วิธีการแก้ไขการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันของปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 238135
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Internet Connection Sharing (ICS) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 Second Edition

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อคุณใช้ ICS คุณสามารถใช้ร่วมกันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหนึ่งระหว่างคอมพิวเตอร์สองราย หรือมากกว่า ก่อนที่คุณติดตั้ง หรือใช้ ICS คุณควรติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรืออ่านของ ISP ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการใช้เพื่อกำหนดว่าถ้าคุณได้รับอนุญาตให้การเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเสริม ICS คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
234815คำอธิบายของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน
การติดตั้ง ICS:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 2. คลิกเครื่องมือทางอินเทอร์เน็ตในการโปรแกรมติดตั้ง windowsแท็บ แล้วคลิกรายละเอียด.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้ง
 4. ทำตามคำแนะนำในการเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง ICS
หมายเหตุ:: เท่านั้นคุณควรติดตั้ง ICS บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์นี้เรียกว่า "โฮสต์" คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ที่ใช้โฮสต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะเรียกว่า "ไคลเอ็นต์" คอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของโปรแกรมเสริม ICS คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230140เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดียวเท่านั้นที่โฮสต์ที่ใช้ร่วมกันถูกต้องบน LAN
หมายเหตุ:: เงื่อนไขการ "การ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์" ถูกใช้ในบทความนี้อ้างถึงโมเด็มของคุณ เงื่อนไขนี้อาจอ้างไปยังอุปกรณ์รวมเครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) หรือ Asymmetric ดิจิทัลสมาชิกบรรทัด (ADSL)

การตั้งค่าคอนฟิกของโฮสต์

การแก้ไขปัญหาโปรแกรมเสริม ICS ตรวจสอบว่า คอมโพเนนต์ที่ถูกต้องถูกติดตั้งในโฮสต์หลังจากที่คุณติดตั้ง ICS ตรวจสอบคอมโพเนนต์สองต่อไปนี้ในคุณสมบัติของเครือข่าย ที่ใดการ์ดเชื่อมต่อมีการ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรืออะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ:

 • TCP/IP(Shared)->การ์ดเชื่อมต่อ
 • TCP/IP(Home)->การ์ดเชื่อมต่อ
การตรวจสอบคอมโพเนนต์ในคุณสมบัติของเครือข่าย:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งNetwork.
 2. ในการconfigurationแท็บ ดูมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเครือข่ายต่อไปนี้กล่องเพื่อตรวจสอบว่า มีการแสดงรายการคอมโพเนนต์ทั้ง TCP/IP(Shared) และ TCP/IP(Home)
ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งคอมโพเนนต์ปรากฏในคุณสมบัติของเครือข่าย แต่ยังไม่ได้(บ้าน)และ(ที่ใช้ร่วมกัน)การอ้างอิง ICS ไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง และไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้อง คุณอาจต้อง การเอาออกแล้ว ติดตั้ง ICS เพื่อแก้ไขปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ICS ในคุณสมบัติของเครือข่าย คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236465คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่โปรแกรมเสริม ICS ปรากฏในคุณสมบัติของเครือข่าย
คอมโพเนนต์ TCP/IP(Shared) ควรมีการ์ดเชื่อมต่อที่คุณใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และคอมโพเนนต์ TCP/IP(Home) ควรมีการ์ดเชื่อมต่อที่คุณใช้การเชื่อมต่อ LAN ของคุณ ถ้าตัวส่วนประกอบ TCP/IP(Shared) ไม่ในการมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเครือข่ายต่อไปนี้กล่อง คอมพิวเตอร์โฮสต์และไคลเอ็นต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถ้าตัวส่วนประกอบ TCP/IP(Home) ไม่ในการมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเครือข่ายต่อไปนี้กล่อง คอมพิวเตอร์โฮสต์และไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกันบน LAN

