เสียงหรือวิดีโอไม่เริ่มทำงานในการประชุมแบบเพียร์ทูเพียร์ หรือ multiparty ใน Lync แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2386553 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานเสียง หรือวิดีโอในการประชุม multiparty ในแบบออนไลน์ของ Microsoft Lync หรือเพียร์เพื่อเพียร์ (P2P) คุณพบกับอาการอย่างใดต่อไปนี้:
 • การเชื่อมต่อล้มเหลว
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  • กรน์ของคุณไม่มีการกำหนดค่า หรือถูกใช้งาน
  • อุปกรณ์เสียงของคุณไม่มีการกำหนดค่า หรือถูกใช้งาน
  • ไม่สามารถเริ่มการทำงานเสียง/วิดีโอเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย
  • ปัญหาของเครือข่ายจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเสียง/วิดีโอ
 • ไม่มีตัวเลือกบางอย่างเสียง และวิดีโอ

โซลูชัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้ามีการเชื่อมต่อเสียง และวิดีโอ แต่คุณพบคุณภาพไม่ดี ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2386655 คุณพบเสียงที่ไม่ดีหรือคุณภาพของวิดีโอใน Lync แบบออนไลน์
 2. ตรวจสอบแผงควบคุมแบบออนไลน์ Lync หรือศูนย์ดูแล Lync เมื่อต้องการดูว่า ความสามารถด้านเสียง/วิดีโอจะถูกปิดใช้งาน สำหรับโดเมนทั้งหมด หรือ สำหรับผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่ประสบปัญหา
 3. ลองใช้อุปกรณ์เสียง/วิดีโอแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน และลองใช้อุปกรณ์เสียง/วิดีโอเดียวกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าปัญหาสามารถ narrowed ลงไปยังอุปกรณ์เสียง/วิดีโอเฉพาะ ตรวจสอบว่า การ อุปกรณ์ต่อพ่วง USB มีรับรองสำหรับใช้กับ Lync แบบออนไลน์
 4. เรียกใช้ การปรับปรุง Windows/Microsoft และติดตั้งการปรับปรุงใด ๆ (ไม่จำเป็น หรือจำเป็น) สำหรับอุปกรณ์เสียง/วิดีโอของคุณ
 5. เปิดตัว 'แผงควบคุม' และนำค่า ตัวจัดการอุปกรณ์. ค้นหาภายใต้ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม สำหรับอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีข้อขัดแย้ง
 6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับประสบการณ์ดีที่สุด ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ตรวจสอบว่า คุณกำลังเชื่อมต่อ โดยการเชื่อมต่อแบบมีสายโดยตรง ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) โดยการเชื่อมต่อ Wi Fi หรือ โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานที่บ้านโดยตรง
  2. ตรวจสอบว่า ผู้ใช้หนึ่ง หรือทั้งสองจะข้ามเขตจากจุดการเข้าถึงแบบไร้สายที่หนึ่งกับจุดการเข้าถึงแบบไร้สายอื่นหรือไม่ ในสถานการณ์นี้ สถานการณ์สถานะการออนไลน์ที่ล่าช้าอาจเกิดขึ้น ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้อาจปรากฏออนไลน์ แต่อาจจริงระหว่างจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายที่สอง
  3. พยายามทบทวนเกิดปัญหาเมื่อผู้ใช้ทั้งสอง บนการเชื่อมต่อแบบมีสาย การเชื่อมต่อ VPN หรือ บนการเชื่อมต่อ Wi Fi
 7. เกิดปัญหานี้ โดยใช้ผู้ติดต่อหนึ่งหรือหลายที่ติดต่อ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ถ้าปัญหาได้รับการจำลองกับผู้ติดต่อเพียงหนึ่ง กำหนดว่า ใครสามารถเกิดปัญหากับผู้ติดต่อเดียวกัน
  2. หากปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ติดต่อหลาย ตรวจหา commonalities ระหว่างกลุ่มของผู้ติดต่อ
 8. สิ่งสำคัญขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแผนการบอกรับเป็นสมาชิก 365 Office ที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้หากคุณมีแผนการจัดสรรไว้ Office 365

  เครื่องมือของ Microsoft Office 365 ขนส่งความน่าเชื่อถือ IP โพรบ (TRIPP) สำหรับ Lync แบบออนไลน์สามารถช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่า เครือข่ายของคุณสามารถทำการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ในการ Lync แบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ TRIPP ดูส่วน "วิธีการตรวจสอบว่า เป็นการไปตามข้อกำหนดของเครือข่ายทั้งหมดสำหรับ Lync ออนไลน์" ของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2409256 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Lync Online หรือคุณลักษณะบางอย่างใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟร์วอลล์ในสถานที่บล็อกการเชื่อมต่อนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ความสามารถด้านเสียง และวิดีโอจะถูกจำกัด สำหรับโดเมนทั้งหมด หรือ สำหรับผู้ใช้แต่ละตัว
 • อุปกรณ์เสียง/วิดีโอของผู้ใช้ไม่สามารถใช้งาน หรือมีการกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง
 • พอร์ต 443, 50000-59999 ถูกบล็อค การรับส่งข้อมูลไป ยัง meet.lync.com หรือ จาก meet.lync.com ถูกบล็อค หรือทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง
 • แบนด์วิดท์ของเครือข่ายถูกจำกัด หรือลดลง
 • โปรแกรมควบคุมเสียง โปรแกรมควบคุมวิดีโอ หรือโปรแกรมควบคุมกรน์จะล้าสมัย

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2386553 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2556 - Revision: 19.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office Communications Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365m o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365p kbmt KB2386553 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2386553

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com