MS10-072: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Office SharePoint Server 2007: 12 ตุลาคม 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2345212 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง หากคุณใช้การแก้ปัญหานี้ได้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10-072 เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่ใช่จะมีการสนับสนุน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือที่ท้องถิ่นของคุณ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับเรื่องการสนับสนุนด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์การสนับสนุนสากลของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
ลูกค้าอเมริกาเหนือยังสามารถขอรับการโต้ตอบแบบทันทีเข้าไป ยังฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลไม่มีค่าธรรมเนียมที่ไม่จำกัด หรือ เพื่อสนับสนุนการสนทนาแต่ละที่ไม่จำกัด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าองค์กร สนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยมีผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • ปัญหาที่ทราบ 1

  อาการ
  ถ้าตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint ไม่สมบูรณ์ของงาน SharePoint อาจอยู่ในสถานะที่ไม่สอดคล้องกัน คุณอาจไม่สามารถเรียกดูไซต์ SharePoint หรือการดูแลจากศูนย์กลาง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

  ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: http://go.microsoft.com/fwlinkLinkID = 96177

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

  HTTP 404 ไม่พบ

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3

  ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลการกำหนดค่า

  ความละเอียด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  944267วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 3.0 บริการของ Windows SharePoint หรือ SharePoint Server 2007
 • ปัญหาที่ทราบ 2

  อาการ

  ผู้ใช้จะได้รับการพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อมีพยายามเรียกดูไซต์ SharePoint Windows Server 2003 SP1 และ Windows Server 2008 รวมคุณลักษณะความปลอดภัยกาเครื่องหมายวนรอบซึ่งช่วยป้องกันการโจมตีสะท้อนกลับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้น รับรองความถูกต้องล้มเหลวถ้าโดเมนแบบเต็ม (FQDN) หรือส่วนหัวของโฮสต์ที่กำหนดเองที่คุณใช้ไม่ตรงกับชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

  วิธีแก้ปัญหา

  มีสองวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

  วิธีที่ 1: ระบุชื่อโฮสต์ (วิธีที่ต้องการสำหรับการรับรองความถูกต้องของ NTLM)

  เมื่อต้องการระบุชื่อโฮสต์ที่แมปกับอยู่ย้อนกลับ และสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. การตั้งค่าDisableStrictNameCheckingรายการรีจิสทรีที่ 1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   281308การเชื่อมต่อ SMB ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ทำงานใช้ชื่อนามแฝง
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
  3. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิ กที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
  4. คลิกขวาที่MSV1_0ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระจำนวนมาก.
  5. ชนิดBackConnectionHostNamesแล้ว กด ENTER
  6. คลิกขวาที่BackConnectionHostNamesแล้ว คลิกการปรับเปลี่ยน.
  7. ในการข้อมูลค่ากล่อง พิมพ์ชื่อโฮสต์หรือชื่อโฮสต์สำหรับไซต์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และคลิ กตกลง.
  8. ออกจาก Registry Editor และเริ่มบริการ IISAdmin ใหม่แล้ว

  วิธีที่ 2: ปิดใช้งานการตรวจสอบการวนรอบ (น้อยกว่าแนะนำวิธีการ)

  คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้ แต่จะให้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ดุลพินิจของ ใช้วิธีแก้ปัญหานี้อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง

  วิธีการที่สองคือการ ปิดใช้งานการตรวจสอบการวนรอบ โดยการตั้งค่าDisableLoopbackCheckรายการรีจิสทรี

