MS10-102: פגיעות ב-Hyper-V עלולה לאפשר מניעת שירות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2345316 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-102. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בעיות מוכרות עם עדכון אבטחה זה

להלן הבעיות המוכרות שבהן לקוחות עלולים להיתקל בעת הסרת ההתקנה של עדכון אבטחה זה.

הערה לא מומלץ ללקוחות להסיר את ההתקנה של עדכון אבטחה זה מכיוון שהדבר חושף את המערכת לפגיעות המתוארת במאמר זה.
 • הסרת ההתקנה של עדכון אבטחה זה מחייבת הפעלה נוספת מחדש מכיוון ש-Microsoft Virtual Network Switch (VMSP)? לא יתחיל לפעול לאחר ההפעלה הראשונה מחדש. תהליך הסרת ההתקנה לא יבקש הפעלה מחדש נוספת זו. על מנהל הרשת ליזום ידנית את ההפעלה מחדש. ללא הפעלה מחדש נוספת זו, שירותי רשת במערכות ההפעלה של המארח ושל האורח עשויים שלא לפעול. למרות שהמחשב המארח עשוי להיות זמין לניהול מרחוק באמצעות שולחן עבודה מרוחק, מומלץ מאוד להפעיל מחדש שוב את המארח כדי לוודא ש-VMSP הופעל. היעזר בפרטים הבאים לאבחון בעיה זו:
  • מנהל המשימות מראה שלמחשב אין גישה לרשת.
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   מנהל המשימות מראה שאין גישה לרשת
  • מנהל הרשת הווירטואלית Hyper-V מציג את הודעת השגיאה הבאה:
   אירעה שגיאה בעת מספור מתגי הרשת של המחשבים. ודא ששירות העבודה ברשת Hyper-V מותקן ופועל כנדרש.

   ייתכן שאין לך הרשאה לבצע משימה זו.
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   הודעת שגיאה של HyperV Virtual Network Manager
  • ביומן האירועים של רשת Hyper-V, יירשם אירוע השגיאה הבא:
   Event ID 14108 (שגיאה בצד השרת: מזהה אירוע 1004)
   לא ניתן לפתוח מזהה ייחודי (handle) למנהל התקן מתג, שגיאה = 21477942402
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   מזהה אירוע 14108 נרשם ביומן האירועים של Hyper-V-Network

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובצי Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.0.6001.18538707,07214-Oct-201015:04x64
Hvboot.sys6.0.6001.18538108,43218-Oct-201006:07x64
Hvix64.exe6.0.6001.18538732,16014-Oct-201015:04x64
Virtualization.events.xmlNot Applicable1,38424-Feb-201014:08Not Applicable
Hvax64.exe6.0.6001.22777707,58414-Oct-201015:06x64
Hvboot.sys6.0.6001.22777108,43218-Oct-201006:07x64
Hvix64.exe6.0.6001.22777732,16014-Oct-201015:06x64
Virtualization.events.xmlNot Applicable1,38426-Feb-201004:15Not Applicable
Hvax64.exe6.0.6002.18327654,84814-Oct-201016:00x64
Hvboot.sys6.0.6002.18327108,43218-Oct-201006:07x64
Hvix64.exe6.0.6002.18327671,74414-Oct-201016:00x64
Virtualization.events.xmlNot Applicable1,38403-Apr-200921:20Not Applicable
Hvax64.exe6.0.6002.22505649,21614-Oct-201016:05x64
Hvboot.sys6.0.6002.22505108,43218-Oct-201006:07x64
Hvix64.exe6.0.6002.22505665,08814-Oct-201016:05x64
Virtualization.events.xmlNot Applicable1,38403-Apr-200920:56Not Applicable
Blank.vfdNot Applicable1,474,56024-Feb-201014:13Not Applicable
Vid.dll6.0.6001.1853837,88814-Oct-201017:09x64
Vmbuspipe.dll6.0.6001.1853815,87214-Oct-201017:09x64
Vmbusvdev.dll6.0.6001.1853883,96814-Oct-201017:09x64
Vmguest.isoNot Applicable42,584,06424-Feb-201014:38Not Applicable
Vmprox.dllNot Applicable178,68814-Oct-201017:09x64
Vmwpctrl.dll6.0.6001.1853887,04014-Oct-201017:09x64
Windowsvirtualization.mofNot Applicable406,53614-Oct-201013:38Not Applicable
Windowsvirtualizationuninstall.mofNot Applicable57224-Feb-201014:09Not Applicable
Blank.vfdNot Applicable1,474,56026-Feb-201004:18Not Applicable
Vid.dll6.0.6001.2277737,88814-Oct-201016:55x64
Vmbuspipe.dll6.0.6001.2277715,87214-Oct-201016:55x64
Vmbusvdev.dll6.0.6001.2277783,96814-Oct-201016:55x64
Vmguest.isoNot Applicable42,584,06426-Feb-201005:05Not Applicable
Vmprox.dllNot Applicable178,68814-Oct-201016:55x64
Vmwpctrl.dll6.0.6001.2277787,04014-Oct-201016:55x64
Windowsvirtualization.mofNot Applicable406,53614-Oct-201013:40Not Applicable
Windowsvirtualizationuninstall.mofNot Applicable57226-Feb-201004:15Not Applicable
Blank.vfdNot Applicable1,474,56003-Apr-200921:36Not Applicable
Vid.dll6.0.6002.1832732,25614-Oct-201018:36x64
Vmbuspipe.dll6.0.6002.1832715,87214-Oct-201018:36x64
Vmbusvdev.dll6.0.6002.1832783,96814-Oct-201018:36x64
Vmprox.dll6.0.6002.18327179,20014-Oct-201018:36x64
Vmwpctrl.dll6.0.6002.1832787,04014-Oct-201018:36x64
Windowsvirtualization.mofNot Applicable406,53614-Oct-201014:06Not Applicable
Windowsvirtualizationuninstall.mofNot Applicable57203-Apr-200921:20Not Applicable
Blank.vfdNot Applicable1,474,56003-Apr-200921:02Not Applicable
Vid.dll6.0.6002.2250532,25614-Oct-201018:34x64
