JAK: Ręczne edytowanie plików skryptów wyboru programu Ntbackup.exe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 237310 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W systemie Windows 2000 podczas tworzenia zaplanowanego zadania kopii zapasowej tworzony jest plik skryptu wyboru (bks) z listą folderów i plików, których kopia zapasowa ma być wykonana oraz które mają być wykluczone z zadania kopii zapasowej. Listę plików można edytować po kliknięciu polecenia Załaduj wybory w menu Zadanie narzędzia kopii zapasowej (Ntbackup.exe). Po kliknięciu polecenia Załaduj wybory należy załadować plik bks o nazwie odpowiadającej nazwie utworzonego zadania kopii zapasowej. Wszystkie pliki, foldery i udziały sieciowe, które zgodnie z planem powinny być uwzględnione w kopii zapasowej, są zaznaczone. Można wprowadzić żądane zmiany, a następnie zapisać je przez kliknięcie polecenia Zapisz wybory w menu Zadanie.

Narzędzie Ntbackup.exe zapisuje plik bks z listą plików, których kopia zapasowa ma być wykonana, w profilu użytkownika, w folderze Dysk:\Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTbackup\Data. Nazwa pliku odpowiada nazwie zadania kopii zapasowej.

Ręczne edytowanie pliku bks

 1. Uruchom program Notepad.exe.
 2. Otwórz plik bks.
 3. Wprowadź żądane zmiany zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WpisWynik
  X:\Zostanie wykonana kopia zapasowa całego dysku.
  X:\Nazwa_folderu\Zostanie wykonana kopia zapasowa plików znajdujących się w tym folderze.
  X:\Nazwa_folderu\ /excludePliki znajdujące się w tym folderze zostaną wykluczone.
  X:\Nazwa_pliku.rozZostanie wykonana kopia zapasowa tego pliku.
  X:\Nazwa_pliku.roz /excludeDany plik zostanie wykluczony.
  SystemStateZostanie wykonana kopia zapasowa stanu systemu.
  \\Serwer\Udział\Folder\Zostanie wykonana kopia zapasowa określonych plików sieciowych.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 5. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Unicode, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


Właściwości

Numer ID artykułu: 237310 - Ostatnia weryfikacja: 5 maja 2004 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB237310

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com