  เมื่อต้องการตั้งค่าDisableLoopbackCheckรีจิสทรีคีย์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. การตั้งค่ารายการรีจิสทรี DisableStrictNameChecking ที่ 1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   281308การเชื่อมต่อ SMB ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ทำงานใช้ชื่อนามแฝง
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
  3. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิ กที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  4. คลิกขวาที่Lsaชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  5. ชนิดDisableLoopbackCheckแล้ว กด ENTER
  6. คลิกขวาที่DisableLoopbackCheckแล้ว คลิกการปรับเปลี่ยน.
  7. ในการข้อมูลค่ากล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
  8. ออกจาก Registry Editor และการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  926642ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ภายในโดย FQDN ของหรือนามแฝงของ CNAME หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1: "Access denied" หรือ "ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ยอมรับเส้นทางเครือข่ายที่กำหนด"
 • ปัญหาที่ทราบ 3

  หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 ในบางสถานการณ์ SharePoint Companyweb และการดูแลจากศูนย์กลางหน้าอาจไม่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหานี้ และวิธีการแก้ปัญหา แวะไปที่เว็บเพจได้ดังต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
  http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2010/06/18/companyweb-and-sharepoint-central-admin-not-accessible-after-installing-kb983444.aspx
 • ปัญหาที่ทราบ 4

  การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้อาจปรากฏขึ้นหลายครั้งในการการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้รายการหลังจากคุณติดตั้ง เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงนี้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์ Office หลาย ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
944267วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 3.0 บริการของ Windows SharePoint หรือ SharePoint Server 2007

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงด้านความปลอดภัย:
 • เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมีการติดตั้งต่อไปนี้:
  • เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการรีสตาร์ทเครื่องหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงความปลอดภัยต่อไปนี้:
979445MS10-039: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office SharePoint Server 2007:8 มิถุนายน 2010

