Article ID: 238096 - View products that this article applies to.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שאתה משנה את הרישום, הקפד לגבותו וודא כי ידוע לך כיצד לשחזרו אם מתעוררת בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות בכיבוי והפעלה מחדש של Windows 98 Second Edition ספציפית, ולא של Windows 98.לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות בכיבוי Windows 98, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
202633 כיצד לפתור בעיות בכיבוי Windows 98

מידע נוסף

כאשר הכיבוי של Windows 98 Second Edition לא מתבצע כהלכה, הוא להיראות כמפסיק להגיב (תקוע) למשך מספר דקות, כשההודעה הבאה מוצגת על המסך:
Please wait while your computer shuts down
לחלופין, ייתכן שיוצג מסך ריק וסמן מהבהב בלבד, או שהמחשב עשוי לבצע הפעלה מחדש במקום כיבוי.

Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement (תוספת הכיבוי עבור Windows 98 Second Edition)

Microsoft פרסמה את Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement (תוספת הכיבוי עבור Windows 98 Second Edition) שמטפל בבעיות בכיבוי מחשבים בעלי תצורות חומרה ותוכנה ספציפיות, המפעילים Windows 98 Second Edition. בעיות אלה כוללות מחשבים שמבצעים הפעלה מחדש בעת הכיבוי ומחשבים שנתקעים בעת הכיבוי.

Microsoft ממליצה לבצע את הפעולות של פתרון בעיות המפורטות במאמר זה. אם אחרי ביצוע הפעולות המפורטות במאמר זה הבעיות בכיבוי המחשב נמשכות, Microsoft ממליצה להחיל עדכון זה. לקבלת מידע נוסף על הדרך להשגת Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement (תוספת הכיבוי עבור Windows 98 Second Edition), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
239887 זמינות Availability of Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement? (תוספת הכיבוי עבור Windows 98 Second Edition) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה: אחרי שמחילים את Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement (תוספת הכיבוי עבור Windows 98 Second Edition), האפשרות אל תאפשר כיבוי מהיר לא מופיעה עוד בכרטיסייה מתקדם ב-Msconfig.exe.

פתרון בעיות

לקבלת מידע על פתרון בעיות בכיבוי Windows 98 Second Edition, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
202633 כיצד לפתור בעיות בכיבוי Windows 98

גורמים נפוצים לבעיות בכיבוי

כל אחת מהבעיות הבאות עלולה לגרום בעיות בכיבוי של Windows 98 Second Edition:
 • מפתח הרישום של הכיבוי המהיר זמין.
 • אחד מקבצי צליל היציאה מ-Windows פגום.
 • ייתכן שתוכנית מסוימת או תוכנית TSR מסוימת לא נסגרת כהלכה.
 • הוטען מנהל התקן לא תואם, פגום או מתנגש.
 • ישנה הגדרה לא תואמת של ניהול צריכת חשמל מתקדם (APM) או של ממשק תצורה וניהול צריכת חשמל מתקדם (ACPI).
 • ישנה הגדרה לא תואמת של תצורת מערכת קלט/פלט בסיסית (BIOS).
 • המחשב מכיל חומרה שאינה מוגדרת כהלכה או חומרה פגומה.
 • ישנו מתאם וידיאו שלא הוקצה לו IRQ במצב אמיתי.
הערה: Windows 98 Second Edition כולל את העדכונים האחרונים עבור ACPI, ?OnNow ו-APM. בנוסף, קוד הכיבוי המהיר שיושם עם המהדורה הראשונית של Windows 98 הוסר כדי לתמוך בתכונות החדשות האלה.

למרות ש-Windows 98 Second Edition כולל מנהלי התקן חדשים רבים, לא כל הספקים החיצוניים הספיקו לעדכן את מנהלי התקני החומרה שלהם. מחשבים או התקנים קיימים מסוימים עשויים לדרוש BIOS או מנהל התקן מעודכנים כדי להעניק תמיכה מלאה ב-Windows 98 Second Edition.

בעיות מוכרות

היגוי IRQ

אפשרות זו מאפשרת למספר התקני PCI לשתף ביניהם אותו קו בקשת פסיקה (IRQ). אם ה-BIOS לא תואם במלואו, אפשרות זו עלולה לגרום לכך שכיבוי המחשב לא יתבצע כהלכה, גם אם לא מתקיים שיתוף של IRQ בין שני התקנים או יותר. על מנת להשבית את היגוי IRQ של אפיק PCI, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על מערכת.
 2. בכרטיסייה מנהל ההתקנים, לחץ על התקני מערכת.
 3. לחץ פעמיים על אפיק PCI ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון השתמש ב-IRQ Steering בכרטיסייה היגוי IRQ.
 4. לחץ על אישור, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 5. אחרי שתפעיל מחדש את המחשב, נסה שוב לכבות את המחשב.
אם כיבוי המחשב מתבצע בהצלחה, ייתכן שעליך לשנות את תצורת ה-BIOS או שאתה זקוק לעדכון BIOS. לקבלת מידע כיצד לעשות זאת, פנה ליצרן ה-BIOS.

Resume on Ring and LAN

השבתת התכונה Resume on Ring and LAN ב-BIOS של המחשב עשויה לפתור אחדות מהבעיות הקשורות לכיבוי. לקבלת מידע כיצד לעשות זאת, פנה ליצרן המחשב או ליצרן ה-BIOS.

