Sådan anvendes pivottabellen i Office Web Components sammen med VB

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 235542 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan du anvender pivottabellen i Office Web Components til visning af oplysninger på en Visual Basic-formular.

Yderligere Information

Office Web Components er et sæt kontrolelementer, der gør det muligt at gennemse Office-data. Da Web Components er kontrolelementer, kan du placere dem på en Visual Basic-formular og automatisere komponenterne, så de viser data.

Oprettelse af automatiseringseksemplet

 1. Start Visual Basic, og opret et nyt standard-EXE-projekt. Form1 oprettes som standard.
 2. Føj en reference til Microsoft ActiveX Data Objects 2.1-biblioteket under Project|References, og klik derefter på OK.
 3. Tryk på tasterne CTRL+T for at få vist dialogboksen Add Components. Tilføj Microsoft Office Web Components, og klik derefter på OK.

  BEMÆRK! Office XP indeholder både Office 2000 og Office XP Web Components. Hvis du vil bruge Office 2003 Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 11.0-biblioteket. Hvis du vil bruge Office 2000 Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 9.0-biblioteket. Hvis du vil bruge Office XP Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 10.0-biblioteket.
 4. Føj en pivottabel til formularen.
 5. Indsæt følgende kode i kodevinduet til Form1:
  Option Explicit
  
  Dim cnnConnection As Object
  
  Private Sub Form_Load()
  
    Dim strProvider As String
    Dim view As PivotView
    Dim fsets As PivotFieldSets
    Dim c As Object
    Dim newtotal As PivotTotal
    
    strProvider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    ' Create an ADO object
    Set cnnConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
    ' Set the provider and open the connection to the database
    cnnConnection.Provider = strProvider
    cnnConnection.Open "C:\pivottest.mdb"
    ' Set the pivot table's connection string to the cnnConnection's connection string
    PivotTable1.ConnectionString = cnnConnection.ConnectionString
    ' SQL statement to get everything from table1
    PivotTable1.CommandText = "Select * from table1"
    
    ' Get variables from the pivot table
    Set view = PivotTable1.ActiveView
    Set fsets = PivotTable1.ActiveView.FieldSets
    Set c = PivotTable1.Constants
    
    ' Add Category to the Row axis and Item to the Column axis
    view.RowAxis.InsertFieldSet fsets("Category")
    view.ColumnAxis.InsertFieldSet fsets("Item")
    
    ' Add a new total - Sum of Price
    Set newtotal = view.AddTotal("Sum of Price", view.FieldSets("Price").Fields(0), c.plFunctionSum)
    view.DataAxis.InsertTotal newtotal
    view.DataAxis.InsertFieldSet view.FieldSets("Price")
     
    ' Set some visual properties
    PivotTable1.DisplayExpandIndicator = False
    PivotTable1.DisplayFieldList = False
    PivotTable1.AllowDetails = False
  End Sub
  
  Private Sub Form_Terminate()
   ' Remove reference to the ADO object
   Set cnnConnection = Nothing
  End Sub
  
  
  Private Sub PivotTable1_DblClick()
    Dim sel As Object
    Dim pivotagg As PivotAggregate
    Dim sTotal As String
    Dim sColName As String
    Dim sRowName As String
  
    Dim sMsg As String
    
    ' Get the selection object you double-clicked on
    Set sel = PivotTable1.Selection
    ' If it is a aggregate, you can find information about it
    If TypeName(sel) = "PivotAggregates" Then
     ' Select the first item
  
     Set pivotagg = sel.Item(0)
     ' Display the value
     MsgBox "The cell you double-clicked has a value of '" & pivotagg.Value & "'.", vbInformation, "Value of Cell"
     
     ' Get variables from the cell
     sTotal = pivotagg.Total.Caption
     sColName = pivotagg.Cell.ColumnMember.Caption
     sRowName = pivotagg.Cell.RowMember.Caption
     
     ' Display the row and column name
     sMsg = "The value is " & sTotal & " by " & sRowName & " by " & sColName
     MsgBox sMsg, vbInformation, "Value Info"
    End If
  End Sub
  					
 6. Opret derefter en eksempeldatabase ved hjælp af Microsoft Access. Start Access, og vælg Blank Access Database. Gem filen som c:\pivottest.mdb. Dobbeltklik på Opret en tabel i designvisning. Indtast følgende data:

  Skjul tabellenUdvid tabellen
  Feltnavn:Datatype:
  ElementTekst
  KategoriTekst
  PrisTal
 7. Luk vinduet, og gem ændringer som Tabel1. Vælg Nej for at oprette en nøgle. Dobbeltklik på Tabel1, og indtast følgende data:

  Skjul tabellenUdvid tabellen
  ElementKategoriPris
  SømHardware5
  SkjorteTøj23
  HammerHardware16
  SandwichMad5
  BukserTøj31
  DrikkevarerMad2
 8. Luk Access for at gemme filen.
 9. Tryk på F5 for at køre projektet. Efter kørsel af projektet udfyldes pivottabellen . Hvis du dobbeltklikker på en celle med data, vises cellens værdi samt navnene på cellekolonnerne og -rækkerne.

Referencer

Yderligere oplysninger om Office-automatisering finder du på supportwebstedet til Microsoft Office Development:
http://support.microsoft.com/ofd

Egenskaber

Artikel-id: 235542 - Seneste redigering: 2. februar 2006 - Redigering: 3.3
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Office PivotTable Component 9.0
 • Microsoft Office Web Components
 • Microsoft Office Web Components
Nøgleord: 
kbhowto kbweb kbautomation KB235542

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com