MS10-072: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 3.0 การบริการ SharePoint: 12 ตุลาคม 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2345304 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง หากคุณใช้การแก้ปัญหานี้ได้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10-072 เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่ใช่จะมีการสนับสนุน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือที่ท้องถิ่นของคุณ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับเรื่องการสนับสนุนด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์การสนับสนุนสากลของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
ลูกค้าอเมริกาเหนือยังสามารถขอรับการโต้ตอบแบบทันทีเข้าไป ยังฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลไม่มีค่าธรรมเนียมที่ไม่จำกัด หรือ เพื่อสนับสนุนการสนทนาแต่ละที่ไม่จำกัด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าองค์กร สนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยมีผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการปรับปรุงด้านความปลอดภัย:
 • คุณต้องมี Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  949582วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ 3.0 บริการของ Windows SharePoint

ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • ปัญหาที่ทราบ 1

  อาการ
  ถ้าตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint ไม่สมบูรณ์ของงาน SharePoint อาจอยู่ในสถานะที่ไม่สอดคล้องกัน คุณอาจไม่สามารถเรียกดูไซต์ SharePoint หรือการดูแลจากศูนย์กลาง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

  ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: http://go.microsoft.com/fwlinkLinkID = 96177

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

  HTTP 404 ไม่พบ

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3

  ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลการกำหนดค่า

  ความละเอียด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  944267วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 3.0 บริการของ Windows SharePoint หรือ SharePoint Server 2007
 • ปัญหาที่ทราบ 2

  อาการ

  ผู้ใช้จะได้รับการพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อมีพยายามเรียกดูไซต์ SharePoint Windows Server 2003 SP1 และ Windows Server 2008 รวมคุณลักษณะความปลอดภัยกาเครื่องหมายวนรอบซึ่งช่วยป้องกันการโจมตีสะท้อนกลับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้น รับรองความถูกต้องล้มเหลวถ้าชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) หรือส่วนหัวของโฮสต์ที่กำหนดเองที่คุณใช้ไม่ตรงกับชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์

  วิธีแก้ปัญหา

  มีสองวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

  วิธีที่ 1: ระบุชื่อโฮสต์ (วิธีที่ต้องการสำหรับการรับรองความถูกต้องของ NTLM)

  เมื่อต้องการระบุชื่อโฮสต์ที่แมปกับอยู่ย้อนกลับ และสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. การตั้งค่าDisableStrictNameCheckingรายการรีจิสทรีที่ 1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   281308การเชื่อมต่อ SMB ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ทำงานใช้ชื่อนามแฝง
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
  3. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิ กที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
  4. คลิกขวาที่MSV1_0ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระจำนวนมาก.
  5. ชนิดBackConnectionHostNamesแล้ว กด ENTER
  6. คลิกขวาที่BackConnectionHostNamesแล้ว คลิกการปรับเปลี่ยน.
  7. ในการข้อมูลค่ากล่อง พิมพ์ชื่อโฮสต์หรือชื่อโฮสต์สำหรับไซต์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และคลิ กตกลง.
  8. ออกจาก Registry Editor และเริ่มบริการ IISAdmin ใหม่แล้ว

  วิธีที่ 2: ปิดใช้งานการตรวจสอบการวนรอบ (น้อยกว่าแนะนำวิธีการ)

  คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้ แต่จะให้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ดุลพินิจของ ใช้วิธีแก้ปัญหานี้อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง

  วิธีการที่สองคือการ ปิดใช้งานการตรวจสอบการวนรอบ โดยการตั้งค่าDisableLoopbackCheckรายการรีจิสทรี

  เมื่อต้องการตั้งค่าDisableLoopbackCheckรีจิสทรีคีย์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. การตั้งค่ารายการรีจิสทรี DisableStrictNameChecking ที่ 1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   281308การเชื่อมต่อ SMB ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ทำงานใช้ชื่อนามแฝง
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
  3. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิ กที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  4. คลิกขวาที่Lsaชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  5. ชนิดDisableLoopbackCheckแล้ว กด ENTER
  6. คลิกขวาที่DisableLoopbackCheckแล้ว คลิกการปรับเปลี่ยน.
  7. ในการข้อมูลค่ากล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
  8. ออกจาก Registry Editor และการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  926642ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ภายในโดย FQDN ของหรือนามแฝงของ CNAME หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1: "Access denied" หรือ "ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ยอมรับเส้นทางเครือข่ายที่กำหนด"
 • ปัญหาที่ทราบ 3

  หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 ในบางสถานการณ์ SharePoint Companyweb และการดูแลจากศูนย์กลางหน้าอาจไม่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหานี้ และวิธีการแก้ปัญหา แวะไปที่เว็บเพจได้ดังต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
  http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2010/06/18/companyweb-and-sharepoint-central-admin-not-accessible-after-installing-kb983444.aspx
 • ปัญหาที่ทราบ 4

  การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้อาจปรากฏขึ้นหลายครั้งในการการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้รายการหลังจากคุณติดตั้ง เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงนี้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์ Office หลาย ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
944267วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 3.0 บริการของ Windows SharePoint หรือ SharePoint Server 2007

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการรีสตาร์ทเครื่องหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงความปลอดภัยต่อไปนี้:
983444MS10-039: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 3.0 การบริการ SharePoint: 8 มิถุนายน 2010

ลบข้อมูล

เมื่อต้องการเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า หรือใช้ในโปรแกรมและคุณลักษณะสินค้าใน'แผงควบคุม'

หมายเหตุเมื่อคุณเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่แผ่นดิสก์ที่ประกอบด้วย 3.0 บริการของ Windows SharePoint นอกจากนี้ คุณอาจไม่มีตัวเลือกในการถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จากนั้นเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า หรือจากการโปรแกรมและคุณลักษณะสินค้าใน'แผงควบคุม' มีหลายสาเหตุของปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

