FIX: มีข้อความทั้งหมดในชุดธุรกรรมถูกหยุดชั่วคราวเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงเอกสาร HIPAA หลายที่ประกอบด้วยเอกสารย่อยที่ไม่ถูกต้องใน BizTalk Server 2006 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2385667 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้ง Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 967945 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงาน BizTalk Server 2006 R2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
    967945 FIX: แฟ้ม XML สร้างขึ้นมีขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่คาดไว้เมื่อคุณพยายามที่จะแบ่งออกเป็น EDI เอกสารที่ประกอบด้วยหลาย sub-documents โดยใช้เค้าร่างของชนิด "หลาย" ใน BizTalk Server 2006 R2
  • คุณปรับใช้ schema ชนิด “หลาย ” ที่สนับสนุนเอกสารย่อยที่การแบ่ง ตัวอย่างเช่น คุณปรับใช้ 837_P HIPAA 4010 หลาย schema
  • การตั้งค่า ที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อความ HIPAA ที่ประกอบด้วยเอกสารย่อยหลายในทรานแซคชันหนึ่ง
  • เอกสารย่อยหนึ่งเป็นละเมิด schema
หยุดชั่วในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความทั้งหมดในชุดธุรกรรมถูกคราวโดยไม่คาดคิดไว้ คุณคาดว่า เท่านั้นที่เอกสารย่อยแต่ละถูกหยุดชั่วคราว นอกจากนี้ บันทึกเหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
 

Event Type: Error
Event Source: BizTalk Server 2006 EDI
Event Category: None
Event ID: 4097
Description:
Fatal error encountered in EDI Disassembler, error information is -error information|.


Event Type: Error
Event Source: BizTalk Server 2006
Event Category: (1)
Event ID: 5719
Description:
There was a failure executing the receive pipeline: "Microsoft.BizTalk.Edi.DefaultPipelines.EdiReceive, Microsoft.BizTalk.Edi.EdiPipelines, Version=3.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Source: "EDI disassembler" Receive Port: "-receive port|" URI: "-URI|" Reason: -reason
|

การแก้ไข

hotfix ที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 BizTalk Server 2006 R2 sp1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2286501แพคเกจ 3 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 การปรับปรุงแบบสะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server 2006 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
974563แก้ไขรายการของ Microsoft BizTalk Server ลัดที่จะรวมอยู่ใน BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแยกเอกสารย่อย HIPAA แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
การแบ่งเอกสารย่อย HIPAA
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIPAA ธุรกรรมตั้ง schema การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
การตั้งค่าธุรกรรม HIPAA schema

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2385667 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 กันยายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbiztalk2006r2presp2fix kbmt KB2385667 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2385667

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com