MS10-061: פגיעות בשירות ההדפסה ברקע (Print Spooler) עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2347290 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-061. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מחשבים שבהם פועלות מערכות Windows Vista ו- Windows Server 2008 או גירסאות מתקדמות יותר שבהם מותקנת אחת ממדפסות הזרקת הדיו הבאות מושפעים מפגיעות זו גם אם הם השביתו את האפשרות של שיתוף מדפסת מבוסס סיסמה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תאריכי ייצורמדפסת
1998-2000Lexmark 3200 Color Jetprinter
1997-2000Lexmark 5700 Color Jetprinter
1999-2000Lexmark Z11 Color Jetprinter
2000-2001Lexmark Z12 Color Jetprinter
2000-2002Lexmark Z22-Z32 Color Jetprinter
1999-2000Lexmark Z31 Color Jetprinter
2000-2001Lexmark Z42 Color Jetprinter
1999-2000Lexmark Z51 Color Jetprinter
2000-2001Lexmark Z52 Color Jetprinter
1999-2000Compaq IJ300 Inkjet Printer
2000-2002Compaq IJ600 Inkjet Printer
1997-2000Compaq IJ700 Inkjet Printer
1999-2000Compaq IJ750 Inkjet Printer
1997-2000Compaq IJ900 Inkjet Printer
2000-2001Compaq IJ1200 Inkjet Printer
למרות שמדפסות אלו אינן מיוצרות עוד, מומלץ שמשתמשים שרכשו מדפסות אלו בעבר יתקינו עדכון אבטחה זה.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, בתרחישים מסוימים, ייתכן שלא תוכל להשתמש ביישום אינטרנט להדפסה אל קובץ. אם אתה פותח את תור ההדפסה המתאים, ייתכן שתגלה שמשימת ההדפסה במצב "שגיאה - הדפסה". בנוסף, ייתכן שמצב המדפסת ישתנה ל"שגיאה". כדי לפתור בעיה זו, התקן את העדכון 2480118. למידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2480118 לא ניתן להדפיס תוצאות לקבצים באמצעות יישומי אינטרנט ב-Windows Server 2003?, Windows Vista?, Windows Server 2008?, Windows 7, או Windows Server 2008 R2 לאחר התקנת עדכון אבטחה MS10-061
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שתוכנת האנטי-וירוס תציג אזהרה הנוגעת להדפסה. בנוסף, ייתכן שלא תוכל להדפיס מסמכים, או שלא תוכל להתחבר למדפסת הרשת אלא אם כן תלחץ על אפשר או על כן בתיבת הדו-שיח של הודעת האזהרה. ההודעה עשויה להשתנות, בהתאם לתצורה.

  כדי לעקוף בעיה זו, לחץ על אפשר או על כן כאשר הודעת האזהרה תופיע. לחלופין, התקן את העדכונים עבור תוכנת האנטי-וירוס שלך לפני התקנת עדכון אבטחה זה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spoolsv.exe5.1.2600.602458,88017-Aug-201013:17x86SP3SP3GDR
Spoolsv.exe5.1.2600.602458,88017-Aug-201013:19x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spoolsv.exe5.2.3790.4759111,61618-Aug-201008:31x64SP2SP2GDR
Spoolsv.exe5.2.3790.4759111,61618-Aug-201008:26x64SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spoolsv.exe5.2.3790.475958,36817-Aug-201013:39x86SP2SP2GDR
Spoolsv.exe5.2.3790.475958,36817-Aug-201013:58x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spoolsv.exe5.2.3790.4759149,50418-Aug-201008:28IA-64SP2SP2GDR
Spoolsv.exe5.2.3790.4759149,50418-Aug-201008:25IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.0.6001.18511126,46417-Aug-201013:32x86
Spoolsv.exe6.0.6001.22743128,00017-Aug-201013:27x86
Spoolsv.exe6.0.6002.18294128,00017-Aug-201014:11x86
Spoolsv.exe6.0.6002.22468128,00017-Aug-201014:20x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.0.6001.18511267,77617-Aug-201014:04x64
Spoolsv.exe6.0.6001.22743270,84817-Aug-201014:02x64
Spoolsv.exe6.0.6002.18294273,92017-Aug-201014:54x64
Spoolsv.exe6.0.6002.22468273,92017-Aug-201014:54x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.0.6001.18511435,20017-Aug-201013:46IA-64
Spoolsv.exe6.0.6001.22743440,32017-Aug-201013:47IA-64
Spoolsv.exe6.0.6002.18294470,52817-Aug-201014:25IA-64
Spoolsv.exe6.0.6002.22468470,52817-Aug-201014:26IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,924
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,644
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,482
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,400
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,134
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,242
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,972
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,230
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,959
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,404
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,007
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_0d150761f55ae63c6d8eb967a20b93e1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_99f6e643566894fe.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_1a14b3d481c72961df0085ceb83fa2de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_546be8cf204b3c51.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_a3127a22c2cd42fc1239b5d5508aa751_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_004f2500fb848af4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_e07f7a84fef1df7bc69de25c3b0b73b7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_990a608aa514e04d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_d641dcfdc18fec21.manifest
File versionNot Applicable
File size130,413
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_d6ad0c7edac40f93.manifest
File versionNot Applicable
File size130,413
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_d7d4d063bef46cd2.manifest
File versionNot Applicable
File size130,413
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_d882e000d7f61b4c.manifest
File versionNot Applicable
File size130,413
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:29
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_3a20eba57fc98cbecd1c19aedaf7daf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_c2b1acf02636b5fc.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2960012a4c55fc71f142b57e9d55583_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_7bdca2845cead00a.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e379e9f7ff7cf27b10a563032a1a5998_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_f94dbbcee05ab7de.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ebe6cc7bd98b450c52a6f1807231af70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_a22a8223e933a644.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_3260788179ed5d57.manifest
File versionNot Applicable
File size130,688
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_32cba802932180c9.manifest
File versionNot Applicable
File size130,688
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_33f36be77751de08.manifest
