdoe@microsoft.com
>> Dn: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com
	1> cn: John Doe; 
	1> displayName: JohnDoe; 
	1> mail: jdoe@microsoft.com; 
	1> givenName: John; 
	1> instanceType: 4; 
	1> legacyExchangeDN: /o=or1/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=JohnDoe; 
	1> distinguishedName: CN=John Doe,CN=Users,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; contact; 
	1> objectGUID: 6388a3bd-00d3-11d3-a9c5-00c04f68099e; 
	2> proxyAddresses: X400:c=us;a= ;p=PIQUE;o=OR1;s=Doe;g=John;; SMTP:jdoe@microsoft.com; 
	1> name: John Doe; 
	1> showInAddressBook: CN=Default Global Address List,CN=All Global Address Lists,
                CN=Address Lists Container,CN=OR1,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,<BR/>
                DC=pique,DC=extest,DC=microsoft,DC=com; 
	1> sn: Doe; 
	1> textEncodedORAddress: c=us;a= ;p=PIQUE;o=OR1;s=Doe;g=John;; 
	1> uSNChanged: 6486; 
	1> uSNCreated: 6486; 
	1> whenChanged: 5/2/1999 14:10:10 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
	1> whenCreated: 5/2/1999 14:10:10 Pacific Standard Time Pacific Daylight Time; 
	1> msExchHideFromAddressLists: FALSE; 
	1> mailNickname: JohnDoe; 
	1> targetAddress: SMTP:jdoe@microsoft.com;
				
ÖnemliWindows 2000 kişi Exchange adres belirtildi ile ilgili kişi türünü, ek düzgün ilgili kişiye gönderilen sağlamak, aşağıdaki iki özniteliklere sahip:
1> InternetEncoding: 1310720 
1> mAPIRecipient: False

Özellikler

Makale numarası: 233209 - Last Review: 3 Aralık 2007 Pazartesi - Gözden geçirme: 4.5
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbinfo KB233209 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:233209

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com