คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 605" เมื่อคุณรันการสอบถาม มีคำแนะนำ optimizer NOLOCK หรือคุณได้ตั้งค่าระดับการแยกธุรกรรมการอ่าน UNCOMMITTED ใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 235880 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ใช้แบบสอบถาม มีคำแนะนำ Optimizer NOLOCK หรือการตั้งค่าระดับการแยกธุรกรรมการอ่าน UNCOMMITTED อาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด 605 transient

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยทั่วไป การเข้าถึงข้อมูล ที่ถูกเปลี่ยน โดยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้อื่น หรือกระบวนถูกปฏิเสธเนื่องจากการล็อกที่เก็บในข้อมูล อย่างไรก็ตาม คำสั่ง NOLOCK และอ่าน UNCOMMITTED เปิดการสอบถามเพื่ออ่านข้อมูลที่ถูกล็อก โดยผู้ใช้อื่น ซึ่งจะเรียกว่าการอ่านสกปรกเนื่องจากคุณสามารถอ่านค่าที่ไม่ได้ถูกยอมรับ และจะต้องเปลี่ยนแปลง

เมื่อแบบสอบถามที่ใช้ NOLOCK หรืออ่าน UNCOMMITTED พยายามอ่านข้อมูลที่จะถูกย้าย หรือเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้อื่น ข้อผิดพลาดที่ 605 เกิดขึ้น ระดับความรุนแรงของข้อผิดพลาด 605 ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการอ่านสกปรกคือ 12 และระดับความรุนแรงของ 21 เมื่อกำลังอ่านข้อมูลที่กำหนดให้ ถ้าเกิดข้อผิดพลาด 605 ที่มีความระดับความรุนแรง 12 จะมีข้อผิดพลาด 605 transient เป็นไปได้มากที่สุด และไม่ระบุปัญหาความสอดคล้องกันในฐานข้อมูล รันใหม่อีกเพื่อตรวจสอบว่า มีข้อผิดพลาด 605 transient ครั้งแบบสอบถามในภายหลัง

ถ้าข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ เอาคำแนะนำ NOLOCK หรือการตั้งค่าระดับการแยกธุรกรรมการอ่านกำหนด และตรวจสอบว่า ระดับความรุนแรง 605 21 ไม่เกิดขึ้น มีข้อผิดพลาดระดับ 605 21 บ่งชี้ว่า ความเสียหายของฐานข้อมูลที่เป็นไปได้ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดของระดับ 605 21 ดูไปยัง SQL Server หนังสือออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อผู้ให้บริการสนับสนุนหลักสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 235880 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 6.0 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbinfo kbmt KB235880 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:235880

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com