File versionNot Applicable
File size130,688
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_34a17b8490538c82.manifest
File versionNot Applicable
File size130,688
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,936
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,660
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,496
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,418
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,156
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,258
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,992
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,979
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,031
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_187aa240c184f0eb6afdbeaba33c6279_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_682b94648658cf4a.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_50c762ab1029d94271815d6dd42564da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_7205ccc00ffaf5a1.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b048eb7f0bfc946b90f9607f0c02169b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_b6b9a74b0ffb822f.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dec32afaec75e02c4e5de7d06a5dba34_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_55396e8fc03a3b60.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_d64380f3c18df51d.manifest
File versionNot Applicable
File size130,679
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_d6aeb074dac2188f.manifest
File versionNot Applicable
File size130,679
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_d7d67459bef275ce.manifest
File versionNot Applicable
File size130,679
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_d88483f6d7f42448.manifest
File versionNot Applicable
File size130,679
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,651
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)17-Aug-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.1.7600.16661316,92821-Aug-201005:32x86
Spoolsv.exe6.1.7600.20785316,92820-Aug-201004:25x86
Spoolsv.exe6.1.7600.16661316,92821-Aug-201005:32x86
Spoolsv.exe6.1.7600.20785316,92820-Aug-201004:25x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.1.7600.16661558,59221-Aug-201006:29x64
Spoolsv.exe6.1.7600.20785559,10420-Aug-201005:38x64
Spoolsv.exe6.1.7600.16661558,59221-Aug-201006:29x64
Spoolsv.exe6.1.7600.20785559,10420-Aug-201005:38x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Spoolsv.exe6.1.7600.166611,084,92821-Aug-201005:27IA-64
Spoolsv.exe6.1.7600.207851,085,44020-Aug-201004:17IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,520
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,914
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,648
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_01f81b86922db3f7769ff8474f4440db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_4fb96421783337e7.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_59167e2d5a49f1326be13f8c7c0e53fe_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_4b5567dba34beb0c.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_99ca2f4808a1d901d083c997b5083fb3_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_650c3f0125f25bd8.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_d82769343dc2fa70128f77ac8c59ff52_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_e78b14ad2d7ccd43.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_d6339da722cfb4be.manifest
File versionNot Applicable
File size207,265
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_d6ab9bc23bf9f1c6.manifest
File versionNot Applicable
File size207,265
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_c7a419ecadb65d8d.manifest
File versionNot Applicable
File size206,947
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_c81c1807c6e09a95.manifest
File versionNot Applicable
File size206,947
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_21a854b9cecb18a9bf67042602b9ea02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_a7d5785e87a46b6f.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6fd63bce122b225f39027c17e8703a76_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_0a200249925ad242.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c40327c2ac600908b3ee9cde20507f1a_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_2312ed969953e2dd.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f95e43292e6139b1bee79fc32d7e3572_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_dbcd81bf2a4220c8.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_3252392adb2d25f4.manifest
File versionNot Applicable
File size207,260
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_32ca3745f45762fc.manifest
File versionNot Applicable
File size207,260
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_23c2b5706613cec3.manifest
File versionNot Applicable
File size206,942
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_243ab38b7f3e0bcb.manifest
File versionNot Applicable
File size206,942
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,743
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,131
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,170
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,863
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_1ec40d4f62be1bf96c7ae9200735114e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_06ecd8b0358b8340.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4532b62c7b88efd5e5226fb0510f44e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_cce6003270165bf0.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_d635419d22cdbdba.manifest
File versionNot Applicable
File size207,261
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_d6ad3fb83bf7fac2.manifest
File versionNot Applicable
File size207,261
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,809
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,527
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)25-Aug-2010
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2347290 - Last Review: שבת 14 מאי 2011 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2347290

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com