Gre?ka ?Ova datoteka je o?te?ena i nije je mogu?e otvoriti? se pojavljuje prilikom prijema e-po?te sa prilogom u obliku Office datoteke

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2387587 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptom

Kada dobijete e-poruku sa prilogom u obliku Office datoteke, Office prijavljuje da je datoteka o?te?ena i da je nije mogu?e otvoriti. Iako je poruka o gre?ci druga?ija za svaku aplikaciju, rezultat je isti. Gre?ke mogu da sadr?e slede?e:

Excel:
?Datoteka je o?te?ena i ne mo?e da bude otvorena.?

Word:
?Word je nai?ao na gre?ku pri poku?aju da otvori datoteku.?

PowerPoint:
?PowerPoint je prona?ao problem sa sadr?ajem u <filename>. PowerPoint mo?e da poku?a da popravi prezentaciju.?

Uzrok

Neka od bezbednosnih postavki (DCOM) ne dozvoljava ra?unaru da otvori dokument.  

Re?enje

Koristite slede?e metode kako biste popravili gre?ku ?Ova datoteka je o?te?ena i nije je mogu?e otvoriti?:

Dopustite nam da automatski promenimo bezbednosne postavke

Ru?no promenite bezbednosne postavke


Popravi umesto mene

 1. Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na donju sliku Re?i ovaj problem.
 2. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.

  Re?i ovaj problem
  Microsoft Fix it 50784

  Napomene:

  • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte datoteku za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim je pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Ako ?elite ru?no da vratite bezbednosne postavke za komponente na podrazumevane vrednosti, uradite slede?e:
 1. Otvorite Kontrolna tabla.
 2. Izaberite Administrativne alatke.
 3. Otvorite Usluge za komponente, a zatim pro?irite stablo ispod stavke Koren konzole na stavku Ra?unari.
 4. Pro?irite Ra?unari na Moj ra?unar.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2690316
 6. Otvorite karticu Podrazumevana svojstva, a zatim postavite slede?e vrednosti:
  • Podrazumevani nivo provere identiteta: Povezivanje
  • Podrazumevani nivo imitiranja: Identifikuj

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, obratite se podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2387587 - Poslednji pregled: 15. mart 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
Klju?ne re?i: 
consumeroff2010track kbmsifixme kbfixme KB2387587

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com