วิธีการใช้แฟ้มบันทึกการตั้งค่า Office 2000 เมื่อต้องแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 237957 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Office 2003 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 826511.
สำหรับ Microsoft Office XP รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 296603.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ในบางครั้งเกิดปัญหากับโปรแกรมติดตั้ง Office และข้อผิดพลาดอาจ หรืออาจไม่ปรากฏขึ้น ในกรณีใดกรณีหนึ่ง คุณอาจต้องการใช้แฟ้มบันทึกการตั้งค่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือของคุณให้แคบลงปัญหา

บทความนี้กล่าวถึงเทคนิคบางสำหรับข้อมูลที่มีอยู่ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าการแปล หัวข้อจะแสดงรายการตามลำดับคุณต้องการใช้เทคนิคแต่ละ บทความนี้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่คุณอาจพบ แต่จะกล่าวถึงในตัวหลายอย่างที่ซึ่งการตั้งค่าปัญหา โดยการตีความจากล็อกไฟล์การตั้งค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างแฟ้มบันทึก

โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมติดตั้ง Office สร้างแฟ้มบันทึกที่สองในระหว่างกระบวนการติดตั้ง หนึ่งสำหรับ Setup.exe และหนึ่งสำหรับ Windows Installer (Msiexec.exe) แฟ้มบันทึกจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ \Temp ของคุณ และมีชื่อที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Log file for      Log file name
-----------------------------------------------------------------------

Setup.exe       Office 2000 <edition> Setup(####).txt
Windows Installer   Office 2000 <edition> Setup(####)_MsiExec.txt
				
ซึ่งเวอร์ชั่น> คือรุ่นของ Office ที่คุณกำลังติดตั้ง ตัวอย่างเช่น แฟ้มเหล่านี้อาจเป็น:
ตั้งค่าค่าจ้างพิเศษ 2000 สำนักงาน (0002) .txt
ตั้งค่าค่าจ้างพิเศษ 2000 สำนักงาน (0002) _MsiExec.txt
การเอา ### อักขระในชื่อแฟ้มบันทึกเป็นหมายเลขที่ขึ้นต้น ด้วย 0002 พวกเขาเพิ่ม ด้วย 2 ถ้าคุณต้องรันการตั้งค่าหลายครั้ง ดังนั้นแฟ้มบันทึก ด้วยหมายเลขสูงสุดเป็นแฟ้มบันทึกอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มบันทึกของ Windows Installer ที่ละเอียดมาก คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ verbose v สำหรับสวิตช์ /L ถ้าคุณสร้างแฟ้มบันทึก verbose อย่างไรก็ตาม ล็อกการตั้งค่าเริ่มต้นกลายเป็น รุ่นย่อ และไม่สามารถสร้างแฟ้มบันทึกของ Windows Installer Start

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบันทึกการตั้งค่า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230861 OFF2000: วิธีการกำหนดตัวเลือกการบันทึกการตั้งค่า Office

วิธีการแปลแฟ้มบันทึก

ขึ้นอยู่กับปัญหาคุณประสบ คุณอาจต้องการดูล็อกการตั้งค่า แฟ้มบันทึกของ Windows Installer หรือล็อก verbose

