การปรับปรุง IIS หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 234142
เราขอแนะนำว่า ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นเป็น Microsoft Internet Information Services (IIS) รุ่น 6.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2003 IIS 6.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บอย่างมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Internet Information Server (IIS) ฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่ของ IIS ยังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีการขัดจังหวะโดยใด ๆ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันต่อไปนี้ของ IIS ต้องได้รับการปรับปรุง:
 • เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสแน็ปอินสำหรับ Microsoft Management Console (MMC)
 • เซิร์ฟเวอร์ธุรกรรม Microsoft (MTS) แพคเกจที่เรียกใช้งานในระบบพื้นที่หน่วยความจำที่แยกต่างหาก (กระบวนการนอกบริการ)
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำให้กระบวนการนอกบริการและ MMC ทำแพคเกจ MTS อย่างถูกต้องหลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่ถูกเปลี่ยนชื่อ

หมายเหตุ:บทความนี้ครอบคลุมสถานการณ์สมมติของการมี 3.0 เซิร์ฟเวอร์ไซต์ที่ติดตั้ง การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ ด้วยการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของไซต์เป็นสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ supportable ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ อาจคืนค่าฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มเท่านั้น โดยการคืนค่าระบบปฏิบัติการของการตั้งค่าคอนฟิกที่ก่อนหน้านี้จากสำเนาสำรอง ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดได้ อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่านี้ไม่สนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้อนุมานว่า เมื่อมีการติดตั้งชุดตัวเลือกของ Windows NT บัญชีการดูแลระบบระยะไกลไม่ถูกเลือกสำหรับ MTS แทน ค่าเริ่มต้นของผู้ใช้ภายในถูกยอมรับ นอกจากนี้ปริมาณที่ได้รับการติดตั้งไม่มีแพคเกจ MTS แบบกำหนดเอง (อื่นนอกเหนือจากแพคเกจที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP) ถ้าสมมติฐานเหล่านี้ไม่ได้จริงในกรณีของคุณ MTS อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่อธิบายไว้ในบทความนี้

บทความนี้ยังอนุมานว่า IUSR เดิมและ IWAM บัญชี (IUSR_Old_ComputerNameและ IWAM_Old_ComputerNameโดยค่าเริ่มต้น) จะยังคงสามารถใช้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะใช้ชื่อเก่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ บัญชีเหล่านี้จะยังคงถูกต้อง และใช้งานได้

บทความนี้ไม่สามารถใช้กับ Windows 2000 เนื่องจาก Microsoft ได้ประยุกต์กระบวนการสำหรับการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้อินเทอร์เน็ต 5.0 การบริการข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ NetBIOS ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ IIS 5.0 เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ และเริ่มใหม่ หลังจากคุณรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 Compensating ทรัพยากรผู้จัดการ (CRM) แก้ไขความไม่สอดคล้องในระบบ COM + โปรแกรมประยุกต์ และอนุญาตให้ IIS 5.0 ทำงานได้ตามปกติด้วยชื่อ NetBIOS ใหม่ หมายเหตุว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชี IUSR และ IWAM ไม่ แต่ยังคงใช้ได้

แก้ไข MMC

ถ้าไม่มีชื่อคอมพิวเตอร์จะแสดงภายใต้หัวข้อ "Internet Information Server" ในบานหน้าต่างขอบเขต (ซ้ายมือ) ของ MMC คุณจำเป็นต้องสร้างคอนโซลใหม่ (.msc) สำหรับ MMC ที่มี Internet Information Server และ Microsoft Server ธุรกรรมสแน็ปอิน

หมายเหตุ:ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับOld_ComputerName: เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สร้างคอนโซลใหม่ (.msc) สำหรับ MMC โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญ:การกำหนดเองใด ๆ ที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ไปยังคอนโซล IIS เดิมจะสูญหายไป
 1. เริ่มต้น Internet Service Manager (ISM), ซึ่งโหลดเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและวันที่ธุรกรรม Microsoft Server สแน็ปอินสำหรับ Microsoft Management Console (MMC)
 2. จากนั้นคอนโซลเมนู คลิกใหม่.
 3. จากนั้นคอนโซลเมนู คลิกเพิ่ม/เอาสแนปอิน.
 4. บนเครื่องเป็นแบบสแตนด์อโลนแท็บ คลิกเพิ่มปุ่ม เลือกเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสแนป และคลิ กตกลง.
 5. คลิกเพิ่มปุ่มอีกครั้ง แล้ว เลือกสแน็ปอิน Microsoft Server ของธุรกรรม
 6. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อกลับไปหน้าต่างหลักของ MMC
 7. จากนั้นคอนโซลเมนู คลิกบันทึก.
 8. เมื่อต้องการแทนคอนโซลที่ทำงานจากนั้นตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ตเริ่มการทำงานของเมนู การบันทึกแฟ้มคอนโซล% WinDir%\System32\Inetsrv\Iis.msc

แพ็คเกจ MTS นอกบริการของกระบวนการปรับปรุง

 1. ใน MMC เปิดการต่อไปนี้ในบานหน้าต่าง (ด้านซ้าย) ของขอบเขตต่อไปนี้:
   Microsoft Transaction Server\ 
    Computers\ 
     My Computer\ 
      Packages Installed
  						
 2. สำหรับทุก ๆ แอพพลิเคชัน ASP ที่มีการตั้งค่าให้ทำงานในระบบพื้นที่หน่วยความจำที่แยกต่างหาก (กระบวนการนอกบริการ), ไม่สอดคล้องกับกระบวนการนอกบริการ MTS แพ็คเกจ (เรียกว่าเป็น "การแพคเกจของเซิร์ฟเวอร์" ในคำศัพท์ MTS) ใน MMC ชื่อของแพคเกจนอกบริการกระบวนการเหล่านี้เริ่ม ด้วยข้อความ "IIS-" ตาม ด้วยชื่อเว็บไซต์และเส้นทางที่ล้อมรอบ ด้วยวงเล็บปีกกา{}ตัวอย่างเช่น:IIS- {เริ่มต้นเว็บไซต์/ / Root/Iissamples/Issamples/Oop }.

  ผู้ใช้ที่แสดงอยู่ในแผ่นคุณสมบัติ Identity ของแต่ละแพคเกจนอกบริการกระบวนอ้างถึงชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า สิ่งเหล่านี้ต้องปรับปรุงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับแต่ละแพคเกจกระบวนนอกบริการ:

  1. คลิกขวาที่แพคเกจกระบวนนอกบริการ จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกรหัสประจำตัวแท็บ
  3. สำหรับการผู้ใช้นี้ตัวเลือก ผู้ใช้จากการเปลี่ยนแปลงOld_ComputerName\IWAM_UserNameเมื่อต้องการNew_ComputerName\IWAM_UserNameใส่รหัสผ่านของบัญชี จากนั้น คลิกตกลง.
  4. คลิกตกลงถ้าคุณได้รับข้อความแสดงคำเตือนต่อไปนี้:
   แพคเกจถูกสร้าง โดยภายนอกอย่าง น้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงได้รับการสนับสนุน โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 234142 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kbhowto kbpending kbmt KB234142 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234142

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com