การร้องขอการล็อกไดรฟ์ข้อมูลปล่อยไดรฟ์ข้อมูลหลังจากการดำเนินการแฟ้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 234339 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมที่ไม่เหมาะสมใช้การเรียกฟังก์ชันล็อกไดรฟ์ข้อมูล NTFS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 ล็อกไดรฟ์ข้อมูลอาจไม่สามารถเอาออกหลังจากที่โปรแกรมทำงานเสร็จ

สาเหตุ

ฟังก์ชัน DeviceIoControl() สามารถใช้การล็อกไดรฟ์ข้อมูล ด้วยการระบุ FSCTL_LOCK_VOLUME เป็นรหัสควบคุม I/O ฟังก์ชันนี้อาจทำงานได้อย่างถูกต้องถ้าจะเรียกว่าหลังจากที่คุณได้ทำการดำเนินการของแฟ้มต่อไปนี้:
  • เปิดแฟ้มปลายทาง และดำเนินการ I/O บางอย่างสำหรับแฟ้มนั้น แล้ว ปิดแฟ้ม
  • หลังจากที่คุณปิดแฟ้มปลายทาง เปลี่ยนแฟ้มอื่นลงในแฟ้มปลายทาง โดยใช้ MoveFileEx()
โปรแกรมยูทิลิตี้ที่ได้รับผลกระทบกับปัญหานี้จำเป็นต้องมีการเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โปรแกรมเหล่านั้นอาจรายงานข้อผิดพลาดว่าขั้นตอนอื่นยังคงกำลังเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้การ CHKDSK -F อาจแสดงคำสั่งกับไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ที่พบปัญหานี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ชนิดของแฟ้มเป็น NTFS
ไม่สามารถล็อกไดรฟ์ปัจจุบัน
Chkdsk ไม่สามารถเรียกใช้ได้เนื่องจากไดรฟ์ข้อมูลถูกใช้โดยขั้นตอนอื่น คุณต้องการจัดตารางเวลาการไดรฟ์ข้อมูลนี้จะถูกตรวจสอบในครั้งต่อไประบบจะเริ่มระบบใหม่หรือไม่
ผู้ดูแลของดิสก์อาจยังได้รับผลกระทบด้วย

ไม่มี dereferenced วัตถุปิดแฟ้มถ้าปิดแฟ้มที่ระบุเป็นแฟ้มใหม่สำหรับฟังก์ชัน MoveFileEx() ก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการเขียนแฟ้มแค การดำเนินการอื่น ๆ แฟ้มอื่นนอกเหนือจากการล็อกไดรฟ์ข้อมูลทำงานอย่างละเอียด NTFS เฉพาะปัญหาที่มีอยู่ วอลุ่ม FAT ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

การแก้ไข

เซิร์ฟเวอร์ Windows NT หรือเวิร์กสเตชัน 4.0

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • 152734วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:

เซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0 รุ่นของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
152734 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows NT 4.0

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณสามารถเรียกใช้ Clearmem.exe เพื่อกู้คืนจากปัญหานี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Clearmem flushes ส่วนที่ใช้เป็นแฟ้มแค ดังนั้น dereferenced วัตถุแฟ้ม โดยการเรียกใช้ Clearmem เครื่องมือนี้จะรวมอยู่ใน Microsoft Windows NT 4.0 resource kit

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาใน Windows NT 4.0 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT Server เวอร์ชัน 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 ครั้งแรก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 234339 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB234339 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234339

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com