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงความปลอดภัยรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในตัววันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับ Microsoft Office SharePoint Server 2007 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Admcmds.xml.x86ไม่เกี่ยวข้อง2,21617 2009 เมษายน09:05
Chtbrkr.dll.x8612.0.6539.50006,859,77609-Jun-201007:48
Deprpt.asxไม่เกี่ยวข้อง15,60416-200922:08
Editprofilelayouts.aspxไม่เกี่ยวข้อง2,67121 2009 พฤษภาคม23:24
Expicker.jsไม่เกี่ยวข้อง3,26521 2009 พฤษภาคม23:24
Gmgfelem.xmlไม่เกี่ยวข้อง28814 2009 Aug22:09
Gmigfeat.xmlไม่เกี่ยวข้อง47214 2009 Aug22:09
Microsoft.office.server.dll12.0.6539.50002,932,73609-Jun-201006:34
Microsoft.office.server.dll_isapi12.0.6539.50002,932,73609-Jun-201006:34
Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi12.0.6545.50003,723,26411-Aug-201018:06
Msscntrs.dll.x8612.0.6529.5000909,82403 2010 กุมภาพันธ์08:20
Mssdmn.exe.x8612.0.6539.50001,372,67209-Jun-201007:43
Mssearch.exe.x8612.0.6539.50001,057,79209-Jun-201007:46
Mssph.dll.x8612.0.6544.50002,519,04004-Aug-201007:39
Mssrch.dll.x8612.0.6539.50005,203,96809-Jun-201007:46
Natlang6.dll_osssearch.x866.0.6531.50006,211,58409 2010 มีนาคม15:46
Natlangnlsd0009.dll_osssearch.x866.0.6519.500032,449,02430-200909:35
Notesph.dll.oss.x8612.0.6545.50002,147,84011-Aug-201020:05
Offfiltx.dll.x862006.1200.6524.50004,998,65619 2009 พฤศจิกายน22:24
Office.odf12.0.6527.50003,634,68812 2010 ม.ค.16:07
Osafehtm.dll12.0.6545.5000233,47211-Aug-201016:10
Pbb1feat.xmlไม่เกี่ยวข้อง52621-ก.ค.-201006:10
Pbb1fil.xmlไม่เกี่ยวข้อง8,67921-ก.ค.-201006:10
Pbbfeat.xmlไม่เกี่ยวข้อง52021-ก.ค.-201006:10
Pbbfil.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,25721-ก.ค.-201006:10
Pblyfeat.xmlไม่เกี่ยวข้อง58321-ก.ค.-201006:09
Pkmexsph.dll_0001.x8612.0.6539.50001,240,57609-Jun-201007:45
Portal.dll12.0.6541.50006,623,23208-ก.ค.-201017:00
Portal.dll_00112.0.6541.50006,623,23208-ก.ค.-201017:00
Profilesrp.sqlไม่เกี่ยวข้อง551,28809-Jun-201008:08
Profilup.sqlไม่เกี่ยวข้อง618,70309-Jun-201008:08
Provfil.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,53821-ก.ค.-201006:09
Provfile.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,89821-ก.ค.-201006:09
Pubrfeat.xmlไม่เกี่ยวข้อง95821-ก.ค.-201006:09
Query9x.dll_0001.x8612.0.6510.5000553,47217 2009 Jun23:21
Reportcenterxmlonet_xmlไม่เกี่ยวข้อง25,16904 2009 พฤศจิกายน22:14
Sclonet_xml.x86ไม่เกี่ยวข้อง32,39217 2009 เมษายน09:05
Sctabslistallitems_aspx.x86ไม่เกี่ยวข้อง2,64908 2009 ธ.ค.07:15
Scxmlonet_xml.x86ไม่เกี่ยวข้อง54,69217 2009 เมษายน10:19
Searchom.dll.x8612.0.6545.50009,153,53611-Aug-201020:01
Searchom.dll_0001.x8612.0.6545.50009,153,53611-Aug-201020:01
Sharepointpub.dll12.0.6545.50003,723,26411-Aug-201018:06
Sharepointpub_gac.dll12.0.6545.50003,723,26411-Aug-201018:06
Sitesv3siteslistallitems_aspx12.0.32082,64908 2009 ธ.ค.07:15
Sitesv3tabslistallitems_aspx12.0.32082,64908 2009 ธ.ค.07:15
Sm.asxไม่เกี่ยวข้อง31,01208-เมษายน-201011:25
Sps.core.rsxไม่เกี่ยวข้อง85,63817 2009 เมษายน10:21
Spscore.rsx_1025ไม่เกี่ยวข้อง103,75717 2009 เมษายน18:12
Spscore.rsx_1026ไม่เกี่ยวข้อง116,42917 2009 เมษายน18:11
Spscore.rsx_1027ไม่เกี่ยวข้อง92,89417 2009 เมษายน18:11
Spscore.rsx_1028ไม่เกี่ยวข้อง83,67717 2009 เมษายน17:51