การตั้งค่าแฟ้มบันทึก

Setup.exe ในล็อกไฟล์อยู่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ Windows Installer ล็อกไฟล์ ทั้งนี้เนื่องจากหมายเลขของงานที่ดำเนินการ โดยใช้ Setup.exe จะจำกัดรายการอย่างเช่น:
 • อ่านแฟ้ม Setup.ini
 • การแยกวิเคราะห์บรรทัดคำสั่งสำหรับคุณสมบัติและสวิตช์ thatneed ผ่านเข้าสู่ Windows Installer
 • ตรวจสอบว่า ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องและ servicepack ที่มีการใช้
 • การตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม Msi.dll
 • เริ่มการทำงานของ Instmsi (w) .exe Installer(if necessary) Windows ติดตั้ง
 • การตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer
 • การตรวจสอบเวอร์ชันของ Tahoma และ TahomaBDfonts
งานหนึ่งของ Setup.exe เพื่อ ติดตั้ง Windows Installer อยู่ ถ้ากระบวนการนี้ล้มเหลว Setup.exe ไม่มือเหนือควบคุม Msiexec.exe แฟ้ม Windows Installer โปรแกรมหลัก ต่อไปนี้คือวิธีบางข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้งเมื่อมีปัญหาในการติดตั้ง Windows Installer:
การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ต้องการ Windows Installer เกิดข้อผิดพลาดเมื่อติดตั้ง หรือปรับรุ่น Windows Installer
- หรือ -
มีการปรับปรุง Windows Installer บนระบบของคุณ คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทำการปรับปรุงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากเริ่มต้นระบบของคุณใหม่ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเพื่อดำเนินการติดตั้ง Microsoft Office 2000 ใหม่
ในกรณีนี้ คุณควรดูแฟ้มบันทึกการติดตั้งครั้งแรก ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก ตามลำดับ:
Package to install:
E:\data1.msi
Loading MSI Library....
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL
.. failed, error = 1157
Pre-released IE 5 is not installed
E:\msi\instmsi.exe /q /r:n
E:\msi\instmsi.exe /q /r:n exit status = 1620
				
Instmsi.exe นี้เรียกล้มเหลวเนื่องจากบรรทัดที่เป็นไปตามผลสำเร็จของ Instmsi.exe ควรเป็น
Loading MSI Library....
- หรือ -
Trying to get version of G:\OFFICE2000\CD1_ADMIN_IMAGE\msi\instmsi.exe
.. failed, error = 3
				
การกระทำนี้ไม่สามารถรับรุ่น Instmsi.exe บนเครือข่ายร่วมกัน อาจมีปัญหาเครือข่าย Instmsi.exe อาจเสียหายบนใช้ร่วมกันบนเครือข่าย หรือคุณอาจมีความขัดแย้งกับการตั้งค่าซอฟต์แวร์

เลือกเพื่อดูรายการของการดำเนินการมาตรฐานของ Windows Installer และคำอธิบาย โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa372023.aspx
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่มีแฟ้ม msi.dll รุ่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเรียกใช้ Setup.exe คุณจะเห็น "ข้อผิดพลาด = 1157 " ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง ซึ่งสามารถละเว้นในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากขั้นตอนถัดไปในการตั้งค่าให้ เรียกใช้ Instmsi.exe ซึ่งติดตั้งแฟ้ม Windows Installer อื่น ๆ และ Msi.dll

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
229819 OFF2000: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง หรือปรับรุ่น Windows Installer
237741 OFF2000: เซ็ตอัพพร้อมท์ซ้ำ ๆ เพื่อเริ่มระบบใหม่หลังจากการปรับปรุง Windows Installer
หากคุณสงสัยว่าปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบรรทัดคำสั่งและสวิตช์ที่คุณกำลังใช้ รายการเหล่านี้ยังอยู่ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้การตั้งค่า:
ข้อมูล companyname f:\Setup.exe = /qb "บริษัทของฉัน"
ข้อความต่อไปนี้จะรวมอยู่ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง:
Launch Setup
7/27/99
7:37:11 AM
companyname="my company" /qb
Adding property...companyname="my company"

Recognized command line switch: qb
				
- และ -
C:\WINDOWS\SYSTEM\msiexec.exe /qb /I F:\data1.msi /Lpiwae
"C:\WINDOWS\TEMP\Office 2000 Premium Setup(0002)_MsiExec.txt"
companyname="my company"
Launching MsiExec....
Successfully launched MsiExec....
				
