HOW TO: เพิ่มการสนับสนุนสำหรับตัวประมวลผลหลายใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 234558 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

windows 2000 ให้การสนับสนุนสำหรับหนึ่ง หรือหลายหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) การอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณติดตั้งแต่แรกตั้ง Windows 2000 บนคอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบเดี่ยว ฮาร์ดแวร์ abstraction ชั้น (HAL) บนคอมพิวเตอร์ของคุณต้องปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณรู้จัก และใช้ cpu หลาย บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มการสนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์หลายตัวใน Windows 2000 ใน Microsoft Windows NT 4.0 คุณสามารถใช้เครื่องมือ Uptomp.exe เพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับหลาย cpu ไม่มีใช้เครื่องมือ Uptomp.exe ใน Windows 2000 คุณสามารถใช้แทน ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หมายเหตุว่าก่อนที่คุณเปลี่ยนชนิดคอมพิวเตอร์ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูว่า มีการ HAL เฉพาะของผู้จัดจำหน่ายที่คุณควรใช้แทน HAL มาตรฐานที่จะรวมอยู่ใน Windows 2000

การติดตั้งการสนับสนุนสำหรับหลาย cpu

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกระบบ:.
 2. คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 3. คลิกสองครั้งเพื่อขยายการคอมพิวเตอร์สาขา หมายเหตุชนิดของการสนับสนุนที่มีอยู่ในขณะนี้
 4. ชนิดของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในรายการภายใต้การคลิกสองครั้งคอมพิวเตอร์branch คลิกการโปรแกรมควบคุมแท็บ คลิกการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมแล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกแสดงรายการของโปรแกรมควบคุมที่ทราบอยู่แล้วสำหรับอุปกรณ์นี้แล้ว คลิกแสดงฮาร์ดแวร์ที่ทั้งหมดของคลาสของอุปกรณ์นี้.
 6. คลิกชนิดของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม (ไม่เปลี่ยนจาก ACPI ไม่ใช่กับ ACPI คอมพิวเตอร์ชนิด), คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบาย HAL แต่ละ
HAL         Description
---------------------------------------------------------------------------
ACPI MultiProc    Use for a multiple-processor ACPI computer

ACPI UniProc     Use for a ACPI multiple-processor board but with a
           single processor installed

Advanced       Use for a single processor motherboard with single
Configuration     processor ACPI computer
Power Interface PC  

Compaq Systempro   Use for a Compaq Systempro computer

MPS Uniprocessor PC Use on non-ACPI computers dual processor motherboard
           with a single processor installed

MPS Multiproc PC   Non-ACPI computers with a dual processor running

Standard PC     Any Standard PC, non-ACPI, or non-MPS. Could be a 386,
           486, Pentium, Pentium II, or Pentium III

Standard PC 
with C-Step i486
					
หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เท่านั้นการปรับรุ่นจาก HAL ตัวประมวลผลเดียวกับ HAL ตัวประมวลผลหลายตัว ถ้าคุณใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงจาก HAL ที่มาตรฐาน ACPI HAL (ตัวอย่างเช่น หลังการปรับรุ่น BIOS) หรือทางกลับ vice ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้น รวมทั้งไม่สามารถมีการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการแก้ไขปัญหา Windows 2000 HAL ออก คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
237556Windows 2000 ฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer ปัญหาในการแก้ไขปัญหา


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 234558 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhardware kbhowto kbhowtomaster kbmt KB234558 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234558

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com