Spscore.rsx_1029ไม่เกี่ยวข้อง90,79517 2009 เมษายน18:12
Spscore.rsx_1030ไม่เกี่ยวข้อง89,10717 2009 เมษายน18:11
Spscore.rsx_1031ไม่เกี่ยวข้อง92,53417 2009 เมษายน18:11
Spscore.rsx_1032ไม่เกี่ยวข้อง121,22317 2009 เมษายน18:11
Spscore.rsx_1033ไม่เกี่ยวข้อง85,63817 2009 เมษายน10:21
Spscore.rsx_1035ไม่เกี่ยวข้อง89,73317 2009 เมษายน18:10
Spscore.rsx_1036ไม่เกี่ยวข้อง94,47817 2009 เมษายน18:11
Spscore.rsx_1037ไม่เกี่ยวข้อง97,26117 2009 เมษายน18:10
Spscore.rsx_1038ไม่เกี่ยวข้อง94,20717 2009 เมษายน18:10
Spscore.rsx_1040ไม่เกี่ยวข้อง92,76217 2009 เมษายน18:05
Spscore.rsx_1041ไม่เกี่ยวข้อง97,79617 2009 เมษายน18:03
Spscore.rsx_1042ไม่เกี่ยวข้อง92,05017 2009 เมษายน18:03
Spscore.rsx_1043ไม่เกี่ยวข้อง91,32917 2009 เมษายน17:59
Spscore.rsx_1044ไม่เกี่ยวข้อง87,92317 2009 เมษายน18:01
Spscore.rsx_1045ไม่เกี่ยวข้อง93,35417 2009 เมษายน17:59
Spscore.rsx_1046ไม่เกี่ยวข้อง90,66017 2009 เมษายน17:เลข
Spscore.rsx_1048ไม่เกี่ยวข้อง91,75217 2009 เมษายน17:เลข
Spscore.rsx_1049ไม่เกี่ยวข้อง114,43517 2009 เมษายน17:59
Spscore.rsx_1050ไม่เกี่ยวข้อง90,27917 2009 เมษายน18:10
Spscore.rsx_1051ไม่เกี่ยวข้อง92,65617 2009 เมษายน17:เลข
Spscore.rsx_1053ไม่เกี่ยวข้อง89,02217 2009 เมษายน17:เลข
Spscore.rsx_1054ไม่เกี่ยวข้อง128,14017 2009 เมษายน17:เลข
Spscore.rsx_1055ไม่เกี่ยวข้อง90,96517 2009 เมษายน17:51
Spscore.rsx_1058ไม่เกี่ยวข้อง112,11617 2009 เมษายน17:51
Spscore.rsx_1060ไม่เกี่ยวข้อง89,55617 2009 เมษายน17:เลข
Spscore.rsx_1061ไม่เกี่ยวข้อง87,32117 2009 เมษายน18:11
Spscore.rsx_1062ไม่เกี่ยวข้อง91,35217 2009 เมษายน18:03
Spscore.rsx_1063ไม่เกี่ยวข้อง91,52317 2009 เมษายน18:03
Spscore.rsx_1081ไม่เกี่ยวข้อง127,69817 2009 เมษายน18:11
Spscore.rsx_2052ไม่เกี่ยวข้อง83,67617 2009 เมษายน17:51
Spscore.rsx_2070ไม่เกี่ยวข้อง92,24817 2009 เมษายน17:59
Spscore.rsx_2074ไม่เกี่ยวข้อง90,82617 2009 เมษายน17:59
Spscore.rsx_3082ไม่เกี่ยวข้อง92,45817 2009 เมษายน18:10
Spsimpph.dll.x8612.0.6529.50001,395,20003 2010 กุมภาพันธ์08:22
Svrsetup.dll12.0.6501.500015,127,04012 2009 มีนาคม04:59
Svrsetup.exe12.0.6501.50008,511,48812 2009 มีนาคม05:00
Tquery.dll.x8612.0.6542.50008,269,82421-ก.ค.-201006:56
Upgrade.dll_00112.0.6539.5000774,14409-Jun-201008:13
Userprofilechangeservicewsdl.aspxไม่เกี่ยวข้อง19,96926 2010 พฤษภาคม12:16
สำหรับ Microsoft Office SharePoint Server 2007 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Admcmds.xml.x64ไม่เกี่ยวข้อง2,21617 2009 เมษายน08:51ไม่เกี่ยวข้อง
Chtbrkr.dll.x6412.0.6539.50006,129,49609-Jun-201006:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Deprpt.asxไม่เกี่ยวข้อง15,59216-200920:21ไม่เกี่ยวข้อง
Editprofilelayouts.aspxไม่เกี่ยวข้อง2,65921 2009 พฤษภาคม23:11ไม่เกี่ยวข้อง
Expicker.jsไม่เกี่ยวข้อง3,26521 2009 พฤษภาคม23:11ไม่เกี่ยวข้อง
Gmgfelem.xmlไม่เกี่ยวข้อง28814 2009 Aug21:52ไม่เกี่ยวข้อง
Gmigfeat.xmlไม่เกี่ยวข้อง47214 2009 Aug21:52ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.server.dll12.0.6539.50002,893,69609-Jun-201006:26x 86
Microsoft.office.server.dll_isapi12.0.6539.50002,893,69609-Jun-201006:26ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi12.0.6545.50003,676,05611-Aug-201018:24ไม่เกี่ยวข้อง
Msscntrs.dll.x6412.0.6529.5000437,08003 2010 กุมภาพันธ์08:46ไม่เกี่ยวข้อง
