การใช้คำสั่ง NET STOP และเริ่มการทำงาน NET เพื่อบังคับให้บริการของ IIS ไปยัง re-read รีจิสทรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 236166 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีที่มีผลกับ IIS และบริการอ้างถึง คุณต้องหยุด และเริ่มต้นบริการเหล่านั้นเพื่อบังคับให้ re-read รีจิสทรี

แทนการหยุด และเริ่มการทำงานของบริการดังกล่าวโดยใช้แอปเพล็ตการบริการใน'แผงควบคุม' คุณสามารถใช้คำสั่ง NET STOP และ NET เริ่มการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การหยุด IISADMIN และการบริการที่อ้างถึง

เมื่อต้องหยุดการบริการที่เกี่ยวข้องกับ IIS ทั้งหมด พิมพ์/y iisadmin หยุดสุทธิหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ซึ่งจะหยุดบริการการจัดการระบบ IIS และบริการทั้งหมดที่อ้างถึง ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่คุณจะเห็นได้หลังจากการออกคำสั่งนี้ (บริการขึ้นที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างกัน) ที่มีต่อไปนี้:
The following services are dependent on the IIS Admin Service service.
Stopping the IIS Admin Service service will also stop these services.

   FTP Publishing Service
   Microsoft NNTP Service
   Microsoft SMTP Service
   World Wide Web Publishing Service
					
จากนั้นคุณจะเห็นข้อความที่แสดงเป็นแต่ละบริการจะหยุดการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เริ่มการทำงานของบริการที่เกี่ยวข้องกับ IIS

ใช้คำสั่ง NET เริ่มบริการ IIS เกี่ยวข้องคุณใช้การเริ่มต้นใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องเริ่มบริการเวิลด์ไวด์เว็บ พิมพ์w3svc เริ่มสุทธิ.

กำหนดชื่อของบริการ

เมื่อต้องการกำหนดชื่อบริการ เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (ชนิด Regedit.exe หรือ Regedt32.exe) และไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
ภายใต้บริการ ชื่อบริการที่ทำงานกับคำสั่ง NET STOP และเริ่มการทำงาน NET จะแสดง

หมายเหตุ::สำหรับแต่ละบริการ จะมียัง DisplayName มูลค่า ซึ่งก็คือชื่อแสดงอยู่ในแอปเพล็ตบริการ ใน'แผงควบคุม' และข้อความปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการเรียกใช้คำสั่ง NET STOP และ NET เริ่มการทำงาน อย่างไรก็ตาม ชื่อเหล่านี้แสดงผลไม่สามารถใช้เป็นพารามิเตอร์ที่ไม่มีคำสั่ง NET STOP และ NET เริ่มการทำงาน

บริการที่เกี่ยวข้องกับ IIS ทั่วไป

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อบริการชื่อที่ใช้แสดง
Iisadminบริการการจัดการระบบ iis
Msftpsvcftp ที่ให้บริการการประกาศบน
Nntpsvcบริการ NNTP ของ Microsoft
Smtpsvcบริการ SMTP ของ Microsoft
W3svcเวิลด์ไวด์เว็บบริการการประกาศบน

(c) Microsoft Corporation 2000 สิทธิ์ทั้งหมดที่สำรองไว้ contributions โดย Kevin Zollman, Microsoft Corporation

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 236166 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 5.0
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
  • Microsoft Internet Information Services 7.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB236166 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:236166

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com