Vmbuspipe.dll6.0.6002.2250515,87214-Oct-201018:34x64
Vmbusvdev.dll6.0.6002.2250583,96814-Oct-201018:34x64
Vmprox.dll6.0.6002.22505179,20014-Oct-201018:34x64
Vmwpctrl.dll6.0.6002.2250587,04014-Oct-201018:34x64
Windowsvirtualization.mofNot Applicable406,53614-Oct-201014:11Not Applicable
Windowsvirtualizationuninstall.mofNot Applicable57203-Apr-200920:56Not Applicable
Isoparser.sys6.0.6001.1853819,96814-Oct-201015:11x64
Passthruparser.sys6.0.6001.1853828,67214-Oct-201015:11x64
Storvsp.sys6.0.6001.18538132,09614-Oct-201015:11x64
Vhdparser.sys6.0.6001.1853894,20814-Oct-201015:11x64
Isoparser.sys6.0.6001.2277719,96814-Oct-201015:12x64
Passthruparser.sys6.0.6001.2277728,67214-Oct-201015:12x64
Storvsp.sys6.0.6001.22777132,09614-Oct-201015:13x64
Vhdparser.sys6.0.6001.2277794,20814-Oct-201015:13x64
Isoparser.sys6.0.6002.1832719,96814-Oct-201016:11x64
Passthruparser.sys6.0.6002.1832728,67214-Oct-201016:11x64
Storvsp.sys6.0.6002.18327121,85614-Oct-201016:11x64
Vhdparser.sys6.0.6002.1832787,55214-Oct-201016:11x64
Isoparser.sys6.0.6002.2250519,96814-Oct-201016:16x64
Passthruparser.sys6.0.6002.2250528,67214-Oct-201016:16x64
Storvsp.sys6.0.6002.22505121,34414-Oct-201016:17x64
Vhdparser.sys6.0.6002.2250587,55214-Oct-201016:17x64
S3cap.sys6.0.6001.185386,65614-Oct-201015:11x64
Storflt.sys6.0.6001.1853838,91214-Oct-201015:11x64
Vmbus.sys6.0.6001.18538236,94418-Oct-201006:07x64
Vmbuscoinstaller.dll6.0.6001.18538124,41614-Oct-201015:11x64
Vmbuspipe.dll6.0.6001.1853815,87214-Oct-201017:09x64
Winhv.sys6.0.6001.1853854,16018-Oct-201006:07x64
S3cap.sys6.0.6001.227776,65614-Oct-201015:13x64
Storflt.sys6.0.6001.2277738,91214-Oct-201015:12x64
Vmbus.sys6.0.6001.22777236,94418-Oct-201006:07x64
Vmbuscoinstaller.dll6.0.6001.22777124,41614-Oct-201015:12x64
Vmbuspipe.dll6.0.6001.2277715,87214-Oct-201016:55x64
Winhv.sys6.0.6001.2277754,16018-Oct-201006:07x64
Vmbus.sys6.0.6002.18327214,41618-Oct-201006:07x64
Vmbuscoinstaller.dll6.0.6002.18327124,41614-Oct-201016:11x64
Vmbuspipe.dll6.0.6002.1832715,87214-Oct-201018:36x64
Winhv.sys6.0.6002.1832752,11218-Oct-201006:07x64
Vmbus.sys6.0.6002.22505213,39218-Oct-201006:07x64
Vmbuscoinstaller.dll6.0.6002.22505124,41614-Oct-201016:16x64
Vmbuspipe.dll6.0.6002.2250515,87214-Oct-201018:34x64
Winhv.sys6.0.6002.2250552,11218-Oct-201006:07x64
Vmsntfy.dll6.0.6001.1853862,46414-Oct-201015:11x64
Vmswitch.sys6.0.6001.18538273,92014-Oct-201015:11x64
Vmsntfy.dll6.0.6001.2277762,46414-Oct-201015:12x64
Vmswitch.sys6.0.6001.22777273,40814-Oct-201015:13x64
Vmsntfy.dll6.0.6002.1832762,46414-Oct-201016:11x64
Vmswitch.sys6.0.6002.18327249,85614-Oct-201016:11x64
Vmsntfy.dll6.0.6002.2250562,46414-Oct-201016:16x64
Vmswitch.sys6.0.6002.22505249,85614-Oct-201016:17x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0461fa4f10abf3189ed5a33bb8cc0441_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_15a6a1b0152566e8.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_141db8a29ce715ca1ae5bc18ccc59348_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c72705a26eebd0d6.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_25aa32d96134c0b3a1b53b2bfe4b3432_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_49b5ac16df21ce5f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_385a5460cc8263a1d25dffc020c383fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_b55dd2e3c3326d57.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7ed256c37f2891c4a792b28896c22a0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_3f4b2456207dec75.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0da8853834153a94cb1c38e9bd02f55_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_96ee168d0928af08.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b2af6022d7083f83ccacb0417f3ee599_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_08936785ac23b2ef.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7948e7e1db2bca9211e582f23c678d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_abb6c585a34c9be5.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c537f153afe51061.manifest
File versionNot Applicable
File size9,808
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c595500ac92403bf.manifest
File versionNot Applicable
File size9,808
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c72834c3ad042d64.manifest
File versionNot Applicable
File size9,808
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c7c572b8c6135fc5.manifest