Mssdmn.exe.x6412.0.6539.5000797,04009-Jun-201006:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mssearch.exe.x6412.0.6539.5000572,27209-Jun-201006:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mssph.dll.x6412.0.6544.50001,956,17604-Aug-201008:18ไม่เกี่ยวข้อง
Mssrch.dll.x6412.0.6539.50004,758,86409-Jun-201006:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Natlang6.dll_osssearch.x646.0.6531.50003,985,80809 2010 มีนาคม16:25ไม่เกี่ยวข้อง
Offfiltx.dll.x642006.1200.6524.50001,845,13619 2009 พฤศจิกายน23:16ไม่เกี่ยวข้อง
Osafehtm.dll12.0.6545.5000139,12011-Aug-201016:13x 64
Pbb1feat.xmlไม่เกี่ยวข้อง52621-ก.ค.-201005:45ไม่เกี่ยวข้อง
Pbb1fil.xmlไม่เกี่ยวข้อง8,67921-ก.ค.-201005:45ไม่เกี่ยวข้อง
Pbbfeat.xmlไม่เกี่ยวข้อง52021-ก.ค.-201005:45ไม่เกี่ยวข้อง
Pbbfil.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,25721-ก.ค.-201005:45ไม่เกี่ยวข้อง
Pblyfeat.xmlไม่เกี่ยวข้อง58321-ก.ค.-201005:45ไม่เกี่ยวข้อง
Pkmexsph.dll_0001.x6412.0.6539.5000651,60809-Jun-201006:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Portal.dll12.0.6541.50006,506,39208-ก.ค.-201013:49x 86
Portal.dll_00112.0.6541.50006,506,39208-ก.ค.-201013:49ไม่เกี่ยวข้อง
Profilesrp.sqlไม่เกี่ยวข้อง551,28809-Jun-201008:35ไม่เกี่ยวข้อง
Profilup.sqlไม่เกี่ยวข้อง618,70309-Jun-201008:35ไม่เกี่ยวข้อง
Provfil.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,53821-ก.ค.-201005:45ไม่เกี่ยวข้อง
Provfile.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,89821-ก.ค.-201005:45ไม่เกี่ยวข้อง
Pubrfeat.xmlไม่เกี่ยวข้อง95821-ก.ค.-201005:45ไม่เกี่ยวข้อง
Query9x.dll_0001.x6412.0.6510.5000219,47217 2009 Jun23:01ไม่เกี่ยวข้อง
Reportcenterxmlonet_xmlไม่เกี่ยวข้อง25,16904 2009 พฤศจิกายน22:36ไม่เกี่ยวข้อง
Sclonet_xml.x64ไม่เกี่ยวข้อง32,39217 2009 เมษายน08:51ไม่เกี่ยวข้อง
Sctabslistallitems_aspx.x64ไม่เกี่ยวข้อง2,63908 2009 ธ.ค.07:15ไม่เกี่ยวข้อง
Scxmlonet_xml.x64ไม่เกี่ยวข้อง54,69217 2009 เมษายน10:16ไม่เกี่ยวข้อง
Searchom.dll.x6412.0.6545.50008,808,32011-Aug-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Searchom.dll_0001.x6412.0.6545.50008,808,32011-Aug-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointpub.dll12.0.6545.50003,676,05611-Aug-201018:24x 86
Sharepointpub_gac.dll12.0.6545.50003,676,05611-Aug-201018:24x 86
Sitesv3siteslistallitems_aspx12.0.32082,63908 2009 ธ.ค.07:15ไม่เกี่ยวข้อง
Sitesv3tabslistallitems_aspx12.0.32082,63908 2009 ธ.ค.07:15ไม่เกี่ยวข้อง
Sm.asxไม่เกี่ยวข้อง30,86908-เมษายน-201011:27ไม่เกี่ยวข้อง
Sps.core.rsxไม่เกี่ยวข้อง85,63817 2009 เมษายน10:18ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1025ไม่เกี่ยวข้อง103,75717 2009 เมษายน17:50ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1026ไม่เกี่ยวข้อง116,42917 2009 เมษายน17:50ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1027ไม่เกี่ยวข้อง92,89417 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1028ไม่เกี่ยวข้อง83,67717 2009 เมษายน17:25ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1029ไม่เกี่ยวข้อง90,79517 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1030ไม่เกี่ยวข้อง89,10717 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1031ไม่เกี่ยวข้อง92,53417 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1032ไม่เกี่ยวข้อง121,22317 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1033ไม่เกี่ยวข้อง85,63817 2009 เมษายน10:18ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1035ไม่เกี่ยวข้อง89,73317 