Straipsnio ID: 2387587 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymis

Kai gaunate el. lai?k? su ?Office? priedu, ?Office? prane?a, kad failas sugadintas ir jo negalima atidaryti. Nors klaidos prane?imas kiekvienoje programoje skiriasi, rezultatas yra toks pat. Klaidos gali b?ti nurodomos taip:

?Excel?:
??is failas sugadintas, jo negalima atidaryti.?

?Word?:
?Word? m?ginant atidaryti fail? ?vyko klaida.?

?PowerPoint?:
?PowerPoint? nustat? <failo vardo> turinio problem?. ?PowerPoint? gali bandyti pataisyti pateikt?.?

Prie?astis

Vienas i? j?s? saugos parametr? (DCOM) neleis kompiuteriui atidaryti dokumento.  

Sprendimas

Nor?dami pataisyti klaid? ??is failas sugadintas, jo negalima atidaryti? naudokite toliau i?vardytus b?dus:

Leiskite mums automati?kai pakeisti j?s? saugos parametrus

Rankiniu b?du pakeiskite saugos parametrus


Taisyti u? mane

 1. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite toliau esant? vaizd? Taisyti .
 2. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir atlikite veiksmus, nurodytus vedlyje Taisyti.

  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50784

  Pastaba.

  • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
  • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kuriame kilo problema, sprendimo Taisyti fail? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleiskite kompiuteryje, kuriame kilo problema.
Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Leisti taisyti pa?iam

Jei norite rankiniu b?du gr??inti numatytuosius komponent? saugos parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite Valdymo skydas.
 2. Pasirinkite Administravimo ?rankiai.
 3. Atidarykite Komponent? tarnybos ir i?pl?skite med? dalyje ?akninis konsol?s katalogas iki Kompiuteriai.
 4. I?pl?skite Kompiuteriai iki Mano kompiuteris.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuterisir pasirinkite Ypatyb?s.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2690475
 6. Atidarykite skirtuk? Numatytosios ypatyb?s ir nustatykite tokias reik?mes:
  • Numatytasis autentifikavimo lygis: prisijungti
  • Numatytasis apsimetimo lygis: nustatyti

Ar tai i?sprend? problem??

 • Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie bet kokias ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2387587 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. kovo 15 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
Rakta?od?iai: 
consumeroff2010track kbmsifixme kbfixme KB2387587

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com