หยุด 0xC000021A ใน CSRSS หลังจากการพยายามเพิ่มมีบัฟเฟอร์หน้าจอทำให้ว่างแล้ว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 234658 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมที่เป็นบริการที่สร้าง และปิดคอนโซลสม่ำเสมอ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในหน้าจอสีน้ำเงินต่อไปนี้อาจปรากฏเมื่อคุณออกจากคอมพิวเตอร์:
หยุด: c000021a {ข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ}
ระบบย่อย Windows ระบบกระบวนการหยุดลงโดยไม่คาดคิด
มีสถานะเป็น 0xc0000005 (0x77f7d40f 0x187fd70)
ระบบได้ถูกปิดลง
พารามิเตอร์สำหรับสถานะ 0xC0000005 สามารถแตกต่างกันไป

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัฟเฟอร์หน้าจอ CSRSS เป็นเจ้าของจะเพิ่มเนื้อที่ว่าง โดยการดำเนินการ ในระหว่างกระบวนการ freeing คือเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของบัฟเฟอร์หน้าจอ เมื่อบัฟเฟอร์หน้าจออ้างอิง decrements นับเป็น 0 การพยายามทำให้บัฟเฟอร์หน้าจอว่าง เนื่องจากบัฟเฟอร์หน้าจอที่มีอยู่แล้วได้นำออกใช้ (ว่าง), ซึ่งทำให้การละเมิด การเข้าถึงที่นำไปหยุด 0xC00021A

การแก้ไข

เซิร์ฟเวอร์ Windows NT หรือเวิร์กสเตชัน 4.0

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • Windows Service Pack Center- หรือ -

  • 152734วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:

เซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0 รุ่นของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
152734 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows NT 4.0

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาใน Windows NT 4.0 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT Server 4.0 Service Pack 6 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 ครั้งแรก

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ล็อกเวิร์กสเตชันหรือเซิร์ฟเวอร์แทนการออกจากระบบ อย่างไรก็ตาม นี้อาจไม่สามารถแก้ปัญหาทางปฏิบัติในบางกรณี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 234658 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB234658 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234658

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com