תיאור היישום לשיתוף חיבור לאינטרנט (Internet Connection Sharing)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 234815 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר את ICS לשיתוף חיבור לאינטרנט. שים לב, שמאמר זה נועד למטרות יידוע בלבד ובשל כך, ייתכן שאינו מכיל מידע על פתרון בעיות.

לקבלת מידע על פתרון בעיות הקשור ב-ICS, נסה לחפש פעם נוספת בעזרת מילות השאילתה ומילות המפתח הבאות:
 • internet ו-connection ו-sharing
 • dun ו-modem ו-isp (אם מילה אחת מאלה, או יותר, קשורה לבעיה או לשאלה שלך)
כדי להגביר את יעילות החיפוש ב-Microsoft Knowledge Base, השתמש במילות מפתח הקשורות בבעיה שלך כשאתה מחפש. לקבלת מידע נוסף על הגברת יעילות החיפוש על ידי שימוש במילות מפתח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
242450 כיצד לבצע שאילתות במאגר הידע Microsoft Knowledge Base בעזרת מילות מפתח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

ICS מספק למחשבים המחוברים לרשת יכולת שיתוף בחיבור יחיד לאינטרנט.

אם ברשותך מספר מחשבים, תוכל להשתמש ב-ICS כדי לאפשר לך ולאחרים ברשת המקומית (LAN) לבצע משימות שונות בו-זמנית. לדוגמה, אדם אחד יכול לשלוח ולקבל הודעות בדואר אלקטרוני בשעה שאדם אחר מוריד קובץ ואדם נוסף גולש באינטרנט. כמו כן באפשרותך לקבל גישה לחשבונות הדואר האלקטרוני הארגוניים שלך באמצעות מחשב לקוח, בעוד שאחרים ברשת ה-LAN לא יוכלו לעשות זאת. באפשרותך להשתמש בתוכניות המבוססות על האינטרנט (כמו הורדה של עדכונים) וכן ב-Microsoft NetMeeting ובתוכניות אחרות לשיחות ועידה בווידיאו.

היכולות של ICS

 • משתמשים מרובים יוכלו לקבל גישה לאינטרנט באמצעות חיבור יחיד הודות לשימוש בחיוג לרשת וברשת המקומית.
 • התקנים מחוברים יקבלו תצורת רשת שקופה באמצעות Domain Name System? (DNS) ו-Dynamic Host Configuration Protocol? (DHCP) לזיהוי שמות אינטרנט.
 • כל התקן המקושר לכתובת IP יוכל להתחבר - ובכלל זה מערכות לקוח מבוססות Windows ישנות יותר, מערכות לקוח שאינן מבוססות Windows, מערכות לקוח מבוססות Microsoft Windows 98 ומערכות לקוח מבוססות Microsoft Windows 2000 - ללא צורך בתוכנות לקוח נוספות.
 • להתקנים ולתוכנה המחוברים יש תמיכת פרוטוקולים מקיפה. לדוגמה, תוכל לשחק משחקים באינטרנט ללא תוספת תצורה, או להשתמש ב-PPTP (פרוטוקול מינהור נקודה לנקודה) וב-VPN (רשת פרטית וירטואלית) כדי לקבל גישה לרשת הארגונית שלך.

תמיכת Windows לשיתוף בחיבור

כדי לחבר מספר מחשבים לאינטרנט באמצעות חיבור יחיד, חייב לפעול באחד מהמחשבים Windows 98 Second Edition?, Windows 2000 או Windows Millennium Edition ?(Me) עם התקנה של Internet Connection Sharing. באפשרות שאר המחשבים ברשת המקומית לקבל גישה לאינטרנט באמצעות החיבור הקיים במחשב שבו הותקן ICS.

שים לב: ICS הוא תכונה מוכללת ב-Windows 98 Second Edition?, Windows 2000 ו-Windows Me ואינו רכיב זמין להורדה.

