มีข้อผิดพลาด "รายการการแจกจ่ายนี้ได้มาถึงขนาดสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณบนเครือข่าย" คุณได้รับข้อความเมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มสินค้าหลายรายการการแจกจ่ายที่ติดต่อใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 238569 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Outlook 2000 เท่านั้น:

หมายเหตุ ขั้นตอนในบทความนี้หากคุณได้ติดตั้ง Outlook ด้วยอ็อพชันองค์กรหรือกลุ่มทำงานที่ใช้เท่านั้น ด้วยอ็อพชันนี้ คุณสามารถใช้บริการส่งข้อความแอพลิเคชันเขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟซ (MAPI) เมื่อต้องการกำหนดชนิดการติดตั้งของคุณ คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Outlookบนเมนูวิธีใช้ ถ้าคุณมีการติดตั้งขององค์กรหรือเวิร์กกรุ๊ป คุณเห็น "ขององค์กรหรือเวิร์กกรุ๊ป"
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มสินค้าหลายรายการการแจกจ่ายที่ติดต่อใน Microsoft Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • รายการการแจกจ่ายนี้ได้มาถึงขนาดสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณบนเครือข่าย
 • รายการการแจกจ่ายนี้ได้มาถึงขนาดสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณบนเครือข่าย แรกเท่านั้น หมายเลข ของ total_number มีการเพิ่มสมาชิก
 • รายการการแจกจ่ายนี้ได้มาถึงขนาดสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณบนเครือข่าย สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ไม่

สาเหตุ

นี่คือข้อจำกัดของรายการการแจกจ่ายที่มีสร้าง และเก็บไว้ ในเก็บกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server หรือ ในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของผู้ติดต่อที่คุณสามารถเพิ่มไปยังรายชื่อการแจกจ่ายไม่แน่นอน ขีดจำกัดที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับขนาดแฟ้มทั้งหมดผู้ติดต่อ

ถ้าคุณใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ติดต่อ วงเงินของรายการการแจกจ่ายอาจได้มากถึง 125 ติดต่อไปยังที่ติดต่อ 130 ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสำหรับติดต่อในรายการขนาดนี้อาจมีเฉพาะชื่อและอยู่อีเมล์สำหรับผู้ติดต่อแต่ละ คุณสามารถสร้างรายการการแจกจ่ายที่มีขนาดใหญ่มากที่ประกอบด้วยเหนือการติดต่อ 1000 อย่างไรก็ตาม รายการเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ใน Outlook

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หมายเลขผู้ติดต่อที่คุณควรเพิ่มไปยังรายชื่อการแจกจ่ายโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 50 ติดต่อและผู้ติดต่อ 70 อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ติดต่อประกอบด้วยข้อมูลมากมาย ขีดจำกัดรายชื่อการแจกจ่ายควรมีขนาดเล็ก 25 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ ขีดจำกัดรายชื่อการแจกจ่ายจะขึ้นอยู่กับขนาดจำกัดของคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange คุณสมบัติขนาดจำกัดสำหรับ Exchange server เป็น 8 กิโลไบต์ (KB) เซิร์ฟเวอร์ Exchange เก็บการเชื่อมโยงที่ติดต่อทั้งหมดในแหล่งเก็บคุณสมบัติหนึ่ง ดังนั้น ขีดจำกัดรายชื่อการแจกจ่ายและขึ้นอยู่กับความยาวเฉลี่ยของชื่อของผู้ติดต่อและขนาดโดยเฉลี่ยของรหัสรายการ ขนาดของ ID ของรายการขึ้นอยู่กับชนิดของที่อยู่อีเมลและความยาวของข้อความ

การแก้ไข

Outlook 2007 Service Pack 2 (SP2) และรุ่นใหม่กว่า

การแก้ไขปัญหานี้ใน 2007 ชุดโปรแกรม Microsoft Office Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949585 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007
หลังจากที่คุณติดตั้ง 2 ของ Service Pack 2007 Outlook คุณได้รับพร้อมท์ดังต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างรายการการแจกจ่าย โดยเป็นสมาชิกขนาดใหญ่:

