כיצד להפוך כניסה אוטומטית לזמינה ב-Windows 2000 Professional

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 234562 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להגדיר את תכונת הכניסה האוטומטית 'משתמשים וסיסמאות' ב-Windows 2000 Professional. לתשומת לב, כלי זה של לוח הבקרה אינו זמין עבור Windows 2000 Advanced Server?, Microsoft Windows 2000 Server או Windows 2000 Datacenter Server.

מניעת בקשה לסיסמה במערכת שאינה מהתחום

 1. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על משתמשים וסיסמאות.
 2. לחץ כדי למחוק את הסימון בתיבת הסימון משתמשים צריכים להזין שם משתמש וסיסמה כדי להשתמש במחשב זה.

  שים לב: אפשרות זאת לא תופיע במערכת שהיא חברה בתחום.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 4. לחץ כדי להסיר את הסימון מתיבת הסימון חייב את המשתמשים להקיש Ctrl-Alt-Del לפני הכניסה.
אין תמיכה לכניסה אוטומטית בעת כניסה לתחום. כדי להשתמש בתכונת הכניסה האוטומטית, תצטרך להצטרף לקבוצת עבודה.

באפשרותך גם להפעיל את תכונת הכניסה האוטומטית בכל גירסאות משפחת המוצרים Windows 2000 על ידי עריכת הרישום.

אזהרה: נוהל זה יאפשר למשתמש כניסה אוטומטית לתחום. דבר זה עלול לגרום לבעיית אבטחה חמורה. כל אדם שיאתחל את המערכת לאחר שינוי הרישום ייכנס אליה עם הרשאות האבטחה של המשתמש.
 1. הפעל את Regedt32.exe ואתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 2. הקלד את שם התחום, שם החשבון והסיסמה; השתמש לשם כך בערכים שאתה מקליד בדרך כלל כשאתה נכנס למערכת. עליך להקצות את הערכים הבאים: DefaultUserName?, DefaultDomainName, וכן DefaultPassword.

  שים לב: ייתכן שהערכים DefaultDomainName ו-DefaultUserName כבר קיימים. לעומת זאת, ייתכן שהערך DefaultPassword אינו קיים. אם הערך אינו קיים, צור אותו כעת. לשם כך:
  1. בתפריט עריכה, לחץ על הוסף ערך.
  2. בתיבה שם ערך, הקלד DefaultPassword.
  3. בתיבה סוג נתונים, לחץ על REG_SZ.
  4. לחץ על אישור.
  5. בתיבה עורך מחרוזות, הקלד את הסיסמה שלך. לחץ על אישור ושמור את השינויים שערכת.

   שים לב: אם לא צוינה מחרוזת DefaultPassword, Windows ישנה אוטומטית את הערך של המפתח AutoAdminLogon מ??-1?? (true) ל-0 (false). דבר זה הופך את התכונה AutoAdminLogon ללא זמינה. התנהגות זו מתרחשת גם כאשר מציינים את המחרוזת DefaultPassword אך משאירים את ערך הסיסמה ריק.
 3. בתפריט עריכה, לחץ על הוסף ערך. הקלד AutoAdminLogon בתיבה שם ערך. לחץ על REG_SZ בתיבה סוג נתונים. הזן 1 בתיבה מחרוזת שמור את השינויים שערכת.
 4. צא מ-Regedt32.exe.
 5. סגור את Windows וכבה את המחשב.
 6. הפעל מחדש את המחשב ואת Windows 2000. כעת אתה אמור להיות מסוגל להיכנס אוטומטית למערכת.

  שים לב כי הגדרה זו חלה רק על הכניסה הראשונה. כדי לאכוף הגדרה זו ביציאות הבאות מן המערכת, על מנהל המערכת לקבוע את תצורת ההגדרה הבאה:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
  ערך:
  ForceAutoLogon

  סוג:
  REG_SZ

  נתונים:
  1
זוהי תכונת אבטחה תכנונית. פתרון הבעיה כרוך בעריכת הרישום. עריכת הרישום אינה נתמכת.

מידע נוסף

Windows 2000 בלבד

התהליך המתואר במאמר זה חל רק על הכניסה הראשונה. כדי לאכוף הגדרה זו ביציאות הבאות מן המערכת, על מנהל המערכת להגדיר את מפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

ערך: ForceAutoLogon
סוג: REG_SZ נתונים: 1
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
97597 כיצד להפעיל נוהל כניסה אוטומטית ב-Windows NT 3.x ו-4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 234562 - Last Review: יום חמישי 14 ספטמבר 2006 - Revision: 7.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhowtomaster kbnetwork kbnofix KB234562

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com