Plug and Play BIOS

במקרים אחדים, התקשורת בין ה-BIOS ו-Windows לבין חומרת המחשב בזמן תהליך הכיבוי עלולה לא להתבצע כהלכה. באפשרותך להגדיר את Windows 98 Second Edition כך שיתעלם מנוכחותו של Plug and Play BIOS ויתקשר ישירות עם החומרה.

הערה: השתמש בשיטה זו למטרות בדיקה בלבד. השארת Plug and Play BIOS במצב מושבת עלולה לגרום להתקני חומרה מסוימים להפסיק לפעול.

על מנת להגדיר את Windows כך שלא ישתמש ב-Plug and Play BIOS:
 1. הפעל מחדש את המחשב והקש על מקש CTRL והחזק אותו לחוץ עד שיוצג התפריט אתחול של Windows 98.
 2. בחר ב-Command Prompt Only (חלון שורת פקודה בלבד).
 3. הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה:
  cd \windows\system
 4. שנה את שם הקובץ Bios.vxd ל-Bios.old.
 5. הפעל מחדש את המחשב.
 6. אחרי שהמחשב מתחיל לפעול מחדש, נסה לכבות את Windows.
אם כיבוי המחשב מתבצע כהלכה, BIOS המערכת ככל הנראה תורם לבעיות בכיבוי. פנה ליצרן לוח האם או ה-BIOS ובדוק אם קיים עדכון.

לקבלת מידע נוסף על ה-BIOS של המחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
299697 סקירה כללית של מערכת קלט/פלט בסיסית של המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

NVRAM/ESCD

ישנן הגדרות ספציפיות עבור האינטראקציה בין ה-BIOS ל-Windows במהלך תהליכי האתחול והכיבוי. על מנת לבדוק זאת, השבת את תכונת עדכוני ה-NVRAM/ESCD כדי לברר אם פעולה זו פותרת את בעיית הכיבוי. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על מערכת.
 2. בכרטיסייה מנהל ההתקנים, לחץ פעמיים על התקני מערכת.
 3. לחץ על Plug and Play BIOS ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון Disable NVRAM / ESCD updates בכרטיסייה הגדרות.
 4. לחץ על אישור, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 5. אחרי שתפעיל מחדש את המחשב, נסה שוב לכבות את המחשב.

מפתח הרישום של הכיבוי המהיר זמין

אזהרה: שימוש שגוי בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות שיחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון ב'עורך הרישום'. השימוש ב'עורך הרישום' מתבצע על אחריותך בלבד.

כלי השירות לקביעת תצורת המערכת כולל אפשרות להשבית את הכיבוי המהיר. אם האפשרות הזו לא מוגדרת ב-Windows 98 Second Edition, המחשב עלול לבצע אתחול מחדש במקום כיבוי. על מנת לפתור בעיה זו, החלף את ערך הנתון FastReboot מ-1 ל-0 במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
הערה: אחרי שמחילים את Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement (תוספת הכיבוי עבור Windows 98 Second Edition), האפשרות אל תאפשר כיבוי מהיר לא מופיעה עוד בכרטיסייה מתקדם ב-Msconfig.exe.

תוכנית אנטי-וירוס

אם מותקנת במחשב תוכנית אנטי-וירוס שמוגדרת לסרוק את כונן התקליטונים שלך כאשר מכבים את המחשב, המחשב עלול להפסיק להגיב. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
231666 תוכנית אנטי-וירוס גורמת למחשב להפסיק להגיב כאשר מכבים את המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

החלפת קובץ Configmg.vxd באחר

ל-Microsoft נודע שלקוחות אחדים החליפו את גירסת Windows 98 Second Edition של קובץ Configmg.vxd בגירסת Windows 98 כדי לטפל בבעיות כיבוי. Microsoft ממליצה מאד לא לעשות זאת. זהו תרחיש שלא נבדק, אשר עלול לגרום להודעות שגיאה קטלנית, שגיאות CPI וכשלי חומרה. Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement (תוספת הכיבוי עבור Windows 98 Second Edition) מגלה אם מותקנת הגירסה המתאימה של קובץ Configmg.vxd ומחליפה כל גירסה מוקדמת יותר בגירסת Windows 98 Second Edition.פונקציות שמתבצעות במהלך תהליך הכיבוי

Windows 98 Second Edition מנסה לבצע פונקציות רבות במהלך תהליך הכיבוי, כולל:
 • השלמת כל פונקציות הכתיבה בדיסק.
 • ריקון מטמון הדיסק.
 • הפעלת הקוד של 'סגור חלון' על מנת לסגור את כל התוכניות הפועלות כרגע.
 • העברת כל מנהלי ההתקן במצב מוגן למצב אמיתי.


אם מאמר זה אינו מתאר את בעיית כיבוי שנתקלת בה, נא בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה כדי לעיין במאמרים נוספים העוסקים בכיבוי Windows 98:
http://support.microsoft.com/ph/1139

מאפיינים

Article ID: 238096 - Last Review: שבת 12 מאי 2007 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
מילות מפתח 
kbenv kbfaq kbinfo KB238096
כתב ויתור על תוכן מאמר שבוטל
מאמר זה נכתב על אודות מוצרים ש-Microsoft כבר אינה תומכת בהם. לפיכך, המאמר מוצע "כפי שהוא", ולא יעודכן עוד בעתיד.

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com