903771ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงความปลอดภัยรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในตัววันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 รุ่น 32 บิต:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Camlqry.xsdไม่เกี่ยวข้อง9,58102 2010 กุมภาพันธ์08:25
Cfgupddl.sqlไม่เกี่ยวข้อง13809-ก.ค.-201001:06
Configdb.sqlไม่เกี่ยวข้อง65,94709-ก.ค.-201001:54
Configup.sqlไม่เกี่ยวข้อง49,18009-ก.ค.-201001:06
Create.asxไม่เกี่ยวข้อง16,35028 2009 Oct17:29
Depl.xsdไม่เกี่ยวข้อง62,67206-เมษายน-201008:52
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Aug-201019:22
Dws.asxไม่เกี่ยวข้อง4,44128 2009 Oct17:29
Feature_0003.xmlไม่เกี่ยวข้อง51112 2009 มีนาคม05:12
Fldswss.xmlไม่เกี่ยวข้อง214,91303 2010 กุมภาพันธ์07:40
Msscntrs.dll_0001.x8612.0.6529.500088,40803 2010 กุมภาพันธ์09:24
Mssdmn.exe_0001.x8612.0.6539.5000280,94409-Jun-201008:49
Mssearch.exe_0005.x8612.0.6539.5000156,05609-Jun-201008:49
Mssph.dll_0001.x8612.0.6544.5000701,77604-Aug-201008:03
Mssrch.dll_0001.x8612.0.6539.50002,063,69609-Jun-201008:49
Nlhtml.dll_0002.x862008.1231.6510.5000123,24022 2009 Jun11:59
Offfilt.dll_0002.x862008.1231.6532.5000199,53620 2010 มีนาคม09:15
Offprsx.dll12.0.6529.50001,133,46403 2010 กุมภาพันธ์08:20
Onetutil.dll12.0.6545.50021,980,28024-Aug-201020:59
Owssvr.dll_000112.0.6545.50023,024,76024-Aug-201021:42
Owstimer.exe_000112.0.6520.500054,62413 2009 Oct06:14
Query9x.dll_0002.x8612.0.6510.500081,21617 2009 Jun23:27
Rgnldflt.xmlไม่เกี่ยวข้อง14,76009-ก.ค.-201001:11
Schema.xml_announceไม่เกี่ยวข้อง92,05423 2009 เมษายน05:30
Schema.xml_discussไม่เกี่ยวข้อง325,96303 2010 กุมภาพันธ์07:40
Schema.xml_usersไม่เกี่ยวข้อง371,41610-200903:21
Searchom.dll_0003.x8612.0.6545.50001,462,65612-Aug-201002:13
Searchom.dll_0005.x8612.0.6545.50001,462,65612-Aug-201002:13
Sigcfg.cerไม่เกี่ยวข้อง68909-ก.ค.-201001:54
Sigcfg.dllไม่เกี่ยวข้อง8,03209-ก.ค.-201001:54
Sigcfg.sqlไม่เกี่ยวข้อง41,76109-ก.ค.-201001:54
Sigsdb.cer.x86ไม่เกี่ยวข้อง68903 2010 กุมภาพันธ์09:24
Sigsdb.dll.x86ไม่เกี่ยวข้อง8,03203 2010 กุมภาพันธ์09:24
Sigsdb.sql.x86ไม่เกี่ยวข้อง154,21103 2010 กุมภาพันธ์09:24
Sigstore.cerไม่เกี่ยวข้อง68911-Aug-201019:13
Sigstore.dllไม่เกี่ยวข้อง8,02411-Aug-201019:13
Sigstore.sqlไม่เกี่ยวข้อง403,49411-Aug-201019:13
Store.sqlไม่เกี่ยวข้อง2,760,84111-Aug-201019:13
Storeup.sqlไม่เกี่ยวข้อง2,685,96411-Aug-201017:38
Stoupddl.sqlไม่เกี่ยวข้อง13809-ก.ค.-201001:06
Stsadm.exe12.0.6539.5000571,29611-Jun-201004:24
Stsap.dll12.0.6536.5000628,63228 2010 เมษายน01:16
Stslib.dll_000112.0.6517.5000128,87218-200905:41
Stsom.dll12.0.6545.50029,570,16824-Aug-201021:42
Stsom.dll_000112.0.6545.50029,570,16824-Aug-201021:42
Stssoap.dll12.0.6535.5000313,20808-เมษายน-201011:57
Stswel.dll12.0.6545.50021,936,76024-Aug-201021:42
Stswfacb.dll12.0.6505.5000194,44006 2009 พฤษภาคม14:35
Stswfact.dll12.0.6505.5000194,44006 2009 พฤษภาคม14:35
Timezone.xmlไม่เกี่ยวข้อง64,37509-ก.ค.-201001:11
Tquery.dll_0002.x8612.0.6542.50002,357,58421-ก.ค.-201006:59
Wss.rsxไม่เกี่ยวข้อง453,41003 2010 กุมภาพันธ์07:37
Wss.search.sql.x86ไม่เกี่ยวข้อง431,50103 2010 กุมภาพันธ์09:24
Wss.search.up.sql.x86ไม่เกี่ยวข้อง338,77603 2010 กุมภาพันธ์08:41
Wss.xsdไม่เกี่ยวข้อง72,86712 2009 Aug01:10
Wsspreupgradecheck.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,57413 2009 Oct05:24
Xmlfiltr.dll.x862008.1231.6514.5000102,24818 2009 Aug07:42
สำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 รุ่น 64 บิต:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Camlqry.xsdไม่เกี่ยวข้อง9,58102 2010 กุมภาพันธ์08:25ไม่เกี่ยวข้อง
Cfgupddl.sqlไม่เกี่ยวข้อง13809-ก.ค.-201001:06ไม่เกี่ยวข้อง
Configdb.sqlไม่เกี่ยวข้อง65,94709-ก.ค.-201001:54ไม่เกี่ยวข้อง
Configup.sqlไม่เกี่ยวข้อง49,18009-ก.ค.-201001:06ไม่เกี่ยวข้อง
Create.asxไม่เกี่ยวข้อง16,35028 2009 Oct17:29ไม่เกี่ยวข้อง
Depl.xsdไม่เกี่ยวข้อง62,67206-เมษายน-201008:52ไม่เกี่ยวข้อง
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Aug-201017:31x 64
Dws.asxไม่เกี่ยวข้อง4,44128 2009 Oct17:29ไม่เกี่ยวข้อง
Feature_0003.xmlไม่เกี่ยวข้อง51112 2009 มีนาคม05:12ไม่เกี่ยวข้อง