หมายเหตุ Setup.exe ไม่ใช่ใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งและคุณสมบัติ เหล่านี้ นี้เพียงแค่ส่งออกสู่ Msiexec.exe (Windows Installer)

ถ้าคุณไม่พบปัญหาใด ๆ หรือข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกการติดตั้งและการสิ้นสุดการบันทึกด้วย:
Successfully launched MsiExec....
จากนั้น คุณจำเป็นต้องดูที่แฟ้มบันทึกการติดตั้ง Windows

แฟ้มบันทึกการติดตั้ง Windows

แฟ้มบันทึกสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Windows มีขนาดใหญ่กว่าแฟ้มบันทึกสำหรับการตั้งค่าอย่างมาก และอาจปรากฏขึ้นได้เพื่อให้ สามารถอ่านได้ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณแคบลงปัญหา
 • ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง ค้นหาหมายเลขข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับ "Error2343 ภายใน" ระหว่างการติดตั้ง ค้นหา "2343" ในแฟ้มบันทึก คุณอาจพบข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  Action start 0:18:28: SetNotesDir.
  MSI (c) (AF:BF): Note: 1: 2343
  Internal Error 2343: Please contact product support for assistance.
  MSI (c) (AF:BF): Product: Microsoft Office 2000 Premium -- Internal Error
  2343: Please contact product support for assistance.
  
  
  Action ended 0:18:31: SetNotesDir. Return value 3.
  Action ended 0:18:31: INSTALL. Return value 3.
  Action ended 0:18:31: ExecuteAction. Return value 3.
  MSI (c) (AF:BF): Doing action: FatalError
  Action start 0:18:31: FatalError.
  Action 0:18:31: FatalError. Dialog created
  Action ended 0:18:32: FatalError. Return value 2.
  Action ended 0:18:32: INSTALL. Return value 3.
  						
  ข้อความหลักในรายการบันทึกเหล่านี้คือ "SetNotesDir" ซึ่งทำหน้าที่ยืนยัน thatyou กำลังพบกับปัญหาอธิบายไว้ในบทความการบริการส่วน Microsoft ต่อไปนี้:
  228668 OFF2000: พลาดภายใน 2343 ระหว่างการติดตั้ง
  Problemin ในกรณีนี้คือ คุณถอนการติดตั้งของ Lotus Notes และทิ้งรายการ someregistry ที่โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถแก้ไข

  หมายเหตุ คุณอาจพบหมายเลขข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงกับปัญหาที่ทราบในฐานความรู้ของ Microsoft
 • ถ้าฐานความรู้ของ Microsoft ไม่มีการ articlematching ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะของคุณ ให้ลองขั้นตอนต่อไปนี้ในการวิเคราะห์ theissue:
  1. ค้นหาหมายเลขข้อผิดพลาดในล็อกไฟล์
  2. อ่านบรรทัดแต่ละค่าจากบรรทัดที่ มีหมายเลขข้อผิดพลาด โดยปกติแล้วคุณพบกับเส้นที่ล้มเหลว ด้วยผล ultimate กำลังมีข้อผิดพลาดในการตั้งค่า

   ตัวอย่างเช่น แฟ้มบันทึกถูกค้นหา "2735" ข้อความต่อไปนี้คือตำแหน่งที่ตั้งที่/ข้างบนบรรทัดที่มีข้อผิดพลาด 2735:
   Action start 19:07:09: AddLocalAlwaysInstalled.
   =====================================================
   Exception code: C0000006 IN_PAGE_ERROR
   Module: C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL
   Function: 0x3f0a2a0c
   =====================================================
   
   
   Registers:
   EAX:00000046 EBX:8159728C ECX:100023C0 EDX:00000046 ESI:00E41FB8
   EDI:BFF7EEED
   CS:EIP:0137:3F0A2A0C SS:ESP:013F:0116FF64 EBP:0116FFC8
   DS:013F ES:013F FS:0E37 GS:0000
   Flags:00000246
   
   
   Call stack:
   Address  Frame
   3F0A2A0C 0116FF60 0x3f0a2a0c
    -- 0x00000046 0x10013618 0x00000003 0x3F023355
   
   
   Internal Error 2735: Please contact product support for assistance.
   								
