"รายการที่ มีคีย์เดียวกันถูกเพิ่ม" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดรายการใน VAMT 2.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2383895 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเปิดรายการ (cil) ในไดรฟ์ข้อมูลที่เปิดใช้งานการจัดการเครื่องมือ (VAMT) 2.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

รายการที่ มีคีย์เดียวกันถูกเพิ่ม

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีอะแดปเตอร์เครือข่ายหลายในคอมพิวเตอร์ และอะแดปเตอร์เครือข่ายเหล่านี้มีอยู่ MAC เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายที่สองสำหรับเครื่องเสมือน และคุณกำหนดค่าการ์ดเครือข่ายเหล่านี้เมื่อต้องการกำหนดอยู่ MAC เดียวกัน

ถ้าคุณเปิดแฟ้ม cil ในกรณีนี้คุณเห็นรายการที่คล้ายกับต่อไปนี้:

รหัส NetworkName="contoso.com" = "e3f3f83c-f050 - 4 ว 81-9117-xx" >
<MacAddresses></MacAddresses>
<MacAddress>00:11:11:CF:FC:xx</MacAddress>
<MacAddress>00:11:11:CF:FC:xx</MacAddress>

การแก้ไข

ต้องการให้เราลบรายการซ้ำจากแฟ้ม CIL สำหรับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการลบรายการซ้ำจากCIL แฟ้มด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50785


หมายเหตุ
 • โปรดเลือกคำนั้นแฟ้ม CIL ซึ่งคุณต้องการลบรายการซ้ำกันสำหรับ
 • การแก้ไขนั้นโซลูชันไม่ทำงานหากไม่มีการติดตั้งแบบ 2.0 VAMT(Volume Activation Management Tool) ในเส้นทางเริ่มต้น
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ด้วยตนเองเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลบรายการซ้ำจากCIL หรือเมื่อต้องการทำกระบวนการนี้ ใช้รหัสแหล่งมาต่อไปนี้เพื่อสร้างคำ

สคริปต์ของ Powershell เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติ
param($inputFilePath, $vamtDirPath)

$cilFilePath = Resolve-Path $inputFilePath;
if (!$cilFilePath)
{
Write-Error "Expected input file name of target CIL";
exit 1;
}

if ($vamtDirPath)
{
$vamtDirPath = Resolve-Path $vamtDirPath;
}
else
{
$prograPath = [environment]::GetEnvironmentVariable("ProgramFiles(x86)");

if (!$prograPath -or $prograPath -eq "")
{
$prograPath = [environment]::GetEnvironmentVariable("ProgramFiles");
}

$vamtDirPath = $prograPath + "\VAMT 2.0"
}

try
{
$assembly = [System.Reflection.Assembly]::LoadFile($vamtDirPath + "\Vamtrt.dll");
}
catch
{
Write-Error "Error while attempting to load VAMT assembly. Provide the correct path to your VAMT installation if VAMT is not installed to the default directory.";
exit 1;
}

$fileSerializer = new-object Microsoft.SoftwareLicensing.Vamt.FileSerializer($cilFilePath);

$softwareLicensingData = $fileSerializer.Deserialize();

for ($i = 0; $i -lt $softwareLicensingData.Machines.Length; $i++)
{
$machine = $softwareLicensingData.Machines[$i];

if ($machine.MacAddresses.Count -gt 0)
{
$distinctMacAddrs = new-object System.Collections.ObjectModel.Collection[string];

foreach ($mac in $machine.MacAddresses)
{
if (!$distinctMacAddrs.Contains($mac))
{
$distinctMacAddrs.Add($mac);
}
}

$machine.MacAddresses.Clear();

foreach ($distinctMac in $distinctMacAddrs)
{
$machine.MacAddresses.Add($distinctMac);
}
}
}

$fileSerializer.Serialize($softwareLicensingData);
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 แล้ว :
 1. คัดลอกของคุณบันทึกไว้แฟ้ม CIL เพื่อ c:\script ตัวอย่างเช่น c:\script\saved.cil
 2. คัดลอกรหัสแหล่งที่มาจากบทความนี้ลงในคลิปบอร์ด
 3. คลิกเริ่ม โปรแกรมทั้งหมด เบ็ดเตล็ด Windows Powershell, "Windows powershell ise"
 4. ในคลิก Windows PowerShell ในหน้าต่าง Untitled1.ps1
 5. วางเนื้อหาของสคริปต์จากบทความนี้
 6. คลิกแฟ้ม บันทึกเป็น c:\script\ScrubCil.ps1
 7. คลิกเริ่ม โปรแกรมทั้งหมด เบ็ดเตล็ด Windows Powershell คลิก "Windows powershell" ด้านขวา และเลือก "เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ"
 8. ที่พรอมต์ powershell ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  \script ซีดี
  executionpolicy ชุดที่ไม่จำกัด
  .\ScrubCil.ps1 saved.cil


วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2383895 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbmt KB2383895 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2383895

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com