หมายเหตุ:: ถ้าคุณทราบว่าการ์ดเชื่อมต่อที่คุณใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและอะแดปเตอร์ที่คุณใช้การเชื่อมต่อ LAN คุณสามารถข้ามต่อไปนี้การกำหนด TCP/IP(Shared) และอะแดปเตอร์ TCP/IP(Home)ส่วน

วิธีการกำหนด TCP/IP(Shared) และการ์ดเชื่อมต่อ TCP/IP(Home)

 • เชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์มาตรฐาน

  สำหรับการเชื่อมมาตรฐานเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ต่อ การ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของ Microsoft ควรถูกแสดงไว้ในคุณสมบัติของเครือข่าย การตรวจสอบหากระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์จะใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบไอคอนสำหรับ ISP ของคุณในโฟลเดอร์เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ คลิกสองครั้งMy Computerแล้ว คลิกสองครั้งDial-Up Networkingโฟลเดอร์

  สำหรับการเชื่อมมาตรฐานเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ต่อ คอมโพเนนต์ต่อไปนี้ควรถูกแสดงในคุณสมบัติของเครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์:

  • TCP/IP(Shared)->ตัวปรับต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์
  • TCP/IP(Home)->การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย
  • การเชื่อมต่อ Dialer อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ จากบุคคลที่สาม

  การตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้ตัวเรียกเลขหมายของบริษัทอื่นในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบคุณสมบัติของเครือข่ายเพื่อดูตัวปรับต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของตัวอื่นเรียกเลขหมาย สำหรับ ICS ทำงานอย่างถูกต้องกับตัวเรียกเลขหมายของบริษัท ซอฟต์แวร์ตัวเรียกเลขหมายต้องใช้การ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์แบบ 32 บิต Some ISPs use their own dialer to connect to the Internet, for example, America Online (AOL).

  For a third-party dialer connection, the following components should be listed in Network properties for the host computer, whereThird-Party Dialer Adapteris the name of the third-party dialer adapter, and is the name of the network adapter:

  • TCP/IP(Shared)->Third-Party Dialer Adapter
  • TCP/IP(Home)->Network Adapter

  For additional information about how to use third-party dialers with ICS, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  230233How to Use AOL with Internet Connection Sharing
  229978ICS Cannot Autodial 3rd-Party Internet Dial-Up Connections
  หมายเหตุ:: For devices that use a network adapter, some ISP's record the adapter address, which is often referred to as the "MAC address" of the network adapter. Your ISP may only allow you to connect to the internet with that specific network adapter. If you want to use a different network adapter, you may need to contact your ISP for additional assistance.
 • Unidirectional devices

  For unidirectional devices, such as one-way cable modems, you must have a connection to a source to send data and a connection to a source to receive data. ICS does not work correctly with this type of configuration.For additional information about one-way adapters, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  231648ICS Does Not Function with Unidirectional Adapters
 • Two-way cable modems

  For a two-way cable modem, the cable modem requires a network adapter for the host computer. This configuration requires that you have two network adapters installed in your computer, one for the cable modem and one for the LAN.

  For a cable modem connection, the following components should be listed in Network properties for the host computer, here the TCP/IP(Shared) is the network adapter connected to the cable modem, and TCP/IP(Home) is the network adapter connected to the LAN:
  • TCP/IP (Shared)->Network Adapter1
  • TCP/IP (Home)->Network Adapter2

 • ADSL devices

  For an external asymmetric digital subscriber line (ADSL) device, the ADSL device requires that there is a network adapter installed in the host computer. This configuration requires two network adapters to be installed in the computer, one for the cable modem and one for the LAN.