   ดูข้อความนี้ คุณเห็นว่า โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวในการเรียกไปยัง AddLocalAlwaysInstalled นี่คือการเรียกค่อนข้างทั่วไป แต่ Msi.dll แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดถัดไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะ เป็น ประโยชน์มากที่สุด นี่คือแฟ้ม Windows Installer คีย์ และอาจหมายความ ว่า Windows Installer จำเป็นต้องทำการติดตั้ง

   นั้นอาจหมายความว่า คุณจะมีความขัดแย้งของซอฟต์แวร์ ทำให้แน่ใจว่าได้ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่กำลังทำงานอยู่และโปรแกรมประยุกต์ไม่จำเป็นทั้งหมดที่อาจกำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft สองต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลดปัญหาระหว่างการติดตั้ง:
   218873 การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Kernel32.dll 2000 Office ภายใต้ Windows 95
   218853 OFF2000: การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Kernel32.dll Office ภายใต้ Windows 98
 • แฟ้มบันทึกทั้งหมดประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดที่มักจะถูกละเว้น canbe ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้มบันทึกใด ๆ และปกติจะระบุปัญหาการตั้งค่าของ donot:
  Internal Error 2898: Please contact product support for assistance.
  
  Internal Error 2826: Please contact product support for assistance.
  
  Internal Error 2726: Please contact product support for assistance.
  						
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  230879 OFF2000: ข้อผิดพลาดข้อความแฟ้มบันทึกเสมอประกอบด้วย "ข้อผิดพลาดภายใน 2898: โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับความช่วยเหลือ"

 • ในบางครั้งโปรแกรมติดตั้งล้มเหลว แต่ไม่มีหมายเลขข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น Insteadyou ได้รับข้อผิดพลาดการตั้งค่าคล้ายกับต่อไปนี้:
  การติดตั้งสิ้นสุดก่อนกำหนดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาด
  ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องค้นหา morethoroughly ในแฟ้มบันทึก:
  • สิ่งหนึ่งที่ต้องการค้นหาเป็นสายอักขระ "บันทึก" ในกรณีหนึ่งซึ่งการตั้งค่าสร้างข้อความ "ติดตั้งจบก่อนกำหนดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาด" ข้อความต่อไปนี้มีอยู่ในการค้นหา "บันทึก":
   MSI (s) (AF:C0): Note: 1: 2318 2: H:\data1.msi
   MSI (s) (AF:C0): MainEngineThread is returning 1603
   MSI (c) (BB:93): Back from server. Return value: 1603
   Action ended 19:53:03: ExecuteAction. Return value 3.
   MSI (c) (BB:93): Doing action: FatalError
   Action start 19:53:03: FatalError.
   								
   มีอยู่จริงหลายอินสแตนซ์ของ "บันทึก" ในล็อกไฟล์ อย่างไรก็ตาม สามบรรทัดลงจาก "บันทึก" ในนี้ประกอบด้วยข้อความ "คืนค่า 3 " ถ้าคุณเห็นบรรทัดใด ๆ ในแฟ้มบันทึกที่ "ค่าที่ส่งคืน" เป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจาก 1 คุณควรเน้นกิจกรรมการตั้งค่าในพื้นที่นี้ของแฟ้มบันทึก

   ตัวอื่น ๆ ควรจำเกี่ยวกับรายการล็อกที่ประกอบด้วยคือ "บันทึก" ให้ต่อหมายเลขสี่หลัก "สังเกต" สามารถแม็ปกับข้อผิดพลาดของ Windows Installer ที่แสดงไว้ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้อ้างถึงก่อนหน้าในบทความนี้โดยตรง Foradditional ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีและปัญหานี้เฉพาะ คลิ articlenumber ต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   230895 OFF2000: "ติดตั้งจบก่อนกำหนดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาด" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office
  • สายอักขระอื่นเพื่อค้นหาในแฟ้มบันทึกเป็น "FatalError" ในแบบล็อกไฟล์ (หมายเหตุ 2318), บรรทัดประกอบด้วย "FatalError" หลังจากบรรทัดที่มี "คืนค่า 3 " นี่คืออย่างชัดเจนในพื้นที่ที่คุณควรเน้นของคุณแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาที่การตั้งค่าเฉพาะ

