การแก้ไข: "เกิดข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ MOF ขึ้น" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2387686 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าหรือ SQL Server 2008 R2 fix release
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 การติดตั้งล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
การติดตั้ง SQL Server ล้มเหลว เมื่อต้องการต่อไป การตรวจสอบสาเหตุของความล้มเหลว แก้ไขปัญหา การถอนการติดตั้ง SQL Server และการรันโปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ใหม่อีกครั้งแล้ว
ออกจากรหัส (ฐานสิบ): -2068643839
ออกจากรหัสสิ่งอำนวยความสะดวก: 1203
จบการทำงานของรหัสข้อผิดพลาด: 1
ข้อความนำเข้าส่งออก: ล้มเหลวในการติดตั้ง SQL Server เมื่อต้องการต่อไป การตรวจสอบสาเหตุของความล้มเหลว แก้ไขปัญหา การถอนการติดตั้ง SQL Server และการรันโปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ใหม่อีกครั้งแล้ว
ล็อกกับความล้มเหลว: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20100513_122519\Detail.txt
รหัสข้อผิดพลาดการตั้งค่าคอนฟิก: 0xD3BEBD98@1211@1
คำอธิบายข้อผิดพลาดการตั้งค่าคอนฟิก: เกิดข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ MOF
นอกจากนี้ รายการที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในไฟล์ Detail.txt:
<time stamp=""></time> Slp: ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังประมวลผลรายการ 183 ที่กำหนดบนบรรทัด 18232 18447 ในแฟ้ม E:\MSSQL10\MSSQL10MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\etwcls.mof.transformed:
<time stamp=""></time> Slp: ข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์ส่งกลับหมายเลข 0x800706beError: 0x800706be สิ่งอำนวยความสะดวก: Win32
<time stamp=""><b00></b00></time>Slp: คำอธิบาย: การเรียกขั้นตอนระยะไกลล้มเหลว
<time stamp=""></time> Slp:
<time stamp=""></time> Slp: Sco: การดำเนินงานสำหรับแฟ้ม mof E:\MSSQL10\MSSQL10 ที่คอมไพล์MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\etwcls.mof.transformed ล้มเหลว ออกจากรหัส 3
<time stamp=""></time> Slp: ตั้งค่าคอนฟิกกระทำล้มเหลวสำหรับคุณลักษณะ SQL_Engine_Core_Inst ในระหว่างช่วงเวลาที่ ConfigNonRC และ ConfigNonRC ของสถานการณ์สมมติ
<time stamp=""></time> Slp: เกิดข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ MOF
<time stamp=""><b00></b00></time>Slp: ตั้งค่าคอนฟิกกระทำล้มเหลวสำหรับคุณลักษณะ SQL_Engine_Core_Inst ในระหว่างช่วงเวลาที่ ConfigNonRC และ ConfigNonRC ของสถานการณ์สมมติ
<time stamp=""><b00></b00></time>Slp: Microsoft.SqlServer.Configuration.Sco.ScoException: เกิดข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ MOF

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการคอมไพล์มีข้อผิดพลาดในแฟ้ม Etwcls.mof.transformed MOF ระหว่างการติดตั้ง

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แสดงวิธีการแก้ไขบางส่วนสำหรับปัญหาการคอมไพล์ MOF นี้เท่านั้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2446036 โปรแกรมแก้ไขด่วน 2446036 ช่วยแก้ความล้มเหลวที่เป็นไปได้ทั้งหมด ด้วยการคอมไพล์ MOF ของแฟ้มใด ๆ MOF

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2446036 ไม่การแก้ไข: คุณสามารถติดตั้ง SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 หลังจากที่คุณใช้ CU9 สำหรับ SQL Server 2008 SP1

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2083921 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม วางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้า fix release Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกจำหน่ายใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2289254 ปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม วางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้า fix release เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2402659 SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 4 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2345451 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม วางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 fix release เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2387686 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2387686 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2387686

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com