  For a external ADSL device connection, the following components should be listed in Network properties for the host computer, where TCP/IP(Shared) is the network adapter that is connected to the ADSL device, and TCP/IP(Home) is the network adapter that is connected to the LAN:

  • TCP/IP(Shared)->Network Adapter1
  • TCP/IP(Home)-> Adapter2 เครือข่าย

  หมายเหตุ:: สำหรับอุปกรณ์ ADSL แอภายใน อุปกรณ์ ADSL ใช้การ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์มาตรฐานการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ ADSL ภายในจะทำงานเหมือนกับเชื่อมมาตรฐานเรียกผ่านสายโทรศัพท์เชื่อมต่อเครือข่ายต่อ ซึ่งอาจเป็นจริงสำหรับอุปกรณ์ ADSL ภายนอก กล่าวเป็นที่ที่เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต USB ได้ โดยปกติคุณจะเห็นข้อมูลอ้างอิงไปยัง PPPoE (Protocol Point-to-Point ผ่านอีเทอร์เน็ต) หรือ PPPoA (Protocol Point-to-Point ผ่าน ATM) คุณยังจะเห็น TCP/IP (ใช้ร่วมกัน), การ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ (ตามที่แสดงรายการข้างต้น), หรือการเชื่อม ต่อโมเด็ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  273587วิธีการกำหนดค่า ICS สำหรับใช้กับการเชื่อมต่อ DSL ที่ใช้ PPPoE
  265728ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันต้องการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่สอง
 • อุปกรณ์ isdn
  สำหรับอุปกรณ์รวมเครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) อุปกรณ์ ISDN ทั้งภายใน และภายนอกใช้ตัวปรับต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ isdn ควรทำงานเหมือนกับเชื่อมมาตรฐานเรียกผ่านสายโทรศัพท์เชื่อมต่อเครือข่ายต่อ

การใช้แฟ้ม Icssetup.log

การตรวจสอบอะแด็ปเตอร์ที่ ระบุเป็นการใช้ร่วมกันที่เป็นไปได้และการ์ดเชื่อมบ้านต่อ ช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันตรวจสอบแฟ้ม Icssetup.log ในโฟลเดอร์ Windows ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันตรวจสอบสำหรับอะแด็ปเตอร์ที่เป็นไปได้จากรายการของอะแดปเตอร์ในคุณสมบัติของเครือข่าย หากปัญหาที่มีอยู่ ตรวจสอบว่า แต่ละของการ์ดเชื่อมต่อเหล่านี้ยังแสดงภายใต้การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายในตัวจัดการอุปกรณ์

หมายเหตุ:: ไม่เคยตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันจะระบุการ์ดเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์เป็นการ์ดหน้าแรก

ตัวอย่างแฟ้ม Icssetup.log

วันพุธล็อกเซ็ตอัพให้ใช้ร่วมกันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: Mar 17 1999
สร้างตัวปรับต่อ ListBuild ตัวปรับต่อรายการ - พบ: ตัวปรับต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์
รายการตัวปรับต่อการสร้าง - พบ: Linksys LNEPCI II PCI อีเทอร์เน็ตการ์ด
รายการตัวปรับต่อการสร้าง - พบ: ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายในการตรวจสอบ: ตัวปรับต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ NOT เป็น
candidate เรียกว่าอะแดปเตอร์ของวัตถุประสงค์พิเศษ
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายในการตรวจสอบ: Linksys LNEPCI II PCI อีเทอร์เน็ตการ์ด IS candidate เป็น
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายในการตรวจสอบ: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันไม่มี candidate เรียกว่าอะแดปเตอร์ของวัตถุประสงค์พิเศษ
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายนอกการตรวจสอบ: ตัวปรับต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ IS candidate เป็น
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายนอกการตรวจสอบ: Linksys LNEPCI II PCI อีเทอร์เน็ตการ์ดเชื่อมต่อไม่ candidate เท่านั้นถูกต้องภายในการ์ด
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายนอกการตรวจสอบ: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันไม่มี candidate เรียกว่าอะแดปเตอร์ของวัตถุประสงค์พิเศษ
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายในการตรวจสอบ: เรียกผ่านสายโทรศัพท์การ์ดเชื่อมต่อไม่ candidate เรียกว่าอะแดปเตอร์ของวัตถุประสงค์พิเศษ
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายในการตรวจสอบ: Linksys LNEPCI II PCI อีเทอร์เน็ตตัวปรับต่อ IS ใด candidate
ค้นหา Candidates การ์ดเชื่อมต่อภายในการตรวจสอบ: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันไม่มี candidate เรียกว่าอะแดปเตอร์ของวัตถุประสงค์พิเศษ
การ์ดเชื่อมต่อภายนอกที่โหลด: ตัวปรับต่อการเรียกผ่านสายโทรศัพท์
การ์ดเชื่อมต่อภายในที่โหลด: Linksys LNEPCI II PCI อีเทอร์เน็ตการ์ด