   อย่างไรก็ตาม จะมีหลายครั้งที่ "FatalError" ไม่เป็นไปตามบรรทัดที่มี "คืนค่า 3 " ในข้อความต่อไปนี้นำมาจากแฟ้มบันทึก "FatalError" นำหน้า "ส่งกลับค่า 3 ":
   Action start 9:26:59: CARunCostIE5.
   Action ended 9:26:59: CARunCostIE5. Return value 3.
   Action start 9:26:59: FatalError.
   Action 9:26:59: FatalError. Dialog created
   Action ended 9:28:41: FatalError. Return value 2.
   Action ended 9:28:41: INSTALL. Return value 3.
   								
   ในกรณีนี้ การค้นหาแฟ้มบันทึกสำหรับ "FatalError" แสดงว่า โปรแกรมติดตั้ง Office กำลังมีปัญหากับการกระทำแบบกำหนดเอง (CARunCostIE5) ที่กำหนดขนาดเนื้อที่ดิสก์ที่จำเป็นต้องใช้ Internet Explorer 5 ดังนั้น คุณต้องการเน้นของคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าดังต่อไปนี้:
   • ติดตั้ง Internet Explorer 5 หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่
   • คุณกำลังติดตั้ง Office จากไดรฟ์เครือข่ายหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น จะมีช่องว่างใด ๆ ในเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ \IE5 ในรากของ Office ร่วมหรือไม่ โฟลเดอร์ \IE5 ที่มีอยู่ในรากของใช้ร่วมกันของ Office ได้อย่างไร โฟลเดอร์ \IE5 ได้ถูกเปลี่ยนชื่อหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น เปลี่ยนชื่อกลับไป IE5
   • คุณใช้การแปลงที่ มีค่าที่กำหนดเองของ Internet Explorer 5 หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่ตั้งค่าการทำงาน โดยไม่มีการแปลงหรือไม่
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้เฉพาะ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   238319 OFF2000: "ติดตั้งจบก่อนกำหนดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาด" ความเมื่อโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถค้นหาโฟลเดอร์ IE5
 • ในบางครั้งเมื่อตรวจทานแฟ้มบันทึก คุณไม่พบ "บันทึก" "FatalError" หรือหมายเลขข้อผิดพลาด แต่ คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  1: 2203 2: C:\\Desktop.mst 3: -2147024843 
  Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
  C:\\Desktop.mst
  						
  ในกรณีนี้ โปรแกรมติดตั้งกำลังมีปัญหาในการใช้การแปลงได้เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวจะใช้เส้นทางการแปลง C:\\Desktop.mst สำหรับปัญหา aboutthis ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  228639 OFF2000: "ข้อผิดพลาดในการนำการแปลง" ความเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากการเชื่อมโยงหลายมิติ

แฟ้มบันทึก verbose

เทคนิคแสดงรายการไว้ในส่วน "Windows Installer ล็อก" ทั้งหมดจะใช้ในไฟล์บันทึก verbose อย่างไรก็ตาม บันทึก verbose เพิ่มเวลาเซ็ตอัพ ดังนั้นคุณควรใช้เฉพาะ verbose ล็อกถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งที่ไม่ได้รับการวิเคราะห์ ด้วยค่าเริ่มต้นแฟ้มบันทึก
 • สร้างแฟ้มบันทึก Verbose

  ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Installerlog ละเอียดมาก คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ verbose v สำหรับสวิตช์ /L เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office:
  เส้นทาง\setup.exe /L * v C:\Verboselog.txt
  บรรทัดคำสั่งข้างต้นสร้าง fileVerboselog.txt ล็อก verbose บนรากของไดรฟ์ c: นอกจากนี้คุณสามารถระบุชื่อใด ๆ andfile เส้นทางสำหรับแฟ้มบันทึกนี้
 • การวิเคราะห์เมื่อโปรแกรมติดตั้งหยุดการตอบสนอง

