ACC2000: "การศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์" เอกสารพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 234208 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เปี่ยม: จำเป็นต้องใช้ความรู้ของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ครั้งเดียว

Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู164172.
Microsoft Access 2002 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู283698.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เอกสาร Reldes.doc Word แสดงวิธีการวางแผน และออกแบบฐานข้อมูลจากพื้นดินที่ตั้ง สำหรับตัวอย่างเวที มันใช้การออกแบบฐานข้อมูลของฐานข้อมูลตัวอย่างผู้ค้าแบบ Northwind ที่รวมอยู่ใน Microsoft Access 2000

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด DBDesign.exe ตอนนี้
แฟ้ม DBDesign.exe ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  Reldes.doc  A Microsoft Word document
  Readme.txt  A Readme file
				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันแฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มหมายเหตุ: เมื่อต้องการดูข้อมูลนี้สำหรับ Microsoft Access รุ่นก่อนหน้า โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
164172บัญชี: "การศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์" เอกสารพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในตารางของเนื้อหาของ Reldes.doc เป็นดังนี้:
  Overview
  The database design process
   Steps in designing a database
   Common design problems
  Determining the purpose
  Determining the tables you need
  Determining the fields you need
   Tips for determining fields
   Primary key fields
  Determining the relationships
  Refining the design
  Additional reading and practice
				
หมายเหตุ: Microsoft เสนอการออกอากาศทางเว็บที่กล่าวถึงพื้นฐานของฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสภาพ เมื่อต้องการดูเว็บคาสต์นี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/wc060600/wc060600.asp?fr=1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 234208 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo kbmt KB234208 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234208

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com