TCP/IP(Home) และ TCP/IP(Shared) ปรากฏบนการ์ดเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. ในการการเชื่อมต่อแท็บ คลิกการใช้ร่วมกัน.
 3. ภายใต้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้เลือกตัวปรับต่อสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณจากรายการ
 4. ภายใต้เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของฉันโดยใช้เลือกตัวปรับต่อสำหรับระบบ LAN ของคุณจากรายการ
 5. คลิกตกลงคลิกตกลงอีกครั้ง แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
ถ้าการการใช้ร่วมกันไม่มีปุ่มอยู่ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากแฟ้ม Inetcpl.cpl และ Inetcplc.dll รุ่นไม่ถูกต้อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236152ไม่มีปุ่มที่ใช้ร่วมกันหลังจากการติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน
หมายเหตุ:: ถ้าคุณเอาออก หรือติดตั้งคอมโพเนนต์ใด ๆ ที่แสดงในคุณสมบัติของเครือข่ายในโฮสต์ คุณต้องยังลบ และติดตั้ง ICS

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เฉพาะหนึ่งของคอมโพเนนต์ของ TCP/IP จะปรากฏในคุณสมบัติของเครือข่าย

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นอย่าง น้อยหนึ่งคีย์รีจิสทรีเสียหาย เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในคุณสมบัติของเครือข่าย จดคำอธิบายของแต่ละของการ์ดเชื่อมต่ออยู่
 2. ใน Registry Editor สามารถเปิดคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn></nnnn>
  ซึ่ง <nnnn>คือ หมายเลข 4 หลักมีส่วนเพิ่มที่เริ่มต้นที่ 0000 </nnnn>
 3. ลบคีย์แต่ละตำแหน่งDeviceDescรายการไม่ตรงกับคำอธิบายของอะแดปเตอร์ในคุณสมบัติของเครือข่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ถ้าไม่มีคีย์หลายสำหรับการ์ดเชื่อมต่อที่เหมือนกันที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของเครือข่าย ลบคีย์แต่ละ และเอาออก แล้วติดตั้งอะแด็ปเตอร์ในตัวจัดการอุปกรณ์ เมื่อต้องเอาอะแดปเตอร์ใน Device Manager คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งระบบ:คลิกการตัวจัดการอุปกรณ์แท็บ คลิกสองครั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายคลิอะแดปเตอร์ และเอาออก.หมายเหตุ:: คุณอาจจำเป็นดิสก์ไดรเวอร์เดิมหรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งการ์ดเชื่อมต่อใหม่หลังจากที่คุณเอาแฟ้มออกจาก'ตัวจัดการอุปกรณ์'

TCP/IP(Shared) และคอมโพเนนต์ TCP/IP(Home) ที่ขาดหายไป

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้ม Iphlpapi.dll รุ่นที่ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แตกแฟ้มรุ่นใหม่จากซีดี Windows 98 Second Edition รอมแล้ว ลบ และติดตั้ง ICS เมื่อต้องการแยกแฟ้ม Iphlpapi.dll ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sfc.exeในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกแยกแฟ้มหนึ่งแฟ้มจากดิสก์การติดตั้ง.
 3. ประเภท:Iphlpapi.dllในการระบุระบบแฟ้มที่คุณต้องการคืนค่ากล่อง แล้วคลิกเริ่มการทำงาน.
 4. ในการคืนค่าจากกล่อง พิมพ์อักษรไดรฟ์และเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ Windows 98 Second Edition แหล่ง CD-ROM
 5. ในการบันทึกแฟ้มเป็นกล่อง พิมพ์เส้นทางแบบเต็มไปยังโฟลเดอร์ \Windows\System (ตัวอย่างเช่น C:\Windows\System), และคลิกตกลง.
 6. คลิกตกลงเมื่อต้องการใช้โฟลเดอร์การสำรองข้อมูลเริ่มต้นเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 7. คลิกตกลงและ quit System File Checker
 8. ลบ และติดตั้ง ICS