Fldswss.xmlไม่เกี่ยวข้อง214,91303 2010 กุมภาพันธ์07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Msscntrs.dll_0001.x6412.0.6529.5000437,08003 2010 กุมภาพันธ์08:46ไม่เกี่ยวข้อง
Mssdmn.exe_0001.x6412.0.6539.5000797,04009-Jun-201006:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mssearch.exe_0005.x6412.0.6539.5000572,31209-Jun-201006:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mssph.dll_0001.x6412.0.6544.50001,956,17604-Aug-201008:18ไม่เกี่ยวข้อง
Mssrch.dll_0001.x6412.0.6539.50004,758,86409-Jun-201006:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Nlhtml.dll_0002.x642008.1231.6510.5000228,19217 2009 Jun21:48ไม่เกี่ยวข้อง
Offfilt.dll_0002.x642008.1231.6532.5000387,95217 2010 มีนาคม11:57ไม่เกี่ยวข้อง
Offprsx.dll12.0.6529.50001,760,15203 2010 กุมภาพันธ์08:25x 64
Onetutil.dll12.0.6545.50023,385,20824-Aug-201020:52x 64
Owssvr.dll_000112.0.6545.50025,163,89624-Aug-201021:26ไม่เกี่ยวข้อง
Owstimer.exe_000112.0.6520.500089,44013 2009 Oct06:03ไม่เกี่ยวข้อง
Query9x.dll_0002.x6412.0.6510.5000219,45617 2009 Jun23:01ไม่เกี่ยวข้อง
Rgnldflt.xmlไม่เกี่ยวข้อง14,76009-ก.ค.-201001:11ไม่เกี่ยวข้อง
Schema.xml_announceไม่เกี่ยวข้อง92,05423 2009 เมษายน05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Schema.xml_discussไม่เกี่ยวข้อง325,96303 2010 กุมภาพันธ์07:40ไม่เกี่ยวข้อง
Schema.xml_usersไม่เกี่ยวข้อง371,41610-200903:21ไม่เกี่ยวข้อง
Searchom.dll_0003.x6412.0.6545.50001,565,05611-Aug-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Searchom.dll_0005.x6412.0.6545.50001,565,05611-Aug-201019:55ไม่เกี่ยวข้อง
Sigcfg.cerไม่เกี่ยวข้อง68909-ก.ค.-201001:54ไม่เกี่ยวข้อง
Sigcfg.dllไม่เกี่ยวข้อง8,03209-ก.ค.-201001:54x 86
Sigcfg.sqlไม่เกี่ยวข้อง41,76109-ก.ค.-201001:54ไม่เกี่ยวข้อง
Sigsdb.cer.x64ไม่เกี่ยวข้อง68903 2010 กุมภาพันธ์09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Sigsdb.dll.x64ไม่เกี่ยวข้อง8,03203 2010 กุมภาพันธ์09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Sigsdb.sql.x64ไม่เกี่ยวข้อง154,21103 2010 กุมภาพันธ์09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Sigstore.cerไม่เกี่ยวข้อง68911-Aug-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Sigstore.dllไม่เกี่ยวข้อง8,02411-Aug-201019:13x 86
Sigstore.sqlไม่เกี่ยวข้อง403,49411-Aug-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Store.sqlไม่เกี่ยวข้อง2,760,84111-Aug-201019:13ไม่เกี่ยวข้อง
Storeup.sqlไม่เกี่ยวข้อง2,685,96411-Aug-201017:38ไม่เกี่ยวข้อง
Stoupddl.sqlไม่เกี่ยวข้อง13809-ก.ค.-201001:06ไม่เกี่ยวข้อง
Stsadm.exe12.0.6539.5000571,29611-Jun-201005:07x 86
Stsap.dll12.0.6536.5000628,63228 2010 เมษายน01:03x 86
Stslib.dll_000112.0.6517.5000128,87218-200905:32ไม่เกี่ยวข้อง
Stsom.dll12.0.6545.50029,570,16824-Aug-201021:26x 86
Stsom.dll_000112.0.6545.50029,570,16824-Aug-201021:26ไม่เกี่ยวข้อง
Stssoap.dll12.0.6535.5000313,20808-เมษายน-201011:41x 86
Stswel.dll12.0.6545.50023,328,88824-Aug-201021:26x 64
Stswfacb.dll12.0.6505.5000194,45606 2009 พฤษภาคม14:15x 86
Stswfact.dll12.0.6505.5000194,45606 2009 พฤษภาคม14:15x 86
Timezone.xmlไม่เกี่ยวข้อง64,37509-ก.ค.-201001:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tquery.dll_0002.x6412.0.6542.50004,783,95221-ก.ค.-201006:05ไม่เกี่ยวข้อง
Wss.rsxไม่เกี่ยวข้อง453,41003 2010 กุมภาพันธ์07:37ไม่เกี่ยวข้อง
Wss.search.sql.x64ไม่เกี่ยวข้อง431,50103 2010 กุมภาพันธ์09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Wss.search.up.sql.x64ไม่เกี่ยวข้อง338,77603 2010 กุมภาพันธ์08:41ไม่เกี่ยวข้อง
Wss.xsdไม่เกี่ยวข้อง72,86712 2009 Aug01:10ไม่เกี่ยวข้อง
Wsspreupgradecheck.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,57413 2009 Oct05:24ไม่เกี่ยวข้อง
Xmlfiltr.dll.x642008.1231.6514.5000204,13614 2009 Aug15:25ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2345304 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbqfe kbbug kbfield kbsecbulletin kbsecurity kbsecurityservices kbsecvulnerability kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2345304 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2345304

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com