  บางครั้ง โปรแกรมติดตั้ง Office หยุดการตอบสนอง (แฮง) andyou ไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำใน isto สถานการณ์นี้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office ด้วยการล็อก verbose turnedon (มีเพียงตัวเลือกเพิ่มเติม) อีกครั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เริ่มโปรแกรมติดตั้ง Office โดยทำ thefollowing:
  1. บนเมนูเริ่มคลิกเรียกใช้
  2. ในกล่องเปิดพิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ และคลิกตกลง:
   เส้นทาง\Setup.exe /L * v C:\Verboselog.txt
   หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้ เส้นทาง เส้นทางแบบเต็มไปยังตำแหน่งต้นทางของคุณ Office อยู่
  โดยปกติ 19 บรรทัดของบันทึกข้อมูลคือ inmemory แคชก่อนกำลังถูกเขียนไปยังแฟ้มบันทึกการสร้าง (ใน case,C:\Verboselog.txt นี้) ถ้าคุณไม่ได้ใช้แบบ ตัวเลือกสำหรับสลับการ /L (บันทึก) คุณอาจสูญเสียบางส่วน หรือทั้งหมดของชนิดนี้แคข้อมูลถ้าไม่มีการตั้งค่า ถ้าคุณ usethe ตัวเลือก มากที่สุดคุณสูญเสียเป็นหนึ่งบรรทัด เนื่องจากการ เลือกบังคับ Setupto เขียนบันทึกข้อมูลไปยังแฟ้มบันทึกหนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้ง (ไม่มี nocaching ของข้อมูล)

  หลังจากที่คุณสร้างแฟ้มบันทึก verbose เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุด และดูบรรทัดหนึ่ง หรือสองครั้งล่าสุด บรรทัดเหล่านี้บอก youwhat ตั้งค่าถูกพยายามจะหยุดการทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็น textsimilar ดังต่อไปนี้:
  Action start 11:14:57: CaMMCQueryAction.
  MSI (c) (51:65): Creating MSIHANDLE (143) of type 790542 for thread -91547
  						
  ซึ่งระบุปัญหากับการกระทำที่กำหนดเองสำหรับ MMCQueryAction ซึ่งตรวจสอบแฟ้ม.mmc เนื่องจากภาพตัดปะติดตั้งแฟ้ม.mmc คุณควร checkany การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งภาพตัดปะก่อนที่คุณดำเนินการกับ OfficeSetup

  ในกรณีอื่น คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกับ inyour ล็อกไฟล์ต่อไปนี้:
  MSI (c) (07:A5): Doing action: OPCRemove
  Action start 15:21:07: OPCRemove.
  MSI (c) (07:A5): Creating MSIHANDLE (36) of type 790542 for thread 165
  						
  ซึ่งระบุปัญหากับการดำเนินการตัวช่วยสร้างการเอาออกของ Office Itcan เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมติดตั้ง Office 2000 กำลังมีปัญหาในการเอาออกของคุณ previousversion ของ Microsoft Office ลองถอนการติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้านี้ และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office 2000 ใหม่หมายเหตุ โปรแกรมติดตั้ง office ใช้หมายเลขนำหน้าที่ต่อไปนี้สำหรับการดำเนินการแบบกำหนดเอง มีปัญหากับการกระทำแบบกำหนดเองที่บ่งชี้ว่า แฟ้มบันทึก Ifthe หมายเลขนำหน้าเหล่านี้ให้แก่ agood การระบุตำแหน่งที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาของคุณ
  • OLCA - การกระทำแบบกำหนดเองของ Outlook
  • OPC - Office ตัวช่วยสร้างการเอาออก
  • CAG, CaMMC - เกี่ยวข้องกับภาพตัดปะ
  • IE - Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 237957 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbsetup kbdtatshoot kbinfo kbtshoot kbmt KB237957 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237957

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com