Enable DHCP Services on Host

Without a proper IP address, the client will be unable to communicate with the Host computer. If the client computer does not obtain an IP address from the Host, the DHCP service may be disabled. To enable the DHCP services on the Host computer, follow these steps:
 1. On the Windows 98 Second Edition CD-ROM, open the Tools\MTSutil\ICS folder.
 2. คลิกขวาDhcp_on.infแฟ้ม แล้วคลิกติดตั้ง.
 3. เริ่มการทำงานของ Windows ใหม่

Client Configuration

Configure Client for DHCP

To configure the client computer to obtain an IP address from the Host computer, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุม, and then double clickNetwork.
 2. Click the TCP/IP component installed for the Network Adapter on you LAN.
 3. คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการที่อยู่ ipแท็บ คลิกรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ.
 5. ในการการตั้งค่าคอนฟิก winsแท็บ คลิกใช้ DHCP สำหรับการแก้ไข WINS.
 6. ในการเกตเวย์แท็บ เอา gateways ใด ๆ ที่อาจมีการติดตั้ง
 7. ในการการกำหนดค่า dnsแท็บ คลิกปิดการใช้งาน DNS.
 8. คลิกตกลงคลิกตกลงอีกครั้ง จากนั้น คลิกใช่ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ถ้าคุณต้องการกำหนดไคลเอนต์ IP ข้อมูลด้วยตนเอง หรือรู้สึกว่า DHCP ที่ไม่ทำได้อย่างถูกต้อง อ้างอิงไปยังส่วนที่ชื่อวิธีการที่อยู่ IP แบบคงที่กำหนดให้ในบทความนี้

วิธีการที่อยู่ IP แบบคงที่กำหนดให้

ก่อนที่คุณสามารถกำหนดอยู่ IP แบบคงที่ คุณจำเป็นต้องข้อมูลการกำหนดค่า DNS จาก ISP ของคุณ หรือ บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:winipcfgแล้ว คลิกตกลง. คลิกตัวปรับต่อ ICShareคลิกข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุอยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS และจากนั้น คลิกตกลง. หลังจากที่คุณได้รับการตั้งค่า DNS ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งNetwork.
 2. คลิกคอมโพเนนต์ TCP/IP ที่ติดตั้งสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบนคุณ LAN
 3. คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการที่อยู่ ipแท็บ คลิกระบุอยู่ IP.
 5. ในการที่อยู่ ipกล่อง ชนิด192.168.0.x(โดย x เป็นตัวเลขระหว่าง 2 และ 254)

  หมายเหตุ:: อยู่ IP ควรที่จะไม่อยู่ในขณะใช้งานโดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบน LAN ของคุณ
 6. ในการซับเน็ตมาสก์กล่อง ชนิด255.255.255.0.
 7. ในการการตั้งค่าคอนฟิก winsแท็บ คลิกWINS ในการแก้ปัญหาการปิดใช้งาน.
 8. ในการเกตเวย์แท็บ ชนิด192.168.0.1ในการเกตเวย์ใหม่กล่อง แล้วคลิกadd.
 9. ในการการกำหนดค่า dnsแท็บ คลิกเปิดการใช้งาน DNSพิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์โฮสต์ในนั้นโฮสต์กล่อง

  หมายเหตุ:: แบบโดเมนกล่องสามารถถูกปล่อยให้ว่างไว้ และโปรดสังเกตว่า ชื่อคอมพิวเตอร์ case-sensitive ได้
 10. ในการใบสั่งการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ dnsกล่อง ชนิดคอมพิวเตอร์โฮสต์ของคุณ (โดยปกติ 192.168.0.1) ของที่อยู่ IP,, ไม่ และจากนั้น คลิกadd.หมายเหตุ:: ถ้าอยู่ IP ของโฮสต์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ลองใช้ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ ISP ของคุณ

