วิธีการติดตั้งตัวปรับต่อการวนรอบของ Microsoft ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 236869 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft อะแด็ปเตอร์ loopback เป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบในระบบเครือข่ายเสมือนที่เข้าถึงเครือข่ายไม่กระทำ นอกจากนี้ อะแด็ปเตอร์ loopback ไม่จำเป็นถ้ามีการขัดแย้งกับอะแดปเตอร์ของเครือข่ายหรือโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ไคลเอ็นต์ของเครือข่าย โพรโทคอล และอื่น ๆ สามารถถูกผูกไว้กับอะแด็ปเตอร์ loopback และไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายหรือการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถติดตั้งในภายหลังในขณะที่ retaining ข้อมูลการกำหนดค่าเครือข่าย นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอะแด็ปเตอร์ loopback ในระหว่างกระบวนการติดตั้งแบบอัตโนมัติ

การติดตั้งด้วยตนเอง

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาฮาร์ดแวร์ออก.
 2. คลิกเพิ่ม/แก้ไขอุปกรณ์แล้ว คลิกถัดไป.
 3. คลิกเพิ่มอุปกรณ์ใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกไม่มี ต้องการเลือกฮาร์ดแวร์จากรายการแล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการผู้ผลิตกล่อง คลิกMicrosoft.
 7. ในการอะแดปเตอร์เครือข่ายกล่อง คลิกตัวปรับต่อการวนรอบของ Microsoftแล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิกเสร็จสิ้น.
หลังจากที่ติดตั้งอะแดปเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าของตัวเลือกด้วยตนเอง เท่ากับการ์ดอื่น ๆ ได้ หมายเหตุว่า ถ้ามีการกำหนดค่าคุณสมบัติ TCP/IP ของการใช้ DHCP (การเริ่มต้น), การ์ดเชื่อมต่อจะกระทั่งใช้ autonet อยู่ (169.254.x.x/16) ได้เนื่องจากมันไม่ได้เชื่อมต่อกับสื่อใด ๆ ที่มีอยู่จริง

การติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูล

ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Unattend.txt โดยใช้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อติดตั้งอะแด็ปเตอร์วนกลับของ Microsoft:
[NetAdapters]
Adapter01=Params.Adapter01

[Params.Adapter01]
InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter
ConnectionName = "MS Loopback Adapter"

[NetProtocols]
MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP

; TCP/IP parameters
; Use parameter values specific to your network
[Params.MS_TCPIP]
AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01
DNS=yes
DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com
EnableLMHosts=No

; Adapter Specific TCP/IP parameters
; Use parameter values specific to your network
[params.TCPIP.Adapter01]
SpecificTo=Adapter01
DNSDomain=mycorp.com
DNSServerSearchOrder=192.168.5.251
WINS=no
DHCP=no
IPAddress=192.168.5.10
SubnetMask=255.255.255.0
DefaultGateway=192.168.5.254
				


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 236869 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB236869 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:236869

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com