PPT2000: Podczas rozpakowywania prezentacji połączone obrazy zostają utracone

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 238192 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL238192
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Jeżeli pakuje się prezentację programu Microsoft PowerPoint, która zawiera połączone obrazy, a następnie wyświetla się rozpakowaną prezentację, łącza zostają uszkodzone i widać tylko symbole zastępcze obrazów w miejscach, w których powinny być połączone obrazy.

Przyczyna

Połączony obraz próbuje odwołać się do danych obrazu znajdujących się w folderze tymczasowym, z którego korzysta proces prezentacji przenośnej. Ponieważ obrazów już tam nie ma, użytkownik napotyka problem.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: How to Obtain the Latest Office 2000 Service Pack
Aby tymczasowo obejść ten problem, użyj metody odpowiedniej do sytuacji.

Metoda 1: Jeżeli masz zainstalowany program PowerPoint

Jeżeli program PowerPoint jest zainstalowany na komputerze, na którym prezentacja została rozpakowana, otwórz program PowerPoint i ponownie wstaw połączone obrazy. Będą się znajdować w tym samym folderze co rozpakowana prezentacja.

Metoda 2: Jeżeli nie masz zainstalowanego programu PowerPoint

Jeżeli programu PowerPoint nie ma na komputerze, na którym prezentacja została rozpakowana, i używasz programu PowerPoint Viewer, skopiuj połączone pliki obrazów do folderu, do którego odwołuje się program PowerPoint. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie Command, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie trybu MS-DOS wpisz polecenie Set |more, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wyszukaj wiersz TEMP= ścieżka i zapisz ścieżkę (na przykład TEMP=C:\windows\temp).
 5. Wpisz polecenie Exit i naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno trybu MS-DOS.
 6. W menu Start wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 7. Wyszukaj i zaznacz folder, który zawiera rozpakowaną prezentację. W folderze będzie widać kilka plików obrazów. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL, klikaj każdy połączony plik obrazu, który nie jest poprawnie wyświetlany w programie PowerPoint. Po zakończeniu tych czynności wszystkie obrazy powinny być wyróżnione.
 8. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.
 9. Przejdź do folderu z kroku 4. Zaznacz ostatni podfolder ścieżki, tak aby jego nazwa była wyróżniona w lewym okienku, a treść została wyświetlona w prawym okienku.
 10. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder. Wpisz pngsetup, aby nazwać folder, i naciśnij klawisz ENTER.
 11. Kliknij dwukrotnie folder pngsetup.
 12. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej.
Prezentacja powinna być teraz poprawnie wyświetlana w programie PowerPoint Viewer.

Obejście problemu

Firma Microsoft udostępniła dodatek do programu Microsoft PowerPoint, który umożliwia użytkownikowi konwersję wszystkich połączonych obrazów w prezentacji na obrazy osadzone. Ten dodatek jest użyteczny w czasie próby obejścia problemów z prezentacjami przenośnymi, których obrazy połączone nie zostają dołączone do spakowanej prezentacji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282943 PPT2000: PowerPoint Add-in for Embedding Linked Images

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2000.

Właściwości

Numer ID artykułu: 238192 - Ostatnia weryfikacja: 24 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kboffice2000sp2fix kboffice2000presp2fix kbviewer kbdta kbpending kbgraphic KB238192

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com