 11. คลิกตกลงคลิกตกลงอีกครั้ง จากนั้น คลิกใช่ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดอยู่ IP แบบคงที่ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230150วิธีการกำหนดค่าที่อยู่ IP แบบถาวรสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย

โฮสต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ทำไคลเอนต์ไม่

ด้วยโฮสต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเชื่อมต่อ LAN และอินเทอร์เน็ต โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ใช้เครื่องมือ Winipcfg

  เมื่อต้องการใช้เครื่องมือ Winipcfg เพื่อตรวจสอบอยู่ IP ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:winipcfgแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการรายละเอียดของการ์ดเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตกล่อง อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เลือก
  3. คลิกรุ่นคลิกต่ออายุแล้ว คลิกตกลง.
  ในกรณีอยู่ IP สำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายคือ 192.168.0.x (โดย x เป็นตัวเลขระหว่าง 2 และ 254), ไคลเอนต์ได้รับที่อยู่ IP จากโฮสต์เรียบร้อยแล้ว

  ถ้าไคลเอ็นต์ไม่รับ ip แอดเดรสจากโฮสต์ คุณอาจต้องเปิดใช้งานบริการ DHCP บนโฮสต์ หรือกำหนดที่อยู่ IP แบบคงไคลเอ็นต์ด้วยตนเอง

 • ที่อยู่ IP ping ของโฮสต์

  เมื่อต้องการใช้คำสั่ง Ping เพื่อตรวจสอบการทำงานการขนส่งควบคุม/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล Protocol (TCP/IP), ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกพรอมต์ MS-DOS.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:ping 192.168.0.1แล้ว กด ENTER
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:exitแล้ว กด ENTER เพื่อกลับไปยัง Windows
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความตอบกลับ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โฮสต์ผ่าน LAN กับ TCP/IP

  ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความตอบกลับ แก้ไขปัญหานี้เป็นปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วไปใน Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  192534การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย Windows 95/98
 • ที่อยู่ ping IP บนอินเทอร์เน็ต

  ก่อนการ ping ip แอดเดรสของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต อื่นคุณต้องการขอรับ ip แอดเดรสของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจากโฮสต์ การขอรับ ip แอดเดรสสำหรับเว็บไซต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกพรอมต์ MS-DOS.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:Ping:<web site="" name=""></web>(ซึ่ง <web site="" name="">ไม่สม่ำเสมอทรัพยากร Locator (URL) ของเว็บไซต์), แล้ว กด ENTER </web>หมายเหตุ:: บางเว็บไซต์ (เช่น www.microsoft.com) อาจไม่ส่งคืนข้อความตอบกลับ ในกรณีนี้ ลองเว็บไซต์อื่นได้

  3. ถ้าเว็บไซต์ส่งกลับค่าข้อความตอบกลับ คุณควรได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
   pinging <web site="" name="">[xxx.xxx.xxx.xxx]...</web>
   โดยที่<web site="" name="">ไม่สม่ำเสมอทรัพยากร Locator (URL) ของเว็บไซต์และ xxx.xxx.xxx.xxx คืออยู่ IP ของเว็บไซต์</web>
  4. จดค่า ip แอดเดรสนี้ไปใช้ในภายหลัง
  หลังจากที่คุณได้รับอยู่ IP สำหรับอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ การทดสอบการเชื่อมต่อ TCP/IP บนไคลเอนต์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกพรอมต์ MS-DOS.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:ping xxx.xxx.xxx.xxx(where xxx.xxx.xxx.xxx is the IP address for the Internet Web site), and then press ENTER.
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:exit, and then press ENTER to return to Windows.
  If you receive a reply, the client computer is able to communicate with the Internet over the LAN with TCP/IP.