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1036ไม่เกี่ยวข้อง94,47817 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1037ไม่เกี่ยวข้อง97,26117 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1038ไม่เกี่ยวข้อง94,20717 2009 เมษายน17:41ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1040ไม่เกี่ยวข้อง92,76217 2009 เมษายน17:41ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1041ไม่เกี่ยวข้อง97,79617 2009 เมษายน17:40ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1042ไม่เกี่ยวข้อง92,05017 2009 เมษายน17:40ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1043ไม่เกี่ยวข้อง91,32917 2009 เมษายน17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1044ไม่เกี่ยวข้อง87,92317 2009 เมษายน17:38ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1045ไม่เกี่ยวข้อง93,35417 2009 เมษายน17:38ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1046ไม่เกี่ยวข้อง90,66017 2009 เมษายน17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1048ไม่เกี่ยวข้อง91,75217 2009 เมษายน17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1049ไม่เกี่ยวข้อง114,43517 2009 เมษายน17:36ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1050ไม่เกี่ยวข้อง90,27917 2009 เมษายน17:48ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1051ไม่เกี่ยวข้อง92,65617 2009 เมษายน17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1053ไม่เกี่ยวข้อง89,02217 2009 เมษายน17:29ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1054ไม่เกี่ยวข้อง128,14017 2009 เมษายน17:29ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1055ไม่เกี่ยวข้อง90,96517 2009 เมษายน17:28ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1058ไม่เกี่ยวข้อง112,11617 2009 เมษายน17:28ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1060ไม่เกี่ยวข้อง89,55617 2009 เมษายน17:36ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1061ไม่เกี่ยวข้อง87,32117 2009 เมษายน17:48ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1062ไม่เกี่ยวข้อง91,35217 2009 เมษายน17:38ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1063ไม่เกี่ยวข้อง91,52317 2009 เมษายน17:38ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_1081ไม่เกี่ยวข้อง127,69817 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_2052ไม่เกี่ยวข้อง83,67617 2009 เมษายน17:25ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_2070ไม่เกี่ยวข้อง92,24817 2009 เมษายน17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_2074ไม่เกี่ยวข้อง90,82617 2009 เมษายน17:36ไม่เกี่ยวข้อง
Spscore.rsx_3082ไม่เกี่ยวข้อง92,45817 2009 เมษายน17:49ไม่เกี่ยวข้อง
Spsimpph.dll.x6412.0.6529.5000788,32003 2010 กุมภาพันธ์08:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tquery.dll.x6412.0.6542.50004,783,95221-ก.ค.-201006:05ไม่เกี่ยวข้อง
Upgrade.dll_00112.0.6539.5000771,99209-Jun-201007:24ไม่เกี่ยวข้อง
Userprofilechangeservicewsdl.aspxไม่เกี่ยวข้อง19,95726 2010 พฤษภาคม11:29ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2345212 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Keywords: 
kbsecurity kbsecvulnerability kbqfe kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbmt KB2345212 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2345212

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com