คุณจะแน่ใจได้ว่า คุณต้องการเพิ่ม<number>สมาชิกในรายชื่อการแจกจ่ายหรือไม่?</number>
ถ้าคุณคลิกใช่เพื่อพร้อมท์นี้ คุณได้รับการพร้อมท์ดังต่อไปนี้:

รายการการแจกจ่ายนี้ประกอบด้วยสมาชิกมากเกินกว่าที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณใช้ Outlook 2007 Service Pack 1 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการการแจกจ่ายหรือไม่
หมายเหตุ พร้อมท์นี้ที่สองประกอบด้วยกล่องกาเครื่องหมายมีป้ายชื่อ โปรดไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบนี้อีก ถ้าคุณคลิกตกลงเพื่อพร้อมท์นี้สอง รายชื่อการแจกจ่ายของคุณจะถูกบันทึก โดยการเป็นสมาชิกปัจจุบัน

หมายเหตุลักษณะการทำงานเดียวกันนี้ใช้ได้กับ Outlook 2010 และ Outlook 2013 นั้น

Outlook 2007 SP1 หรือรุ่นก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใน Outlook 2007 SP1 และรุ่นก่อนหน้านี้ คุณต้องสร้างรายการการแจกจ่ายหลาย รายชื่อการแจกจ่ายควรมีไม่เกินจำนวนสูงสุดของผู้ติดต่อ ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "สาเหตุ" เมื่อต้องการสร้างรายการการแจกจ่ายหลาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อใน Outlook เปิดรายการการแจกจ่ายขนาดใหญ่
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 3. ชนิด distribution_list_name คัดลอกคลิรูปแบบของข้อความ Outlook (* .msg)ในบันทึกเป็นชนิดรายการ และจากนั้น คลิกบันทึก

  หมายเหตุ วิธีนี้เป็นสร้างสำเนาสำรองของรายชื่อการแจกจ่ายของคุณเดิม
 4. ปิดรายการการแจกจ่าย
 5. เปิดรายการการแจกจ่าย
 6. ในกล่องชื่อพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ที่ตอนท้ายของรายชื่อการแจกจ่าย:
  (start_firstname - end_firstname)
  ในตัวอย่างนี้ start_firstname เป็นข้อความตัวยึดสำหรับชื่อของผู้ติดต่อแรกในรายการใหม่ เป็นข้อความตัวยึดสำหรับชื่อของผู้ติดต่อในรายการใหม่ล่าสุด end_firstname. เลือกช่วงของที่ติดต่อที่มีน้อยกว่าจำนวนสูงสุดของผู้ติดต่อ

  ตัวอย่างเช่น รายการการแจกจ่าย "ที่ติดต่อทางธุรกิจ" ประกอบด้วยผู้ติดต่อ 200 มีที่ติดต่อระหว่างธิติ Jones และ Tony Smith 70 ดังนั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรายการ "ส่งต่อ (ธิติ - Tony)"
 7. เลือก และลบผู้ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในช่วงชื่อที่คุณระบุไว้ในชื่อรายการใหม่

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อรายการ "ส่งต่อ (ธิติ - Tony)" คุณแล้วลบผู้ติดต่อทั้งหมดที่มีชื่อแรกที่มาก่อน "ธิติ" ตามตัวอักษร นอกจากนี้ คุณสามารถลบผู้ติดต่อทั้งหมดที่มีชื่อแรกที่เป็นวันหลังจาก "Tony" ตามตัวอักษร
 8. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 9. คลิรูปแบบของข้อความ Outlook (* .msg)ในบันทึกเป็นชนิดรายการ และจากนั้น คลิกบันทึก
 10. บนเมนูแฟ้มคลิกปิด เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการ คลิกไม่ใช่
 11. ใน Windows Explorer เปิดโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกรายการการแจกจ่ายแก้ไข คลิกขวาไฟล์.msg และจากนั้น คลิกคัดลอก
 12. ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อใน Outlook คลิกแก้ไขและคลิกที่วาง วิธีนี้เป็นสร้างรายการการแจกจ่ายใหม่ที่ใช้ชื่อใหม่ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 6
 13. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 12 สำหรับแต่ละกลุ่มของผู้ติดต่อที่คุณต้องการแยกลงในรายชื่อการแจกจ่ายแต่ละรายการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 238569 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbcontacts kbprb kbmt KB238569 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:238569

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com