  If you do not receive a reply, refer the theการตั้งค่าคอนฟิกของโฮสต์section mentioned previously in this article for steps to configure and troubleshoot problems with the Host computer.

 • Ping Internet Name

  If the client can successfully ping the IP address of a website, use the Internet name to test the DNS configuration with ping. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกพรอมต์ MS-DOS.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:Ping:<web site="" name=""></web>(where <web site="" name=""> is the Uniform Resource Locator (URL) of a Web site), and then press ENTER. </web>

   หมายเหตุ:: Some Web sites (such as www.microsoft.com) may not return a reply, if this occurs, try a different Web site.
  If you receive a reply, the Host and client computer are configured and working correctly.หมายเหตุ:: If your browser is still unable to open a Web Site by name, check the browser's connection settings and make sure it is configured to use the LAN to connect and that no proxy servers are configured.

 • Open IP Address in Browser

  To test the browser by attempting to open a Web site by the IP address, follow these steps:

  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:http://xxx.xxx.xxx.xxx(where xxx.xxx.xxx.xxx is the IP address of the Web site), and then clickตกลง.
  If the Web site is displayed, the browser is functioning properly and there may be a problem with Domain Name Server (DNS) resolution.

  For additional information about configuring DNS, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  229974Connection Error Messages When You Use ICS with an FQDN
  If the Web site is not displayed, there may be a problem with Winsock on the computer.

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา Winsock ที่เป็นไปได้ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  188952ข้อความแสดง "เกิดข้อผิดพลาดภายใน" ข้อผิดพลาดข้อใช้ Internet Explorer

คีย์รีจิสทรีที่เสียหาย

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นอย่าง น้อยหนึ่งคีย์รีจิสทรีเสียหาย เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในคุณสมบัติของเครือข่าย จดคำอธิบายของแต่ละโพรโทคอลที่ระบุไว้
 2. ใน Registry Editor สามารถเปิดคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\nnnn
  โดย:nnnnหมายเลขสี่หลักแบบเพิ่มหน่วยจะเริ่มต้นที่ 0000

 3. ตรวจสอบหมายเลขของคีย์ย่อยภายใต้โฟลเดอร์ NetTrans ด้วยจำนวนของอินสแตนซ์ของโพรโทคอลในการติดตั้งในการกำหนดค่าเครือข่าย ควรมีคีย์ย่อยหนึ่งสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของโพรโทคอที่ติดตั้ง

  ถ้าไม่มีคีย์ที่มีการเพิ่มเติมโปรโตคอลที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของเครือข่ายที่ไม่ใช่ ถอนการติดตั้ง ICS ส่งออกสำเนาของคีย์ NetTrans และลบคีย์ NetTrans จากรีจิสทรี ซึ่งสามารถเอาคอมโพเนนต์ทั้งหมดออกจากการกำหนดค่าเครือข่ายยกเว้นการ์ดที่ติดตั้ง
 4. เมื่อต้องการสร้างคีย์ NetTrans คลิกสองครั้งNetworkใน'แผงควบคุม' แล้วคลิกการaddปุ่มบนการกำหนดค่าเครือข่ายแท็บคลิไคลเอ็นต์คลิกaddคลิกไคลเอ็นต์สำหรับเครือข่าย Microsoftแล้ว คลิกตกลง. เมื่อหน้าจอการกำหนดค่าเครือข่ายที่ส่งคืน มันจะมีเพิ่มโพรโทคอลเริ่มต้น และ rebuilt NetTrans คีย์ในรีจิสทรีเพื่อให้ไม่มีคีย์ย่อยเพียงหนึ่งสำหรับแต่ละโพรโทคอลในการติดตั้ง
 5. ตรวจสอบรีจิสทรีใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คีย์ย่อยของ NetTrans เดียวเท่านั้นที่มีอยู่สำหรับแต่ละโพรโทคอลในการติดตั้ง ถ้าใช่ ติดตั้ง ICS บนโฮสต์และตรวจสอบเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไข

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 238135 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbtshoot kbmt KB238135 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:238135
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.