ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: XCLN: ข้อความที่จัดรูปแบบคำสั่งไม่พร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 235244 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเปิดข้อความใน Microsoft Outlook ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจมีแสดง:
ข้อความที่จัดรูปแบบคำสั่งไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจไม่สามารถติดตั้งอย่างถูกต้อง ติดกรุณาตั้ง Outlook อีกครั้ง เกิดข้อผิดพลาดการลงทะเบียน OLE โปรแกรมไม่ติดตั้งอย่างถูกต้อง เรียกใช้การตั้งค่าสำหรับโปรแกรมนั้นอีกครั้ง

สาเหตุ

ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง Microsoft Internet Explorer

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอา Internet Explorer และทำการติดตั้งใหม่ เมื่อต้องการลบโปรแกรม Internet Explorer:
  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
  2. คลิกการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ แล้วคลิกMicrosoft Internet Explorer.
  3. คลิกเพิ่ม/เอาออกจากนั้น ทำตามคำแนะนำในการลบโปรแกรม Internet Explorer
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
170993วิธีการติดตั้ง Internet Explorer 4.0

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 235244 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbnofix kbmt KB235244 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:235244

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com