Jak dodać obsługę wielu procesorów w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 234558 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL234558
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

System Windows 2000 umożliwia obsługę wielu procesorów; jeśli jednak system Windows 2000 został zainstalowany na komputerze z jednym procesorem, warstwa abstrakcji sprzętu (HAL) na komputerze musi zostać zaktualizowana, aby mogła rozpoznawać i używać wielu procesorów. W tym artykule opisano, jak dodać obsługę wielu procesorów w systemie Windows 2000.

Więcej informacji

Do dodania obsługi wielu procesorów w systemie Microsoft Windows NT 4.0 można użyć narzędzia Uptomp.exe. Narzędzie Uptomp.exe nie jest używane w systemie Windows 2000; w celu wprowadzenia zmian można zamiast niego użyć Menedżera urządzeń. Trzeba pamiętać, że przed zmianą typu komputera należy skontaktować się z producentem komputera, aby ustalić, czy zamiast standardowej warstwy HAL z systemu Windows 2000 nie należy zainstalować warstwy HAL specyficznej dla sprzętu. Aby zainstalować obsługę dla wielu procesorów:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę System.
 2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij dwukrotnie, aby rozwinąć gałąź Komputer. Zapamiętaj bieżący typ obsługi.
 4. Kliknij dwukrotnie typ komputera znajdujący się na liście w gałęzi Komputer, kliknij kartę Sterowniki, kliknij opcję Aktualizuj sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Wyświetl listę znanych sterowników tego urządzenia, a następnie kliknij opcję Pokaż wszystkie urządzenia tej klasy.
 6. Kliknij odpowiedni typ komputera (typ komputera zgodny z bieżącym typem z wyjątkiem wielu procesorów), kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
W następującej tabeli podano listę i opis każdej z warstw HAL.
HAL          Opis
---------------------------------------------------------------------------
ACPI MultiProc     Użyj dla wieloprocesorowego komputera z interfejsem ACPI

ACPI UniProc      Użyj dla wieloprocesorowej płyty z interfejsem ACPI 
            z zainstalowanym jednym procesorem

Komputer PC      Użyj dla komputera z interfejsem ACPI z jednoprocesorową 
z zaawansowanym    płytą główną z pojedynczym procesorem
interfejsem konfi-  
guracji i zasilania  

Compaq Systempro    Użyj dla komputera Compaq Systempro

MPS Uniprocessor PC  Użyj dla komputerów bez interfejsu ACPI z dwuprocesorową 
            płytą główną z zainstalowanym jednym procesorem

MPS Multiproc PC    Komputery bez interfejsu ACPI z dwoma procesorami

Standardowy      Dowolny standardowy komputer PC, bez interfejsu ACPI lub 
komputer PC      bez MPS. Może to być komputer z procesorem 386, 486, 
            Pentium, Pentium II lub Pentium III.
Standardowy komputer 
PC z C-Step i486
UWAGA: Można użyć tej procedury tylko do uaktualniania interfejsu HAL z pojedynczym procesorem do interfejsu HAL z wieloma procesorami. Jeśli użyjesz tej procedury do zmiany standardowego interfejsu HAL do interfejsu HAL ACPI (na przykład po uaktualnieniu systemu BIOS) lub odwrotnie, mogą pojawić się nieoczekiwane problemy, w tym może się okazać, że rozruch komputera będzie niemożliwy. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z interfejsem HAL systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
237556 How to Troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues

Właściwości

Numer ID artykułu: 234558 - Ostatnia weryfikacja: 13 stycznia 2004 - Weryfikacja: 2.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbtool kbhw KB234558

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com