File versionNot Applicable
File size9,808
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c0c3aa8fac8be99e.manifest
File versionNot Applicable
File size45,508
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c1210946c5cadcfc.manifest
File versionNot Applicable
File size45,508
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c2b3edffa9ab06a1.manifest
File versionNot Applicable
File size44,661
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-vstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c3512bf4c2ba3902.manifest
File versionNot Applicable
File size44,661
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_8a45f09066e3b60b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,262
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8aa34f478022a969.manifest
File versionNot Applicable
File size5,262
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_8c3634006402d30e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,262
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8cd371f57d12056f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,262
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_9586dd2d6275dfdd.manifest
File versionNot Applicable
File size8,991
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_95e43be47bb4d33b.manifest
File versionNot Applicable
File size8,991
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_9777209d5f94fce0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,535
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_98145e9278a42f41.manifest
File versionNot Applicable
File size7,535
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_beebcaeba9d0e2e9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,179
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf4929a2c30fd647.manifest
File versionNot Applicable
File size6,179
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c0dc0e5ba6efffec.manifest
File versionNot Applicable
File size6,179
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1794c50bfff324d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,179
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,818
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,550
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,542
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,449
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,818
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,550
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,542
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,520
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,493
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,213
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,211
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,191
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,118
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,219
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,555
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,211
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,192
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,118
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,526
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,448
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,369
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,388
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,990
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,061
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,711
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,774
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,992
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,065
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,714
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,182
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable

מידע על קובצי Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vmswitch.sys6.1.7600.16701403,45610-Nov-201003:54x64
Vmswitch.sys6.1.7600.20834411,64810-Nov-201004:07x64
Passthruparser.sys6.1.7600.1638520,48013-Jul-200923:42x64
Storvsp.sys6.1.7600.16701120,32010-Nov-201003:53x64
Vhdparser.sys6.1.7600.1638517,40813-Jul-200923:42x64
Passthruparser.sys6.1.7600.1638520,48013-Jul-200923:42x64
Storvsp.sys6.1.7600.20834120,32010-Nov-201004:06x64
