คุณไม่สามารถดูข้อความของ Hotmail ใน Outlook 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 234704 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft Outlook แตกต่างจาก Microsoft Outlook Express มีตัวเลือก ใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Hotmail ส่วน "การแก้ไข" ช่วยแก้ around เพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Hotmail

สาเหตุ

Outlook ไม่สนับสนุนการรวมกันของอีเมล์ Hotmail บัญชีผู้ใช้

การแก้ไข

คุณสามารถดูอีเมล์ Hotmail ของคุณใน Outlook ได้ โดยการสร้างตัว ที่ชี้ไปยังโฟลเดอร์ Hotmail และการกำหนดความสัมพันธ์ของมุมมองเว็บของโฟลเดอร์นั้นแล้ว Hotmail เว็บไซต์

หมายเหตุ: สามารถใช้เทคนิคอธิบายไว้ในขั้นตอนด้านล่างเพื่อดู ข้อความจากบริการอีเมลแบบใช้เว็บใด ๆ รวมทั้ง Yahoo, Lycos, Excite และ ผู้ใช้คนอื่น

การสร้างโฟลเดอร์ Hotmail

  1. บนเครื่องมุมมองเมนู คลิกรายการโฟลเดอร์เมื่อต้องการเปิดรายการโฟลเดอร์
  2. คลิกขวาที่Outlook วันนี้แล้ว คลิกโฟลเดอร์ใหม่. ชื่อโฟลเดอร์Hotmailแล้ว คลิกตกลง. รายการโฟลเดอร์ของคุณในขณะนี้ควรรวมรายการจดหมายของ Hotmail โฟลเดอร์

ทำการเชื่อมโยงโฟลเดอร์ Hotmail กับ Hotmail เว็บไซต์

  1. ในรายการโฟลเดอร์ คลิกขวาHotmailโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
  2. บนเครื่องโฮมเพจแท็บ ชนิดhttp://www.hotmail.comในการที่อยู่กล่อง
  3. คลิกเพื่อเลือกแสดงโฮมเพจ โดยค่าเริ่มต้นสำหรับสิ่งนี้ โฟลเดอร์แล้ว คลิกตกลง. ขณะนี้ เมื่อคุณคลิกโฟลเดอร์ Hotmail ในรายการโฟลเดอร์ของคุณ คุณ จะเห็นตัวเลือกในการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ Hotmail ทางลัดไปยังแถบ Outlook ของคุณโดยการลากโฟลเดอร์ Hotmail แถบ Outlook

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Outlook Express สำหรับ Hotmail กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
220852วิธีการกำหนดค่า Outlook Express เพื่อใช้บัญชีผู้ใช้ HotMail
ที่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้นโดย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 234704 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbview kbemail kbhowto kbprb kbmt KB234704 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234704

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com