רכיבי Internet Connection Sharing

 • DHCP Allocator - שירות DHCP מפושט המקצה את כתובת ה-IP, השער ושם השרת ברשת המקומית.
 • DNS Proxy - לזיהוי שמות מטעם לקוחות הרשת המקומית ולהעברת שאילתות.
 • Network Address Translation? (NAT) - מיפוי סדרה של כתובות פרטיות אל סדרה של כתובות ציבוריות. הכלי NAT עוקב אחר כתובות IP שמקורן פרטי ואחר כתובות IP שיעדן ציבורי בזרמי תעבורה יוצאת. כלי זה משנה את נתוניה של כתובת IP ועורך באופן דינמי את נתוני כותרת ה-IP הדרושים.
 • חיוג אוטומטי - לחיוג אוטומטי היוצר חיבורים.
 • ממשקי תכנות יישומים (API) - להגדרת התצורה, הסטטוס ובקרת החיוג של תוכניות.

הגדרת רשת עם ICS

רשת ICS היא סוג של רשת מקומית שנשענת על מחשב יחיד הקרוי 'שער', באמצעותו מתחברים אל האינטרנט כל שאר המחשבים וההתקנים המבוססים על TCP/IP.

החומרה והתוכנה הדרושות כדי ליצור רשת ביתית כוללות:
 • מחשב ראשי, הקרוי 'שער', המספק לרשת את החיבוריות לאינטרנט. לשם כך יש צורך במחשב עם Windows 98 Second Edition?, Windows 2000 או Windows Me עם התקנה פעילה של Internet Connection Sharing.
 • מחשב אחד או יותר עם Windows 95?, Windows 98?, Microsoft Windows NT 4.0?, Windows 2000 או תוכנת לקוח אחרת המבוססת על TCP/IP.
 • התקנים המסוגלים להתחבר לאינטרנט.
 • התקן חיבור רשת עבור כל מחשב.
 • כבלים ורכזות, בהתאם לסוג התקני החיבור בהם תשתמש.
 • מודם אחד (או קו ISDN או ADSL) לרשת כולה.
 • דפדפן אינטרנט ומנהלי התקנים של TCP/IP המותקנים בכל התקן המשתף בחיבור.
ניתן להפעיל את ICS באמצעות הכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' ב-Windows 98 Second Edition או Windows Me:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.
 2. בכרטיסייה התקנת Windows, לחץ פעמיים על כלי אינטרנט.
 3. לחץ כדי לסמן את התיבה שיתוף חיבור לאינטרנט ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על אישור ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להפעיל את אשף שיתוף החיבור לאינטרנט.
לקבלת מידע נוסף על ICS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
234863 תוכן הקובץ Icsrm.txt ב-Microsoft Windows 98 Second Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות ב-ICS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
238135 כיצד לפתור בעיות בשיתוף חיבור לאינטרנט
לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות של חיוג אוטומטי ב-ICS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
236445 ICS אינו מבצע חיוג אוטומטי להקמת חיבור לאינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הפיכת ICS ללא זמין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
230112 כיצד להפוך את ICS ללא זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על בעיה עם הפעלה מחדש שמתבצעת במחשב שלך לפני סיום פעולתו של אשף שיתוף החיבור לאינטרנט, או מידע על הסרה והתקנה מחדש של ICS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
227172 הפעלה מחדש מתבצעת במחשב לפני סיום פעולתו של אשף שיתוף החיבור לאינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על בעיות בהגדרת ICS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
229829 הגדרת Internet Connection Sharing אינה מתבצעת כיאות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על דרישות TCP/IP ו-ICS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
230070 חובה לאגד את TCP/IP לכל המתאמים המחברים את מארח ה-ICS לרשת המקומית LAN (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 234815 - Last Review: יום חמישי 14 ספטמבר 2006 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
מילות מפתח 
kbfaq kbinfo KB234815

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com