Vhdparser.sys6.1.7600.1638517,40813-Jul-200923:42x64
Vmbus.sys6.1.7600.16701199,55210-Nov-201006:21x64
Vmbuscoinstaller.dll6.1.7600.16385130,04813-Jul-200923:42x64
Vmbuspipe.dll6.1.7600.1638515,36013-Jul-200923:42x64
Vmbusres.dll6.1.7600.1638544,54414-Jul-200901:30x64
Winhv.sys6.1.7600.1638552,30414-Jul-200901:48x64
Vmbus.sys6.1.7600.20834199,55210-Nov-201006:28x64
Vmbuscoinstaller.dll6.1.7600.16385130,04813-Jul-200923:42x64
Vmbuspipe.dll6.1.7600.1638515,36013-Jul-200923:42x64
Vmbusres.dll6.1.7600.1638544,54414-Jul-200901:30x64
Winhv.sys6.1.7600.1638552,30414-Jul-200901:48x64
Vmsntfy.dll6.1.7600.1670172,19210-Nov-201006:03x64
Vmswitch.sys6.1.7600.16701403,45610-Nov-201003:54x64
Vmsntfy.dll6.1.7600.2083472,19210-Nov-201006:16x64
Vmswitch.sys6.1.7600.20834411,64810-Nov-201004:07x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_2ebeb4ee4a2f24b75953a3e55e4196ce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_b7a34697745058f0.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d57c6813a9ebf5f4d0dbe0bf479dd407_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_2891e5d87e20a937.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd9d2786c11619ba05cc6b28b972b241_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_62ba9d6a70b07dce.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f01450a27788f2fa27d3a72f27542bae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_0c1fce113d96ccd0.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-d..switch-forceproject_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_d2b324e62fdd0b37.manifest
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-d..switch-forceproject_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_d31f52cb49104ad9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-vmswitch_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_c552b0fa99909ed0.manifest
File versionNot Applicable
File size670
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)06:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-vmswitch_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_c5bededfb2c3de72.manifest
File versionNot Applicable
File size670
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_8a873079c7e8eae6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,047
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_8af35e5ee11c2a88.manifest
File versionNot Applicable
File size3,047
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_95c81d16c37b14b8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,731
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvmbus.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_96344afbdcae545a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,731
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16701_none_bf2d0ad50ad617c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,772
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_wvms_pp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20834_none_bf9938ba24095766.manifest
File versionNot Applicable
File size2,772
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,836
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,575
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,837
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,576
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,798
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,679
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,516
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size5,201
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,533
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2345316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size1,806
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2345316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size2,540
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,627
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2345316_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.6.mum
File versionNot Applicable
File size3,724
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,292
Date (UTC)10-Nov-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2345316 - Last Review: יום שלישי 17 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 Service Pack 2
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2345316

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com